Přednáška Heleny Zelenkové o významu nemocí, životním štěstí, radosti a smyslu lidské existence
Záznam z festivalu Miluj svůj život – 6.7.2014 Plzeň