Úvod do nového paradigmatu ve vědě a vědomí

„Akášické paradigma nám říká, že žijeme ve vzájemně propojeném, skutečně
nelokálním světě. … Tento svět je gigantický kvantový systém, v němž všechny
věci, a nikoli jen supermalé kvantové věci, jsou vzájemně propleteny, vnitřně a bezprostředně navzájem spojeny. Rozpoznání této skutečnosti je životně
důležité pro naše vlastní dobré bytí a pro přežití celého lidstva.“