EVROPA NEMUSÍ PADNOUT, KDYŽ POUŽIJE NÁSTROJ PŘEDKŮ
Evropané,
možná si to neovědomujeme, ale opravdu děláme vše pro to, aby evropská civilizace po tisíciletích vývoje a po dosažení významné úrovně svobod a myšlení zanikla.

Naštěstí máme v záloze mocný nástroj, který nám na obranu zanechali naši předci.

 

Zatímco Evropané čas od času společně (aby zesílili účinek) meditují za čistotu vod,  planetu Zemi či zastavení válek, Muslimové několikrát denně a ve stejnou dobu a společně !!! zesilují účinek meditací pro šíření Islámu a nenávisti vůči všemu neislámskému. Takové síle nenávisti, takové silné negativní energii, nejsme schopni čelit.

A to, že nejsme schopni, vidíme v nezastavujícím se proudu migrantů, které nemáme sílu ani identifikovat, natož cokoliv rozumného pro naši obranu dělat. Jsme jako ve špatném filmu. Jako zvěř jdoucí na porážku neschopná žádnému vzdoru.

 

Jsme bezradní, protože Islám považujeme jen za náboženství. Jestliže včas nevyužijeme moci Všeobecné deklarace lidských práv ubránit ušlechtilá práva a svobody, ztratíme je stejně rychle, jako je ztratili křesťané žijící v kontaktu s muslimy. Jsme nadutí a nezodpovědní hlupáci, jestliže si myslíme, že to přežijeme.

 

Deklarace disponuje velkou mocí založenou na vyšších principech. Moc vyšších principů dříve úspěšně využila americká Deklarace nezávislosti, francouzská Deklarace práv člověka a občana i M.Gándhí k osvobození Indie. Tyto vyšší principy jsou silnější než Islám a s ním spojený export nenávisti. Jen využití těchto mocných vyšších principů nás může zachránit.  Nic jiného !

 

Deklaraci nám zanechali předci právě kvůli tomu, abychom nemuseli prožít to co oni. Asi by vůbec nechápali, že ji nevyužíváme v těchto těžkých chvílích.

 

Snad ještě máme moc to zvrátit. Prosím, nevzdávejme to a spojme se v boji za přežití. Ano, myslím to zcela vážně. Bojujeme o přežití. Co nyní uděláme, bude následovat, jak tvrdí znalí přítomného okamžiku. Budoucnost tvoříme právě teď, ne až zítra! Tak se proboha už probuďme!

 

Hlavně musíme být aktivní, obětovat svůj čas i energii, která musí být větší než ta, která nás má zničit. Musíme být silnější než ta negativní síla, co dala do pohybu miliony lidí a která nás hypnotizuje a omezuje jen na bezradné pozorování. Musíme se probudit! Máme děti, ženy, dcery.

 

(v příloze vysvětlení a výzva, pošlete dál, musíme se rychle naučit opět držet spolu)

Blanický

 

EVROPSKA-VYZVA-2016

 

Všeobecná-deklarace-lidských-práv-kopie