Global CE-5 3 září – Celoplanetární kontakt s mimozemskými civilizacemi ve 21h
Spojme svoje sdrce a vědomé bytí ve společném záměru Celosvětové CE5 Iniciativy.

Global CE-5 – sobota 3.9.2016
 
Postup pro účast v globálním CE-5
1.Najděte si nebo vytvořte skupinku případně se můžete účastnit jako jednotlivec.
2. Vyjděte ven kdykoliv mezi dvacet jedna hodin a půlnoc vašeho časového pásma.
3. Pomocí protokolů CE-5 vyzvat mimozemšťany k navázání univerzálního míru.
4. Podělte se o své zkušenosti na facebookové stránce SiriusDisclosure v úseku pod vyhlášením globální CE-5 Day.
Představte si, že každý jednotlivec nebo skupina svým světlem, které svítí ze Země do vesmíru – v ten samý den po celém světě. Země bude zářící!
Chcete-li vytvořit skupinu můžete jít na webové stránky / app –www.ETContactNetwork.com
Tisíce lidí na celém světě již tvoří skupiny kontaktů.
Nyní je čas pro zesílení globální soudržnosti, že se můžeme vydat jako svět a lidstvo na cestu univerzálního míru.
Pokud jste ještě neviděli „nejlepší dostupné důkazy – CE-5 Fotografie a videa „… klikněte sem a poté přejděte na stránku.
Steven Greer
https://www.youtube.com/watch?v=sCbrd_A9whs
https://www.youtube.com/watch?v=9RrqDvcJtTo
Více informací v anglickém jazyce:
This is a fairly long paper by Dr. Greer but well worth the read.  He succinctly describes the differences between – angels, ETs, spirit beings and more.  It is essential to realize that these are not all one and the same in order to understand what you may be experiencing when going out with your CE-5 groups.
Global CE-5 – Saturday September 3, 2016
We are happy to announce the Global CE-5 Initiative Day on the first Saturday of each month.  Join others world wide who want to unite in consciousness to reach out to the stars in Universal Peace.
Saturday September 3 we know, for sure, about a group meeting in Portugal and Dr. Greer will be going out with an expedition group in California.
Thousands around the globe have already formed contact groups.
Now is the time to magnify global coherence by all of us coming together in higher consciousness in a way that can move the world and humanity onto the path of Universal Peace.
Ideas for participation in the Global CE-5
1. Get together with your existing group or form a group.
2. Plan to go out anytime between 9 pm and midnight on your time zone on the 5th.  We are not picking a specific time as folks may need flexibility to get to a field work site or schedule when to meet.
3. Use the CE-5 protocols to call on the ETs in Universal Peace.
4. Share your experiences on the SiriusDisclosure facebook page in the section under the announcement of the Global CE-5 Day.
Imagine each individual or group as a light shining from Earth into the Cosmos – all on the same day around the globe.   The earth will be glowing!
If you want to form a group you can go to our free website/app – www.ETContactNetwork.comand put in your name and contact information.  If you don’t want to use your usual email , create a special email address just for this purpose and then you can form a group with others nearby.  If you do not put some form of contact information, no one will be able to reach you.
A BIG THANK YOU TO ALL OF THE CE-5 CONTACT GROUPS AROUND THE WORLD FOR CONTINUING THE WORK OF PEACEFUL CONTACT BETWEEN EARTH AND OTHER INTERSTELLAR CIVILIZATIONS! 
If you want ideas about how to make contact or how to form your own group you may want to use these tools:
iPhone or Android app – a full training program on what to look for, how to make contact and more.   Click here for a more complete description but go to your app store to purchase – ETContact Tool.
We have a comprehensive program including Dr. Greer’s books and CDs called the : Contact Training Program.  Click here for the details about it.
Click here for information about several new DVD sets from Dr. Greer : Contact and Disclosure; Remote Viewing and Crossing Point of Light.
You may also want to watch some of our videos: Crossing Point of Light or the Contact and Disclosure webinar available on our vimeo channel: www.vimeo.com/SiriusDisclosure or via youtube: www.Youtube.com/sdisclosure