HNUTÍ DUHA PODALO ŽALOBU NA LESY ČR SPOLUZAVINILY TĚŽAŘSKÉ FIRMY KŮROVCOVOU KALAMITU?
Hnutí DUHA podalo žalobu na Lesy ČR, v níž se domáhá poskytnutí informací o pokutách, které státní podnik udělil těžařským firmám za to, že umožnily rozšíření kůrovce. Ten teď masivně napadá nevhodné smrkové monokultury oslabené loňským suchem [1]. Na některých místech mohly však ke kůrovcové kalamitě přispět také těžařské firmy, jež získaly na prodej dřeva a hospodaření ve státních lesích pětileté smlouvy. Čím více bude kůrovce, tím více mohou těžit a tím více získají dřeva z veřejných lesů. Hnutí DUHA vedlo proti nevýhodným megatendrům ve státních lesích veřejnou kampaň již v letech 2009 až 2011.

Ekologická organizace požádala postupem podle zákona o svobodném přístupu k informacím už loni v listopadu státní podnik Lesy ČR, aby sdělil, jakým těžařským firmám, kde a v jaké výši udělil pokuty za to, že nechaly šířit kůrovce. Správci veřejných lesů se ale rozhodli požadované informace utajit. Generální ředitel Daniel Szórád je opakovaně odmítl poskytnout, a to i po odvoláních podaných Hnutím DUHA. Argumentuje tím, že informace nemá v  požadované struktuře.

Ekologická organizace proto nyní přistoupila k soudnímu vymáhání. Poslala také Lesům ČR další žádost, ve které požaduje poskytnout kopie rozhodnutí a dalších listin, jimiž  státní podnik zaplacení pokut těžařskými firmami uplatňoval. Lesy ČR je rovněž odmítly poskytnout s odvoláním na obchodní tajemství.

Hnutí DUHA dlouhodobě kritizuje systém zadávání veřejných zakázek ve státních lesích, který k takovému chování těžařských firem vytváří prostředí. Veřejné lesy mají nyní po velkých územích rozparcelované velké firmy. Ty mají smlouvami zajištěno, že na nich pět let provádějí veškeré těžby a získávají tak i většinu vytěženého dřeva. Logicky se těmto těžebním firmám v době dostatečné poptávky vyplatí stromy napadené kůrovcem včas nezpracovávat a zaplatit raději Lesům ČR pokutu za nedodržení termínu. Nechají-li kůrovce rozšířit tak, aby objem kůrovcové těžby narostl, získají mnohem více dřeva a mohou pak na těžbu nasadit harvestory. Nemohly ale v předchozích letech počítat s tím, že dojde k tak velkému suchu a následné masivní expanzi kůrovce do té míry, že dojde k poklesu ceny dřeva.

Hnutí DUHA respektuje zásadní rozdíl mezi národními parky a přírodními rezervacemi na straně jedné a hospodářskými lesy. V národních parcích a rezervacích je cílem umožnit nerušený vývoj přírody včetně toho, že smrky může napadnout kůrovec. Rozloha území ponechaných přírodě je ovšem u nás velmi malá – je to pouhých 0,3% rozlohy republiky. Abychom měli informace o vývoji přírody, mělo by to být nejméně desetkrát tolik. V hospodářských lesích je ale cílem mimo jiné také získávat dřevo. Tam je proti kůrovci potřeba zasahovat.

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl:
„Hnutí DUHA po léta kritizuje zadávání veřejných zakázek ve státních lesích, které vede k jejich poškozování. Veřejné lesy mají nyní po velkých územích rozparcelované velké firmy. Ty mají smlouvami zajištěno tam pět let provádět veškeré těžby a získávat tak i většinu vytěženého dřeva. Firmám se vyplatí v době dostatečné poptávky kůrovcové stromy včas nezpracovávat a zaplatit raději Lesům ČR pokutu za nedodržení termínu. Když kůrovce nechají rozšířit tak, aby objem kůrovcové těžby narostl, mohou pak masivně použít harvestory. Firmám se vyplatí nechat kůrovce šířit i za cenu pokut.“

“Nechápu ale, proč Lesy ČR zatajují informace o tom, kterým těžařským firmám udělily pokuty za šíření kůrovce a jak byly vysoké.  Jestli se tak dělo ve větším měřítku a Lesy ČR takovým firmám nevypověděly smlouvy, tak za tento příspěvek ke kůrovcové kalamitě přebírají plnou odpovědnost. Pravdu se dozvíme, až zatajované informace vymůžeme od státního podniku prostřednictvím exekutora.“

Poznámky:

[1] http://www.silvarium.cz/lesnictvi/podle-lesu-cr-hrozi-letos-velka-kurovcova-kalamita
nebo
http://www.denik.cz/z_domova/vedci-zkoumaji-jak-v-lesich-cr-zlikvidovat-novy-druh-kurovce-20160307.html

Žalobu, příp. další podklady k procesu vymáhání informací dle zákona od Lesů ČR, obdržíte na vyžádání.

www.hnutiduha.cz

Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokážeme rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami a pomáháme domácnostem. Svých výsledků bychom nedosáhli bez podpory tisíců lidí, jako jste vy.