FÉWA K 6.9.2014

Prajem Vám všetkým príjemný večer .

Okrem dnešných info /“Spirituálnymi vláknami utkaný čas“ / máme jednu aktuálnu informáciu.
Začína sa pripájanie k multidimenzionálnym realitám /na energetickej úrovni/ hviezdneho systému Alcyonu. Čo je veľký slnečný okruh. Malý slnečný okruh je náš solárny systém.

Špirálovite sa pohybujúce Slnko a taktiež špirálovite sa okolo neho po svojich dráhach pohybujúce planéty. Ako hore – tak dole, to znamená, že i v našom tele /jeho dimenziach / sa odohráva to isté. Veľký slnečný pletenec /solar/ a malý slnečný pletenec /duch, duchovné srdce/ sa energeticky zjednocujú nadobnutými vyššími vibráciami. Čím sa aktivujú jemnohmotnejšie bunečné úrovne sivej kôry mozgovej /nelineárne vnímanie/.
Nejedná sa „len“ o hviezdny systém Plejád, ale i Síria. Plejády by sme mohli nazvať ženským aspektom /pravou hemisférou/ a Sírius – mužským aspektom /ľavo-hemisférová energia/. Sírianci sú výrazne racionálni, technicky zdatní, ale málo emoční.
Zjednotením sa s energiou súhvezdia Plejády k nám bude „pritekať“ viac pozitívnej, radostnej, veselšej energie. Od nich prichádzali informácie, ktoré nás harmonizovali láskou. Ich energie sú jemné, žartovné, veselé. Informácie, ktoré boli „technické“ prichádzali práve komunikáciou so Síriancami, ale nielen s nimi.
Budeme sa ponárať do kryštálovo čistých vibrácií ženskej energie. Je pravdepodobné, že sa budú rozbiehať aktivity, ktoré by mali byť povzbudzujúce. Individuálne i kolektívne. K životu budeme pristupovať nadľahčene, s nadhľadom, s úsmevom. Ale i s rozumom. Jedná sa o mentálny prenos nelineárnych vzorcov, ktorých vibrácie sú oveľa rýchlejšie, jemnejšie, čím sa naše myslenie bude meniť.
Tento proces /akt/ by sme mohli nazvať energetickou barličkou pre tých, ktorí mali problém nielen s emóciami, ale i s logikou. Súčasne sa aktivujú ďaľšie nelineárne mozgové centrá, ktoré súvisia s mimozmyslovým vnímaním.
„Oblačno“ bude tam, kde sa zahorelo prílišnou láskou k neprirodzeným ľudským hodnotám.
Okolo obeda sme v sobotu mnohí pociťovali nedostatok vzduchu – kyslíka. Dýchali sme akoby naprázdno. Zatiaľ presne neviem, aký bol dôvod, ale vnímam zrýchlenú aktiváciu éteru a éterickej väzby na troposféru.

Ilona

 

https://www.facebook.com/ilona.palusova?fref=ts