Energetický most mezi mužem a ženou
V životě mnohých se nyní otevírá velmi základní a významné téma sexuality, jejího vnímání, prožívání na všech úrovních bytí. Ta žena, která v sobě objevila posvátnou ženskou sílu, skrze kterou je schopna vnímat a naslouchat nejen sama sobě, ale i jazyku přírody, éteru a vyšším světům, má veškerou moc být vedením pro všechny připravené muže. Muži, kteří jsou již připraveni začít tvořit nové konstruktivní formy a projekty ve všech životních oblastech, které jsou nyní ve společnosti aktuální, budou často přímo voláni ženami, které pro ně jsou a budou maximální inspirací v tomto spolutvoření.

Půjde často o propojení všech úrovních bytí skrze čakrová centra…….úroveň duše – tedy éteru, úroveň mentální – tedy mysli, úroveň emoční – tedy srdce a úroveň fyzická – tedy tělesná přitažlivost. Tato spojení jsou často pro společnost a jejich vzorce velmi netradiční a pro většinu běžně smýšlejících lidí nepochopitelná. Žena zde přijímá láskyplně pozici bezpodmínečného vedení muže i přes jakékoliv životní okolnosti, v kterých se nyní nacházejí. Muž se naopak otevírá zcela propojením skrze čakrová centra a zažívají spolu velmi intenzivní spolutvořící období, ve kterém také sexualita hraje velmi důležitou roli.

Existuje již v éteru spojení s duší těchto mužů, aniž byste se fyzicky osobně znali. Vy, připravené ženy, probuďte v sobě vnitřní kněžku lásky a ve vašem posvátném časoprostoru a ve chvílích ponoření se do vašich vnitřních hloubek, pozvěte duše těchto vyvolených partnerů k vám. Vaše posvátná sexuální síla může nyní jako magnet přitáhnout toho vyvoleného muže do vašeho každodenního života.

Představte se krásný duhový most všech barev čakrového systému, který vede k vašemu vyvolenému, spolutvořícímu partnerovi a při tomto vyklenutí mostu z každého energetického centra, vysílejte záměr, který můžete formulovat do těchto následujících slov:

Z MÉHO POSVÁTNÉHO PROSTORU, Z MÉHO LÁSKYPLNÉHO SRDCE TĚ POVOLÁVÁM A VZÝVÁM BÝT SOUČÁSTÍ KAŽDODENNÍHO SPOLUTVOŘENÍ, KDE VZÁJEMNOU ÚCTOU, PODPOROU, POROZUMĚNÍM A VĚDOMOU KOMUNIKACÍ MŮŽEME ZAŽEHNOUT VĚČNĚ ZPÍVAJÍCÍ PÍSEŇ LÁSKY PROSTUPUJÍCÍ VŠECHNY ÚROVNĚ NAŠEHO BYTÍ A VYZAŘUJÍCÍ DO SVĚTA A DO ÉTERU NOVÉ TVOŘÍCÍ VIBRACE, KTERÉ POSILUJÍ A UDRŽUJÍ KOLEKTIVNÍ STAV VĚDOMÍ V LÁSKYPLNÝCH A KONSTRUKTIVNÍCH FREKVENCÍCH.

Vše dává mnohem hlubší a vyšší smysl v propojení se se sjednocující dualitou. Pozvěte tohoto vyvoleného muže do vašeho života a požádejte Strážce těchto božských spojení, aby otevřeli cesty mezi vámi dvěma a odstranili všechny překážky, které mezi vámi existují.

Nastává čas propojování těchto mostů ve velkém a jsme vám bezpodmínečně k dispozici všem ženám a mužům, kteří SVOU CELISTVOSTÍ DOKÁŽÍ CTÍT VYŠŠÍ ZÁMĚRY TĚCHTO NOVÝCH SPOJENÍ.

– Strážci Akáši –

Channel: Edita Lemiana Santiago, Channelováno: 13.8. 2016

Tyto channelingy jsou přijímané z kolektivního vědomí vibračního pole a vždy mají záměr vést všechny, kteří jsou připraveni na další krok na své cestě. Pokud vnímáte, že tyto channelingy jsou přínosem a láskou na vaší cestě a chcete jakkoliv přispět k tomu, aby mohly dále být veřejnosti i vám vedením, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek jako výměnnou hodnotu na následující účet: 160227570/0300, variabilní symbol: 88888
Žehnám tímto všem na cestě pravdy a lásky a předem děkuji za veškerou podporu, kterou můžete tímto a jakýmkoliv jiným způsobem projevit.
Edita Lemiana Santiago www.posvatnaspirala.cz