DUŠE VESMÍRU
Ty i tvá duše jste součást Velké Duše Země a Velkého Ducha vesmíru. Oba póly se potřebují, aby lidská duše mohla integrovat lásku.

Člověk plný lásky vyzařuje tuto energii do okolí, i když o sobě pochybuje.

To, co v člověku pochybuje je pouhá část mysli, která ještě neví, že z lásky pochází vše dobré. Neexistuje nic, co by čistotu duše mohlo zkalit či ji nějak poškodit. Zakalené bývají myšlenky na nemohoucnost nebo nedostatek, prostě to, co si lidé myslí, že si kvůli někomu nebo něčemu tady na Zemi nebo na nebi nemohou dovolit. Častým jevem příčiny bývá strach.

Dovolit si být láskou neznamená, že sebe stavím do pozice oběti nebo všemohoucího či vševědoucího.

Dovolit si být láskou znamená skutečnost, že lásku žiji i ve všedním životě. S láskou se dívám na svět a vše živé v něm, s láskou myslím, přijímám a vnímám to, co říkám i dělám.

Velká Duše nebo Velký Duch nejsou autority, které by hodnotily, zda to, co žijeme je nebo není láska.

O tom rozhodujeme jen my sami, uvnitř. Může to vypadat navenek nepokorně, že rozhodujeme jen my sami. Každá duše je originál, vnímá lásku odlišně od ostatních, všechny duše jsou součástí svobodné volby a důvěry. Na určité úrovni jsme si rovni tomu, co nás stvořilo.

Pro někoho je v souladu si dát pivo, protože ví, že mu v přiměřené dávce prospěje. Pro druhého je v souladu pivo nepít.

Žena, která žije život opakovaným sexuálním spojením s různými muži, ještě neznamená, že prožila lásku naplno. To stejné se týká i mužů. Sexualita v současné době prochází velkou očistou a obrodou. Lidé sexuální sílu dosud vnímali jako špinavou, nezvladatelnou, jako něco, co přesahuje.

Na sexuální sílu je třeba se podívat jako na sílu podněcující tvoření, sílu podporující kreativitu a sílu, která propojuje duši s duchem. Jako duhový most přes srdce.

Hledáme-li soulad s láskou ve vztahu k práci, i když nám práce radost nedělá, podívejme se na ni pohledem užitečnosti. Zeptáte-li se prodavaček, zda práci dělají rády, 90% odpoví NE, ale přesto ji dělají. Chtějí být užitečné.

V souladu s láskou nemusí být partnerský vztah, kdy v něm setrváváme jen pro to, aby rodina držela pohromadě a netrpěla. Pokud v rodině trpíte vy, a strádáte na duchu i na těle, nemůžete být v souladu s láskou, protože láska neznamená utrpení.

Dobrá, jak poznat, co je a co není v souladu?

Na to není jednoznačná odpověď! Cestu k odpovědi si musí zažít každý člověk sám, aby poznal, že to, co ho stvořilo je bezpodmínečné.

Jen jedna část v člověku dokáže vnímat život i děje v něm bezpodmínečně. Pozvěte ji do svého života, ukáže vám cestu, povede vás, umí pohladit a podpořit to, co ve skutečnosti jste, je laskavá, umí pochopit místa v životě, kde si myslíte, že jste selhali nebo působili nedostatečně. Prostě, i když jste udělali něco, co nevyznělo zrovna košer, bylo to součástí hlubšího uvědomění sebe. Dále stejnou zkušeností procházet nemusíte.

Laskavé doteky duše i její hlas můžete vnímat, když ztišíte mysl. Možná objevíte cestu uvědomění si bezpodmínečné Lásky…

S láskou v srdci, Oldřiška Kališová 2015

www.alternativnistudio.cz