FINANČNÍ PODPORA VESMÍRU V OBDOBÍ PROMĚNY NAŠICH CEST
Channel: Edita Lemiana Santiago, Channelováno dne 11.12. 2016 na kurzu Akáši ve Vysokém Mýtě.
Je vás již mnoho, co nyní procházíte pomyslnou iluzorní nestabilitou, která ve skutečnosti vás učí důvěřovat, že v poslední fázi vašeho přechodu do NOVÉHO, dostanete vše, co právě potřebujete pro nové začátky, nové projekty, nové domovy. Že to, co nyní vnímáte skrze svou mysl jako obrovskou nejistotu a nestabilitu, vás ve skutečnosti propojuje k nové hojnosti a prosperitě.
Pokud dokážete každý den v tady a teď být otevřeni k zázračnému zhmotnění všeho, co potřebujete v tento přechodný čas zaplatit, přijde vše v čas nebo maximálně s několika denním zpožděním, jelikož čas v našem časoprostoru je vnímán zcela jinak.
Vy jste neustále omezováni kalendářními datumy, skrze které vás systém zotročuje a vytváří na vás tlak. Všichni, kdo se nyní dokáží ponořit do absolutního odevzdání a hluboké důvěry bez jakýchkoliv zásahů emočních a mentálních dramat, věřte, že je o vás vždy postaráno. Naopak jste to vy, co si stavíte překážky a blokujete přijímání prostřednictvím vesmírného zdroje.
Akášická afirmace:
ZŮSTÁVÁM STÁLE NA VIBRACÍCH BEZPODMÍNEČNÉHO PŘÍJÍMÁNÍ.
DOVOLUJI SI DŮVĚŘOVAT V MŮJ VESMÍRNÝ POTENCIÁL A PLNĚ SE ODDÁVÁM MANIFESTACÍM PODPORY, KTERÉ PRO MĚ VESMÍR MÁ.