Global CE-5 1. října – Celoplanetární kontakt s mimozemskými civilizacemi ve 21h
Spojme svoje sdrce a vědomé bytí ve společném záměru Celosvětové CE5 Iniciativy.

Global CE-5 – sobota 1.10.2016 ve 21h
https://www.youtube.com/watch?v=oPPxDaE5KHc
 
Postup pro účast v globálním CE-5
1.Najděte si nebo vytvořte skupinku případně se můžete účastnit jako jednotlivec.
2. Vyjděte ven kdykoliv mezi 21 – 24 vašeho časového pásma.
3. Pomocí protokolů CE-5 vyzvat mimozemšťany k navázání univerzálního míru.
4. Podělte se o své zkušenosti na facebookové stránce SiriusDisclosure v úseku pod vyhlášením globální CE-5 Day.
Představte si, že každý jednotlivec nebo skupina svým světlem, které svítí ze Země do vesmíru – v ten samý den po celém světě. Země bude zářící!
Chcete-li vytvořit skupinu můžete jít na webové stránky / app –www.ETContactNetwork.com
Tisíce lidí na celém světě již tvoří skupiny kontaktů.
Nyní je čas pro zesílení globální soudržnosti, že se můžeme vydat jako svět a lidstvo na cestu univerzálního míru.
Pokud jste ještě neviděli „nejlepší dostupné důkazy – CE-5 Fotografie a videa „… klikněte sem a poté přejděte na stránku.
Steven Greer
https://www.youtube.com/watch?v=sCbrd_A9whs
https://www.youtube.com/watch?v=9RrqDvcJtTo
Více informací v anglickém jazyce:
Global CE5 – Saturday October 1, 2016
Join with groups around the globe in making contact!
Thousands around the globe have already formed contact groups.
Now is the time to magnify global coherence by all of us coming together in higher consciousness in a way that can move the world and humanity onto the path of Universal Peace.
Ideas for participation in the Global CE5
1. Get together with your existing group or form a group.
2. Plan to go out anytime between 9 pm and midnight on your time zone on the 5th.  We are not picking a specific time as folks may need flexibility to get to a field work site or schedule when to meet.
3. Use the CE5 protocols to call on the ETs in Universal Peace.
4. Share your experiences on the SiriusDisclosure facebook page.
Imagine each individual or group as a light shining from Earth into the Cosmos – all on the same day around the globe.   The earth will be glowing!
If you want to form a group you can go to our free website/app –www.ETContactNetwork.com and put in your name and contact information.  If you don’t want to use your usual email , create a special email address just for this purpose and then you can form a group with others nearby.  If you do not put some form of contact information, no one will be able to reach you.
A BIG THANK YOU TO ALL OF THE CE5 CONTACT GROUPS AROUND THE WORLD FOR CONTINUING THE WORK OF PEACEFUL CONTACT BETWEEN EARTH AND OTHER INTERSTELLAR CIVILIZATIONS! 
If you want ideas about how to make contact or how to form your own group you may want to use these tools:
Iphone or Android app – a full training program on what to look for, how to make contact and more.   Click here for a more complete description but go to your app store to purchase – ETContact Tool.
We have a comprehensive program including Dr. Greer’s books and CDs called the : Contact Training Program.  Click here for the details about it.  We are adding to it mid-July with several webinars by Dr. Greer on Remote Viewing and ideas on how to make contact.  If you have not purchased it yet, you might want to wait just a few weeks.
You may also want to watch some of our videos: Crossing Point of Light or the Glendale webinar available on our vimeo channel:www.vimeo.com/SiriusDisclosure or via youtube: www.Youtube.com/sdisclosure