Velké setkání terapeutů na pražské Olšance. – Tyto přístroje představují REVOLUCI v léčení nemocí a jsou v ČR téměř neznámou možností posilování imunitního systému. V poměrně krátké době nastolí rovnováhu těla, kterou nazýváme ZDRAVÍ… Hovoří Ing. Václav Vašek, terapeut a výhradní dovozce švýcarských diagnostických přístrojů F-Scan do České republiky.

Akce prezentovala fungující, avšak alternativní a vědeckou veřejností dosud nepřijaté léky, postupy a přístroje k léčbě „nevyléčitelných nemocí“. Pořádal Pavel Eiselt, časopis Nová Regena a občanské sdružení Goscha. Pro GoschaTV toto video vytvořil Igor Chaun, s poděkováním všem spolupracovníkům.

Více o F-scanech na www.zapper.cz

Webové stránky časopisu Nová Regena

www.e-regena.cz