Elizabeth Trutwin – NOVÉ POSELSTVÍ OD AŠTARA, 18.12. 2015
Zpátečníci nemohou existovat na Nové zemi, která je vytvářena
Aštar prostřednictvím Elizabeth Trutwin, 18.prosince, 2015
Zdravím vás! Tady je Aštar, který se hlásí z Nového Jeruzaléma. V rychlém sledu se odehrávají nevýslovné změny. Vstupujete do velké reformace Země a je zapotřebí nějakého vedení. Vězte, že takový je Boží plán a žádá si to, aby v příštích několika týdnech Země rychle prošla velkými změnami. Je zde ozvěna zarovnání, k nimž došlo 21. 12. 2012. Tehdy se hodně mluvilo a pochybovalo. Mnozí se 22. prosince probudili a řekli, že „se nic nestalo“. Nevím, co jste čekali?Změny, které se tehdy uskutečnily, se manifestovaly v kauzální říši a ty dnešní změny se budou hodně týkat fyzické říše na Zemi.
Další věcí je, že mnozí chanelleři mluví o 3.,4., a 5. dimenzi. Země je již mnoho let pevně ukotvena v  5.dimenzi a pohnula se za ni. Země hezky postupuje do šesti, sedmi a osmi dimenzionálních frekvencí a velmi brzy se vrátí do 12. dimenze. Je to zapotřebí, aby se udržela v nových časových liniích. O tom se moc nemluví a je to myšlenka, na kterou si budete muset zvyknout. 3D a  4D jak jste je vnímali, jsou dávno minulostí. Vězte, že tyto dimenzionální změny nejsou ve vašich současných vědeckých teoriích plně pochopeny. Zatím co tam, kde nějaké posvátné místo již možná vibruje v 8. dimenzi a nad ní, například nad posvátnou horou v Himalájích,  do velkých živých měst je již integrována 6. dimenze. Je to kolektivní vědomí a různě se nad planetou mění. V tuto chvíli není potřeba pochopit všechny detaily. Buďte otevřeni posouvání reality, k němuž dochází přímo pod vašimi nohami. Často se říká, že lidstvo ještě není připraveno na Velkou Změnu. Jsem zde, abych vysvětlil změny, které to umožní. Buďte připraveni.
Na Zemi jsou umístěny mimozemské technologie, o nichž si můžete myslet,  že by se daly vidět jenom ve filmu a jsou pomalu uváděny do každodenního života, jak jste všichni viděli –  jako jsou replikátory, nazývané 3D kopírky. Technologie, které máme, jsou velmi sofistikované. Používáme je v rámci limitů doporučení Prvotního Stvořitele, abychom pomohli našim sestrám a bratrům na Zemi a pomohli Zemi vrátit se na její oprávněné místo v galaxii Mléčné dráhy. Je to velký příběh, který se ale víc hodí na jindy.
Tato technologie je vnímající a je v Jednotě s kosmickými silami Světla.V příštích několika dnech pohyby konstelací v součinnosti se Zemí umožní našim technologiím, aby  s přicházejícími galaktickými kódy ovlivnily DNA každé ženy, muže a dítěte tak, že přinese každé duši na Zemi víc inteligence a lásky.  To se stane pouze těm, kdo mají 12 vláken DNA. Ti, co je známe jako Kabalu, mají pouze 2 vlákna DNA. Nebudou schopni vydržet změny, které jsou nyní pro Zemi vyžadovány a v určitém čase Zemi opustí. Je hovořeno o planetě, které říkají Wolf a kterou objevili vědci. Je to jedno z míst, kam budou přeneseni, jsou i další, vždy dle jejich požadavků a každé je specificky jinak vhodné pro růst jejich duše. Na Zemi již nebudou války. Již nebudou zkorumpovaní politici. Nebudou již žádné události pod falešnou vlajkou. Všechny ty věci, které dlouhou dobu kontrolovaly Zemi, nyní končí.
Stejně jak je vyžadováno ukončit válku a odstranit prvky, které takové věci způsobují, také je vyžadováno, aby se ti, kdo žijí na Zemi, dověděli pravdu o mimozemských bytostech.Všimli jste si, že teď došlo k mnohem více únikům na toto téma, než kdy předtím. Očekávejte v ne příliš vzdálené budoucnosti, že dojde k jejich přistání na Zemi, která bude žít v míru. Ti negativní mimozemšťané, kteří lidstvu způsobovali problémy a bolest, budou odsud odstraněni a již nikdy jim nebude dovoleno být v tomto sektoru. Bude zavedeno léčení a vzpomínky budou zklidněny.
