GLOBÁLNÝ HROMADNÝ VZOSTUP 28. SEPTEMBRA 2015, když VLNY-X budú bombardovať Zemi! a malý komentář
Zem sa pohybuje do oblasti Galaxie, ktorá vedie k zvýšeniu kozmickej energie a ovplyvňuje naše Slnko a mení ľudskou DNA. Predpokladá sa, že to povedie k mnohým zmenám v ľudskej spoločnosti, vrátane veľkého zverejnenia pokročilých technológií, tajných kozmických programoch a mimozemského života.
Tu sú niektoré prekvapivé predpovede o tejto prichádzajúcej kozmickej energii a ich vplyv:
zrýchlenie a zvyšovanie elektromagnetickej energie zo slnka a ďalšie kozmické energie, ktoré sa budú predovšetkým od konca augusta do konca septembra prejavovať, ktoré spôsobí, cca 28. septembera to, čo je popisované ako „frekvenčný posun“ vo vedomí.
Evolučné zmeny vznikajúce vo svete, ktorý sa otrásá rôznými odhaleniami v dôsledku prichádzajúcej kozmickej energie a popisuje sa ako „VLNA X“:
Chystáme sa zažiť „vlnu evolúcie“. To, čo sa chystáme zistiť na hlavnej úrovni, neslýchané v histórii v masovom meradle, je pravdivá odpoveď na otázky „Kto sme?“, „Odkiaľ sme prišli?“ A „Aký je náš cieľ? “Planéta sa chystá vzlietnuť neuveriteľnými spôsobmi. “
Cvičenie špeciálnych jednotiek „The Jade Helm“, ktoré sa začalo 15. júla a potrvá do 15. septembra,je naozaj zamerané na získavanie spravodajských informácií o účinkoch prichádzajúcej kozmickej energie s cieľom lepšie riadiť zmeny spustené v ľudstve:
Toto cvičenie je veľmi naviazané k posunu frekvencie, pričom zatial boli zažívané nižšie stavy, kde boli cvičenia vykonané.  Vyššiu frekvenciu poľa budú zažívať v júli a auguste – účelom je učiť sa z toho a řídit  výsledné účinky na obyvateľstve, pred tým než sa ďalej zvyší frekvencia do horných stavov v septembri.
USA spravodajská komunita si je vedomá možných účinkov prichádzajúce kozmickej energie a podniká kroky na jej riadenie.  Americká spravodajská komunita, a to je veľmi pravdepodobné,  nie je jediná globálna entita vedomá si prichádzajúcej kozmickej energie, ktorá podniká kroky na toto riadenie.
K frekvencii posunu dôjde v 23-28 septembra, v časovom horizonte je to veľmi významné. To je tiež čas, kedy papaež František bude mať stretnutie s prezidentom v Bielom dome (sept 23) a rozprávať bude pred americkým kongresom (sept 24), a uskotoční sa pokus o použitie CERN, odkloniť túto obrovskú prichádzajúcu vlnu energie. Na dovŕšenie všetkého, bude František riešiť zhromaždenie svetových politických vodcov Valného zhromaždenia OSN 25. septembra. Je tiež veľmi pravdepodobné, že vlastné spravodajské služby Vatikána sú si vedomé týchto prichádzajúcich kozmických energií. Je to viac než náhoda, že v rovnakej dobe, keď predpovedané  prichádzajúce kozmicke energie budů na vrchole, že sa stretnú najmocnejší náboženskí a politickí vodcovia na svete. Ako sa zdá, Vatikán si je vedomý prichádzajúceej kozmickej energie a jejho mocného transformačného vplyvu, aký to bude mať na ľudstvo, a chce se zviesť na tejto kozmickej vlne, aby som tak povedal.
