ESOTERICKÁ ŠKOLA „UČENÍ PLEJÁD“ – STUDENTSKÉ POZNÁMKY: Specializovaný systém generování nové genetické výbavy v závislosti na dynamických změnách frekvenčního vibračního prostředí planety Země a blízkého kosmického prostoru
Výše uvedené skutečnosti naznačují, že lidská bytost pod vlivem výrazných energetických a vibračních změn zřejmě spouští extrémně rychlou revoluci v neurogenní oblasti lidské bytosti. Zjistilo se také, že dochází k výrazným elektrickým změnám v oblasti kmenových buněk v lokalitě choroid plexus, v oblasti subventrikulární zóny postranních mozkových komor, kde především progenitorové buňky prochází fascinující genomovou přestavbou, poté přes plexus chorioideus opouští mozek a migrují do tkání a orgánů v těle, kde fungují jako tzv. rezidentní progenitorové buňky, které v různých částech těla systematicky začínají pracovat na specializované genetické rekombinaci a následné remodelaci tkání v případě, že by takové tkáně utrpěly jakoukoliv újmu. V takovém případě by byla schopna dorůst do původní podoby jakákoliv část těla. Specializované vědecké týmy prokázaly, že lidský genom je látka, která je schopná podstoupit permutaci.

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/8033-esotericka-skola-uceni-plejad-studentske-poznamky-specializovany-system-generovani-nove-geneticke-vybavy-v-zavislosti-na-dynamickych-zmenach-frekvencniho-vibracniho-prostredi-planety-zeme-a-blizkeho-kosmickeho-prostoru/