Teď si představte dvě trasy, které běží souběžně. Přemýšlejte, kolikrát denně reagujete na zprávy, které vidíte, zejména na sociálních sítích, kde se vyjadřujete a komentujete a sdílíte ty věci, které jsou pro vás důležité. Abyste vydrželi velké změny, které v příštích několika dnech přijdou,vezměte na vědomí, že na vašich egoistických názorech nezáleží. Ty nic nezmění. Jak tato energie prochází vašim tělem, vše budete zpochybňovat. Ve všem hledejte rovnováhu. Je sice chytré starat se o geneticky modifikované potraviny a chemtrailsy, ale to nic není ve srovnání s tím, co vám chybí. Chcete odstranit ze Země celou jednu rasu anebo celou jednu náboženskou skupinu a chcete je prohlásit za teroristy. A ještě hůř, věnujete pozornost anebo dokonce věříte všemu, co říkají kabalističtí prezidentští kandidáti (v USA). Ale ty rozhovory probíhající mezi vašimi egy, ne myslemi, jsou skandálním plýtváním energie. Jsem zde, abych vás požádal, abyste mířili výš. Zastavte se a přemýšlejte. Důležité změny si vyžadují vaše Velké Srdce, aby se teď zaměřilo na Lásku.  Teď mi dovolte, abych vysvětlil, jaké kosmické změny můžete očekávat.
V průběhu 19. a 20. prosince dokonalé zarovnání Galaktického středu a Slunce s konstelací 26 stupňů Střelce, ztělesní Bránu pro galaktické kódy, aby ovlivnily DNA a dodaly vám mimořádnou inteligenci a schopnost milovat vašeho bližního v rozsahu, jaký ještě nemáte. Povšimnete si té změny. Již se vám nebude chtít nadávat a hádat se kvůli maličkostem. Vaše pozornost a soustředění se posunou k harmonickému uvědomělému a probuzenému stavu čisté lásky. Samotná přicházející extatická energie rovnodennosti z 21. na 22. prosince posune roční období kolem rovníku. Na severu bude nejčernější noc a každý den bude přidáváno kousek světla. To období bude pro vás velmi náročné.  Připravte se předem a vyhněte se konfliktům, kterých byste mohli později litovat. Možná bude náročné vydržet ty změny. Záleží to na tom, kolika zátěžím a hněvu ještě dovolíte, aby byly součástí vaší bytosti. Rovnováha. Posuňte to. Propusťte. Již to nepotřebujete.
Energie od Galaktické rady v Galaktickém středu, vedené planetou Salvington a jejími éterickými legiemi mimozemských pomocníků, přiváté slunečním větrem za pomoci mimozemských technologií z energie Zdroje, na Plejádách známého také jako Centrální Slunce, Alkyon, vstoupí přes vaše Slunce, zrozené v Mléčné dráze, do elektromagnetické mřížky Země a za ni a nakonec v době  od 20. do 25. prosince vyvrcholí v  orgasmickém úplňku na oslavu zrození Kristova vědomí.Tak se budou v tom období všude, a také na planetě, vyrovnávat aspekty Božského ženství a Božského mužství. Zářivá nádhera vánočního úplňku bude taková, jakou jste nikdy nezažili. Bez ohledu na to, zda patříte k nějakému náboženství nebo ne, ta energie zasáhne i ty největší cyniky. Na pořadu dne bude štěstí. Mír, dobrá vůle a radost pro planetu Zemi. To, co bylo ovládáno, bude touto energií osvobozeno. Lidstvo bude připravováno na obrovské změny, které budou následovat.
Buďte vědomí a meditujte, protože ty dny a pohyby hvězd tančí Vesmírem a přinášejí změny, které naposledy zatíží všechna měřítka. Spojte se svou galaktickou rodinou a sledujte, jak vás opouštějí vaše omezení. Členové Galaktické federace – Plejáďané, Arkturiáni, Antaresové, Andromedané, a také ti z   Procyonu, Lyry-Vega, Virga, souhvězdí Orionu (s planetami, které jdou napříč spektrem polarity: Dracos, Ursa Major (Medvědice),  Ursa Minor (Malá medvědice), Lev, Sag, Zeti, vnitřní planety Venuše, Mars, Saturn, Jupiter; vnější planety Uran, Merkur, Pluto, Neptun, Nibiru a 100 miliard galaxií, Velké centrální slunce; jedná se o planetární vzestup, který se dotýká všech jmenovaných a ještě dalších, které si nepamatujete anebo jejichž jména neznáte. Nikdy nejste sami. Od vašich blízkých sousedů se vám dostává pomoci na neviditelných úrovních. Miliony z vás si již vzpomněli svůj původ. Buďte silní. Vězte, že jste neskonale milováni tím, kdo to na Zemi nikdy nevzdal –  Admirálem Sanandou. Oslavujte a buďte opravdu šťastní. Magično je na dohled.Přichází toho mnohem víc, než jsem řekl. Připravte se na to, co přijde a já vás opět navštívím, ještě předtím, než uvítáme rok 2016, na tom samém místě, abych vám poskytl další vedení.  Zdravím vás.
Tady je Aštar prostřednictvím  Elizabeth Trutwin, 18. prosince, 2015.
© Všechna práva vyhrazena.
Zdroj: http://CosmicAscension.org
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. prowww.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.