Prichádzajúce kozmické energie majú hlboký vplyv na ľudskú DNA a spustia závažné odhalenia. Určitý Hviezdny Veľvyslanci Galaktickej Federácie umiestnený na Zemi, už boli vymenovaní ako delegáti skupiny mimozemšťanov  Aliancie Bytia Sféry. Aliancia Bytia Sféry sa objavila niekedy okolo 2012-2013 s obrovskými neptunovsky dimenzovanými klenbami (sférami) /zrejme sféry o velikosti Neptuna/, ktoré tvorili frekvenčné štíty okolo slnečnej sústavy a slnka. Jednou z hlavných funkcií týchto sfér bolo regulovať množstvo kozmickej energie prichádzajúcej do našej slnečnej sústavy a na Zem, aby ľudstvo mohlo lepšie ich integrovať a pripraviť sa na veľké zmeny:
Aliancia Bytia Sféry je prevažne zameraná na prichádzajúce energetické zmeny, ku ktorým dochádza v našej miestnej hviezdokope v oblasti galaxie. Použili mnoho tisíc maskovaných sfér (klenieb), ktoré sú ekvidistantne (zachovávajú konstatnú vzdialenosť) rozprostrené od nášho slnečného systému a susedných slnečných  systémov (elektricky pripojené v „kozmickom webe“ a prirozeného portálu systému) za účelom zmíernenia a rozptýlenia prichádzajúcej vlny tsunami vysoko nabitej energie, ktorá mení vibračný stav priestoru / času, energie a hmoty a spôsobí  posunutie do vyššieho stavu vo „spekre hustoty“.
Medzi zmeny, ktoré budú spustené prichádzajúcými kozmickými energiami je uvoľnenie informácií o vyspelých technológiach, tajných vesmírných programov a mimozemskom živote, čo goode opísal ako „plná udialosť odhalenia“.Goode (??) oznámil v sobotu, že tieto neptunsky dimenzované sféry (klenby) sa chystajú opustiť našu slnečnú sústavu, pretože bola dosiahnutá ich primárna funkcia (poslanie)
„Sféry“ zdá sa, že sa blížia ku koncu ich účelu, pretože začínajú menej a menej energie pohlcovať, čo umožní viac a viac energiam vstúpiť do vnútorneho slnečného systému a priamo ovplyniť Slnko,  planéty aj ľudské bytosti, ktoré tak ľahko týmito energiami vstúpia do režimu spúšťania,.V určitom bode „Sféry/Klenby“ budú preč a budeme plne považovaný za 4./ 5. hustotu (dimenziu) prechodu civilizácie. Sú samozrejme aj ďalšie udalostí, ktoré sa vyskytnú pred touto poslednou udalosťou, ktorá nás nechá postavených vo vlastnom finále.
V 11:11 28.9.2015, bude VLNA X bombardovať Zem ľahkými fonovými časticami světla gama žiarenia, pohybujúcími sa rýchlosťou svetla a nastanú okamžité zmeny DNA. Tieto bytosti, ktorých vnútorná Schumanova rezonancia je stabilizovaná na 17 Hertz a vyššie, budú poháňaný do 5. dimenzie!
Počet bytostí predpokladaných vzestúpiť okolo 28.9.2015, je niečo málo cez 2,3 miliardy a presný počet závisí na kolektívnom vedomí ľudstva, ako sa zmeny budú odohrávať. Kozmické energie vrcholia, a tie „Sféry“ je pohlcujú menej a menej. To všetko naznačuje, že koniec septembra, môže byť aj časom, kedy kozmická energia spôsobí významné zmeny v ľudskej fyziológii, čo zapríčini masový vzostup svetelných bytostí, ktoré zvedli svoje frekvencie na tak vysokú úroveň sebalásky!
Dátum 28.9.2015 je známy ako „horizont udalostí“, a je najdôležitejší deň v histórii ľudstva!
To nie je koniec, ale začiatok masového globálneho vzostupu bytostí vibrujúcich v hornej 4D do 5D.Vaša skutočná práca začíná v tomto dni, kedy budete musieť držať ešte viac svetla v tele na pomoc zvyšku ľudstva v ich vzostupu!
Zdar bohu, a všetkym veľkým bytostiam svetla!

