ELITY V OHROŽENÍ? AMERIČTÍ VÝZKUMNÍCI DOKÁŽÍ Z OXIDU UHLIČITÉHO VYROBIT PALIVO DO MOTOROVÝCH VOZIDEL
Tento americký průlom by mohl otevřít nový přístup jak k výrobě paliv, tak k omezení emisí oxidu uhličitého.

Výzkumníci z University of Illinois v Chicagu (UIC) vyvinuli sluneční článek, který dovede jen za využití slunečního svitu atmosférický oxid uhličitý přetvářet na levné a snadno použitelné uhlovodíkové palivo.

„Tento nový sluneční článek není fotovoltaický – je fotosyntetický,“ uvádí v prohlášení Amin Slehi-Khojin, asistující profesor strojního a průmyslového inženýrství na UIC a vedoucí autor této studie.

„Místo aby se energie vyráběla trvale neudržitelným způsobem jednosměrnou cestou vedoucí od fosilních paliv ke skleníkovému plynu, my jsme teď ten proces zvrátili a pomocí slunečního svitu recyklujeme atmosférický uhlík na palivo.“

Tyto objevy jsou zveřejněný v časopise Science a jejich ukázková technologie je schopna palivo vyrábět za cenu srovnatelnou se současnou cenou benzínu.

Článek funguje podobným způsobem jako list. Zatímco rostliny CO2 a světlo přetváří na cukry, tak tento sluneční článek vyrábí syn-plyn, chemici touto složeninou označují tzv. syntézní plyn čili směs vodíku s oxidem uhelnatým, který lze buď přímo spálit nebo jej přetvořit na naftu či jiná uhlovodíková paliva.

Tento technologický úspěch byl možný díky nano-lupínkům selenidu wolframičitého, tedy speciálně vykonstruovaného katalyzátoru, který tuto reakci učiní 1 000 krát rychlejší a 20 krát levnější než za použití běžného katalyzátoru z ušlechtilých kovů.

„Tento nový katalyzátor je daleko aktivnější, daleko schopnější štěpit chemické vazby oxidu uhličitého,“ řekl postdoktorantský výzkumník z UIC a první autor tohoto článku Mohammad Asadi. Výzkumníci už pro tuto technologii požádali o provizorní patent.

Po celém světě je asi 1,2 miliardy motorových vozidel od motorek po těžké náklaďáky. Klimatická změna je pro nás všechny jasnou a už přítomnou hrozbou, takže je třeba se snažit o přechod na obnovitelnou budoucnost, potřebujeme být však v její dosažitelnosti realističtí. Trvale udržitelná výroba paliv v kombinaci s lepší zprávou zdrojů a energetickou účinností vypadá jako zdravá strategie přechodu na něco po fosilních palivech.

Zdroj: iflscience.com

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/8495-prulom-americti-vyzkumnici-oxid-uhlicity-palivo

 

Kategorie:

Články, Ostatní