Hladiny řek v Povodí Moravy jsou hluboko pod průměrem
Průtoky ve vodních tocích jsou v porovnání s dlouhodobými červnovými údaji i nadále podprůměrné, v některých případech dosahují pouze 20% průměru. Nejhorší situace je na řece Bystřici u Olomouce, která aktuálně dosahuje pouhých 11% běžného průtoku.

V uplynulém týdnu se v povodí Moravy vyskytovaly srážky ve formě přeháněk a bouřek. Týdenní úhrn srážek se pohyboval do 25 mm a v průměru dosahovaly 58% normálu. I když na některých tocích krátkodobě hladiny díky bouřkám a srážkám stouply, ve většině ostatních sledovaných vodních toků v povodí Moravy byly po většinu týdne mírně rozkolísané či zvolna klesající. K oblastem nejvíce zasažených suchem patří jižní Morava a Pobečví, které patří pod správu státního podniku Povodí Moravy. Na hranici sucha klesla hladina pětice toků: Moravy, Fryšávky, Bystřice, Olešnice a Vsetínské Bečvy. Řeka Dřevnice dosahuje ve Zlíně 20% dlouhodobého průměru, Vsetínská Bečva je aktuálně na 16%, Haná ve Vyškově na 14%.

Naplněnost zásobních prostorů se aktuálně pohybuje v rozmezí 83 – 100%. „Minimální průtoky v tocích tak stále pomáhají zajistit přehrady, díky kterým nedochází k omezování schválených odběrů. I přes nepříznivou hydrologickou situaci se nám podařilo naplnit vodní nádrže a díky tomuto si můžeme dovolit nadlepšovat průtoky v tocích pod vodními díly. V tuto chvíli nelze odhadnout, jak se bude situace vyvíjet dále, ale právě díky naplněnosti našich přehrad jsme připraveni i na nepříznivé hydrologické podmínky,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský.

Povodí řek Moravy i Dyje aktuálně patří k oblastem s nejmenší nasyceností vodou. Přestože se stav podzemní vody ve srovnání s předchozím týdnem při porovnání s dlouhodobými hodnotami mírně zlepšil, stále je většina území velmi slabě až slabě nasycena. Přiložené mapy zobrazují aktuální stav vlhkosti půdy a aktuální stav průtoků.

Povodí Moravy, s.p. s ohledem na stávající situaci a možné další pokračování sucha doporučuje s vodou účelně hospodařit, neboť její zdroje jsou v našem území omezené a závislé na srážkách. To platí zejména v povodích bez možnosti jejich nadlepšení zvýšenými průtoky v období sucha. Oblasti, ve kterých je možné nadlepšovat vodní poměry vodními díly ve správě Povodí Moravy, s.p. jsou prezentovány v přiložené mapě povodí.

Aktuální předpověď počasí pro nejbližší dny udává ojediněle přeháňky a bouřky. Hladiny toků budou nadále setrvalé nebo mírně klesající, v místech, kde se objeví bouřky, mohou být hladiny přechodně rozkolísané.

 

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Hladiny-rek-v-Povodi-Moravy-jsou-hluboko-pod-prumerem-439977