MICAHANGEL.WEEBLY.COM
http://micahangel.weebly.com/

Jde o překlad článku s názvem „Globálny hromadný Vzostup 28. septembra 2015“, který se objevil jen na FB a byl pak převzat na některé weby. Není uveden nikde jiný zdroj překladu.  Autor článku se na svém webu prezentuje jako „Michael Love“ (na FB uvádí jméno „Michael Arc Angelo“) a prezentuje zde také poselství AA Michaela.

Když budete číst tento článek, snadno se vám jistě vybaví slova Kryona, kdy nás již před časem, asi 1,5 rokem, seznámil s tím, že budeme spolu s celou sluneční soustavou vstupovat do oblastí Vesmíru, kde jsme ještě nikdy nebyli a budeme tak vystavováni novým energiím a především tvrdému záření o výrazně vyšších frekvencích a tato záření budou způsobovat změny naší DNA a života na planetě vůbec. V důsledku naší práce a překročení energetického mezníku  2012 / 2013 však tyto přicházející energie na nás nemají a nebudou působit destruktivně,ale naopak budeme schopni je nějak absorbovat a bude nás to celkově posouvat do vyšších vibračních úrovní a měnit ve směru světla a lásky. Současně to má způsobovat, v rámci transformačního procesu, další odhalení způsobů vládnutí dosavadních tzv. elit na Zemi a zvolna je odstavovat od moci (nicméně si, prosím, uvědomme, že jde o proces, byť některé události mohou proběhnout rychle, tak leccos může vyžadovat různý čas). Každopádně to ale výrazně napomůže probouzení dalších a dalších lidí, pomůže urychlit a zpevnit, stabilizovat, různé transformační procesy vč. např. i transformace náboženství vč. i Islámu, který který je v současnosti tak diskutován a který tranformaci také velmi potřebuje. Protože jak Kryon říká:… „budou vedle sebe v míru existovat různá náboženství…“ (která pak v dalším vývoji ve staletích postupně splynou a zmizí). A aby to bylo možné, musí se ta náboženství více naplnit láskou a odstranit ze svého učení manipulaci, násilí, agresivitu, oslavu zabíjení jinověrců, či těch, kdo zcela neplní normy dané tímto náboženstvím apod. A to vždy musí přijít zevnitř. Zvenku, vynuceně, se žádná transformace neuskuteční.To je vytěsnění, dočasná změna.To je jedna stránka mince, neboli události. V podstatě, žádné překvapení, jsme o tomto, v obecné rovině informováni.

Jinou věci, která s tím úzce souvisí, a kterou bychom měli také předpokládat, je, že temná strana nechce změny připustit. To ostatně v článku je jasně naznačeno. A proto dělá vše možné proti tomu. Aneb jak říká Kryon, když stará energie umírá, tak se vzteká a kope. A oni se snaží rozeštvávat lidstvo, různě pomocí médií manipulovat s vědomím lidstva, ale také, používají technická zařízení a opatření k zabránění vlivu vysokých energií na lidstvo. A proto asi nepřekvapí, že na dobu této silné energetické vlny připravují své akce., o čemž také přináší informaci tento článek. A když to budete číst, můžete vzpomenout na Montyho sdělení, kdy již v květnu a pak v červenci o tom informoval (24.5., 31.5., 5.7., 12.7.).

Co víme již dnes o možném silném přílivu energií v září? Z těch „klasických“ událostí uvádím:

1) 13.9. v 06:40 SELČ nastane částečné zatmění Slunce viditelné z Jižní Afriky či Antartidy

2) 23.9. 10:22 SELČ nastává podzimní rovnodennost a
3) 28.9. ve 02:11 SELČ dojde k úplnému zatmění Měsíce viditelné ze Severní Jižní Ameriky, Evropy či záp. Asie a část Afriky  viz ZDE
3b) a současně úplněk,
A chci již jen dodat, že jsme si již zvykli na občasné zprávy o tom, co se bude dít a jak to bude silné a co to s námi udělá apod. Často je to autorem emocionálně nadsazeno, viz např. ony proklamované 3 dny tmy v 12/2012. Zprávy bývají občas více bombastické než je možné. Chci tím říct, abychom vše brali střízlivě, ničeho se nelekali, ale také nic nepodcenili. Stůjme stále ve svém středu, ve svých srdcích, vědomi si toho, že my jsme Tvůrci, ne oni. Pamatujme, že Světlo je aktivní, tvůrčí, ne temnota, ale nesmíme dát průchod strachu. nevíře apod. Takže ať už (pokud) Oni zorganizují cokoliv, ať už si připraví jakoukoliv umělou událost, která by nás mohla ovlivnit svým emocionálním obsahem, nepřistupujme jim na to. Mohou představit akce, mají na to dost finančních, technckých i personálních prostředků, které mohou vyvolávat strach, právě tak jako cokoliv, co bude působit opačně, jakoby vítězství míru a lásky na Zemi. Tak se s tím nespojujme, alejen klidně vyzařujme Světlo i lásku světu, lidstvu. A jejich akce se mine účinkem a bude-li v ní cokoliv falešně natřeno na vzhled láskyplnosti, tak se to „provalí“. Lež a manipulace v současné době již nemají dlouhého utajení.