ENERGIE NULOVÉHO BODU JAKO ZRCADLO
Změny v posledním týdnu jsou opravdu brilantní, to se mi velmi líbí. Je krásné konečně sdílet další posun v novém světě. Zatímco realita Mistrovství dostává mnohem více lesku, mnoho jiných realit umírá. Je skvělé stát naprosto mimo drama nižších frekvenčních úrovní a únavu minulých měsíců, let. Mnoho Závojů je pryč včetně mnoha nesmyslných iluzí. Cesta ke sjednocení je fantastická. Je to o moudrosti, nových kódech přesvědčení a také o vytrvalosti a statečnosti. Čistý záměr slouží k otevírání všech možností Vzestupu. Čím více je nás kolektivních snílků a vizionářů, tím rychleji se tvoří kolektivní změny ( snižuje se rozdíl mezi snem a probuzením pro vzestupující ).

Fotony mají vliv na momentum sluneční soustavy, naší planety, vše co je její součástí a jsou stejně tak nemilosrdným zesilovačem. Dynamiku energie nulového bodu používejte správně pro vytváření vysněného života (vědomý záměr tvoření).

Vaši plnou pozornost potřebuje nové paradigma. Prolamujeme blokády oddělující nás od našeho zcela kompletního multidimenzionálního Já. Kosmický Šém může dát jen každý sám sobě. Je to vzrušující doba a cesta k zázrakům je pro každého vzestupujícího otevřená. Klikněte na svou Srdeční Bránu odkud se vše vnější odehrává, dekóduje se zámek za zámkem k posvátným Hvězdným branám. Buďte otevření a přijímejte mocné pracovní galaktické energie.

Kosmograf Tzolkin je práce s vlastními energiemi – 1. stahování potřebných aktualizací, 2. instalace aktualizací 3. kontrola scanneru. Amplituda vln běží na mnoha úrovních (hodiny, dny, trecenia…..atd)

Postupujeme přes Bránu Letního Slunovratu 21.6., kterou můžeme už teď plně vnímat, k velké Bráně Podzimní Rovnodennosti a tedy poslednímu zatmění Měsíce ( 28.9.2015) v daném Tetradu. Jsou to etapy, které slouží pro změnu frekvenční struktury. Máme před sebou více jak tři měsíce intenzivní práce a věřte, že možnosti jsou velmi neomezené. Letní Slunovrat je skvělou příležitostí k připojení ke globálním meditacím přes srdeční centrum a Božskou neutralitu. Je to milé, pokud tak také učiníte.

V mém životě se děje vše pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných, mé nižší úrovně byly dobře proškoleny pro poslání Průvodce Vzestupem a práci Wayshower. Účelem všech Wayshowers je ukázat lidstvu, jak jinak se dají věci dělat, ale nepřebrali zodpovědnost v bodu, kdy je planeta a lidstvo ve velmi smutném stavu. Ani pro jednoho z nás by nebylo těžké zrušit facebook, webové stránky a věnovat se v rámci svobodné vůle umělecké kariéře. Ale snahou je podpora stejně jako to je zcela přirozené ve vyšších dimenzích.

Tato pasáž Vzestupu může být náročnější pro muže, kteří přistupují k životním změnám mnohem rozvážněji, déle odolávají přetržení dysfunkčních pracovních i partnerských vztahů. Je to často způsobeno hlubokými kódy přesvědčení z dětství v oblasti projevování emocí, sdílení problémů, vnitřních bolestí, nebo projevování pláče. Muži byli všeobecně vedeni k sebeovládání v oblasti citů. Vytvářet rezistenci v tomto procesu bude energeticky čím dál náročnější – neodkládejte změny. Staré paradigma bylo velmi zručné v odebírání osobní síly. Není třeba trpět jménem druhých, ale zcela rozpustit „ starého člověka“ uvnitř a co nejdříve splnit tyto domácí úkoly, které byly postaveny jako součást růstu. Nejvyšší čas vystoupat nad povrch karmických nesmyslů k životu, o kterém jste se ani neodvážili snít. Při řešení vašich osobních životních problémů přijměte pomoc těch, kteří slouží v tomto Procesu čistým úmyslům.

Nechte proudit své krystalické světlo, které máte uvnitř sebe, díky kterému vytváříte vše kolem sebe, včetně nové planety pro všechny. Inteligence Srdce rozpouští konflikty a aktivuje tuto úroveň v každém, s kým se setkáte. Je to požehnání zažít proměnu v této době, být čistým kanálem Světla a Lásky pro všechna lidská srdce. Být součástí úkolu integrace vysokých frekvencí pro čisté tvoření na této krásné cestě transcendence. Nastavte hlasitost Lásky na maximum. Mnoho milující Lásky každému z vás.

V Lásce, Světle a Službě
Lenka

www.mayskykalendar.blogspot.com

Copyright © Informace lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.