George Kavassilas a jeho prednáška Sydney Equinox z 21.3.2011
Svojim obsahom je podobná prednáške „Naša cesta a veľkolepý podvod“, George však vysvetľuje skutočnosti podrobnejšie ale zároveň zrozumiteľnejším spôsobom a pridáva mnoho zaujímavých postrehov a myšlienok.

Oficiálny popis:
Prednáška sa zaoberá prvotnými otázkami života. George spája chýbajúce kúsky dohromady a snaží sa zrozumiteľným spôsobom poskytnúť odpovede na to kto sme, odkiaľ sme, prečo sme tu, čo znamenajú súčasné pozemské zmeny a čo čaká ľudstvo.
Tzv. „must watch“ pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o vyslobodenie z tohto matrixu, znovuzískanie suverenity a dosiahnutie plného povedomia.

George Kavassilas je autorom, uznávaným rečníkom a pravidelným hosťom v alternatívnom rádiookruhu. Ako všetci kontaktéri pravých bytostí je taktiež priamou inkarnáciou z pravého Stvorenia. Mal mimoriadny život plný interakcií s pozitívnymi aj negatívnymi bytosťami z rôznych úrovní reality ako na tomto svete tak aj mimo neho. V roku 2003 podstúpil cestu svojím vedomím cez dimenzie nášho vesmíru a bol schopný znovuobjaviť o čom všetkom je život v tomto vesmíre. Mal možnosť si znovuspomenúť na to kto sme, odkiaľ sme vzišli a kam smerujeme, zdieľajúc svoje znalosti so svetom, aby asistoval ľudstvu pri opätovnom získaní našej suverenity.
George vždy videl svet inými očami v porovnaní s ľuďmi okolo neho. Od veľmi mladého veku si bol vedomý, že vesmír je plný života a mohol vidieť a cítiť život okolo neho hlbšie než ostatní ľudia. To zahŕňa učenia vzdelávacieho systému, náboženské doktríny a spoločnosť vo všeobecnosti, ktoré vykresľujú a zobrazujú veľmi odlišnú a obmedzenú perspektívu.
Cesta pre ňho začala pokiaľ mu jeho spomienky v tomto súčasnom živote umožňujú, približne vo veku piatich rokov. Má spomienky na to ako bol vzatý v noci na lode a bol prevezený do iných miest na planéte a do iných svetov. Jeho interakcie s inými bytosťami na mnohých rôznych úrovniach reality sa vyskytovali po celý jeho ​​život. Tieto skúsenosti boli ako s pozitívnymi bytosťami, ktorých George nazýva jeho „Veľkou rodinou“, tak aj negatívnymi, ktoré majú schopnosť zjavovať sa v mnohých podobách.