26. září – Mezinárodního dne za úplné odstranění jaderných zbraní
26 September – International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons. 26 de septiembre – Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.
http://www.svetbezvalek.cz