Františka Janečková – na festivalu Miluj svůj život

Malíř –  Terapeut

V umělecké tvorbě jsem nacházela sama sebe jako v zrcadle. To, co jsem stvořila, vyšlo ze mě a já se na to dívala a posuzovala to. Když se mi nelíbilo, co jsem stvořila, vlastně se mi nelíbil některý aspekt mé osobnosti.

Moje tvorba se tak stala nástrojem sebepoznávání. Byla to užasná zábava, odhalovat a číst symbolický jazyk obrazů a tak jsem se pustila do hlubšího studia arteterapie a psychologie.

Prozkoumala a prakticky jsem vyzkoušela nejrůznější techniky sebepoznávání a odprogramování vnitřních bloků. Pracovala jsem a pracuji jako terapeut zaměřující se na psychická a duševní zranění. Arteterapie zůstává v mé praxi velkou pomocnicí. Umělecká tvořivost je v umění sebepoznávání považována za královskou cestu.

http://www.festivalmilujsvujzivot.cz/