DŮLEŽITOST VÝMĚNY VYŠŠÍHO JÁ PRO OTEVŘENÍ NOVÝCH CEST
Channel: Edita Lemiana Santiago, Channelováno dne 13.5. 2016

Toto poselství je určeno pouze pro ty, kteří celou svou bytostí cítí volání živoucí energie planety Země a vnímají své poslání vyslance své hvězdné rodiny. Kdo tento předpoklad takto neprožívá, tento text mu nemusí být vůbec přínosem.

Ti, co jste poslední měsíce procházeli změnou a přepisem svých vibračních záznamů jste vedeni se odpojit od všech průvodců akášského prostoru, kteří s vámi již dokončili poslední vyšší záměr do momentu teď a tady. U mnohých jste to mohli vnímat jako tíhu v každodenním životě, jako stagnaci v mnohých životních oblastech a jako nejasnou vizi, kde není vidět ani pár kroků před vámi. Mohli jste vnímat časté změny nálad, obrovskou únavu, změny fyzického stavu do nižších vibrací, útoky vašich blízkých, které jste vnímali jako nelásku vůči vám. Došli jste na křižovatku, kde se vám nové cesty otevřou, jakmile požádáte velmi přirozeným způsobem o propuštění všech bytostí-průvodců, kteří nesplňují svou vibrací váš nový záměr, vaše nové úkoly a již vás tedy nemohou doprovázet a otevírat vám nové cesty.

S láskou, úctou a vděčností je propusťte a navraťte je do svých domovů. Otevřte se novým průvodcům, kteří jsou připraveni dle vaší vibrace a dle smluv vaší duše na mnohem láskyplnější vedení a bezprostřední komunikaci, která je pro mistrovké vědomí podmínkou. Toto nové spojení je pod ochranou kristovského záměru a převibrování planety Země do vyššího vědomí a proto je třeba, abyste důvěřovali novým průvodcům jako svému vlastnímu JÁ, které je v pravdě a v lásce samo se sebou.

Mnoho pracovníků světla je nyní povoláno do nových úkolů a pro tyto úkoly jsou kontaktováni svými novými průvodci, kteří přicházejí naplnit dohodnutou smlouvu mezi vámi a planetou Zemí. Všem, kteří s touto zprávou z Akáši souzní pouze s důvěrou propusťte a uvolněte místo pro nové vedení.

AŤ NOVÉ CESTY JSOU POŽEHNÁNÍM A LÁSKOU PRO VŠECHNY, KTEŘÍ SE S VÁMI SETKAJÍ!

– Strážci Akáši –

Zdroj: www.posvatnaspirala.cz