DOTKNI SE SVÉ HVĚZDY – DÍTĚ ZROZENÉ Z BOŽÍ LÁSKY …
Uvědomuješ si, jak jsi blízko k jiným světům a úrovním Bytí. Nemusíš létat do Vesmíru, abys zjistil Pravdu o sobě. Vyber si cestu nejbližší Tvému otevírajícímu se srdci, jež je obklopena péčí a láskou. Může Ti ji poskytnout jen něžná náruč přírody. Kolem nohou se Tě dotkne květina a přiláká svojí vůní a barevností Tvoji pozornost laskavým chvěním – vtahuje Tě do nitra své duše jakoby Ti chtěla říct: “Vnímáš moji krásu a vůni, jsi připravený přijmout mne jako symbol podobenství a hluboce se otevřít?“. Tvým záměrem nechť je právě vycházející Slunce nad obzorem. Jakmile začleníš do života „vytříbený“ cit a vnímání krásy v maličkostech, objevíš nové tajemné světy v sobě. Vyzraješ a zvýšené spirálovité vlnění vibrací těla způsobí, že odlehčíš fyzickou tíhu světa a povzneseš se do neprobádaných výšin. Otevře se Ti nekonečný Vesmír v celé své celistvé a odhalené kráse. Zříš Boží Pravdu a Poznání Tě prozáří jako blesk na obloze. Tehdy přijde až k Tobě – a nemusíš pro to udělat zcela nic. Jakoby se Tvoje tělo vznášelo s lehkostí nad celým světem a přitom zůstalo ukotveno na podporující, soucitné a všedávající Matce Zemi. Dal jsi možnost vejít pravé touze tvoření něčeho nového – Světa, který rozkvetl v Tobě. Přežívání jsi proměnil na láskyplné spojenectví se vším živým. Zvědavost “žádostivého ega“ předčasně poznat zrádné výšiny je pro vnitřní rozvoj příčinou a následkem strmých pádů a vyvrácených, nevyvinutých kořenů. Tvoje chvíle přijde a vědomý let se stane bezpečným. Obdržíš to, jak hluboko svým vnitřním zrakem dohlédneš. Pevná víra v uskutečnění svého záměru je jako kormidlo s nastaveným kurzem plavby oceánem života. Stáváš se plavcem na dlouhou trať. Každý z nás je jinak vzdálen druhému břehu. Čím více se přibližuje, cítíš v sobě víc a víc v místě srdce ukotvenou magnetickou střelku kompasu, která signalizuje každou sebemenší odchylku ze směru plavby k břehům blažené lásky. Zažehnutá jiskra v nitru již neztratí svůj směr. Hladina moře s nejistou půdou pod nohama žije stálou změnou, ale soustředěnost na klid hlubin vod a pevnou víru uvnitř zůstávají nedotčeny vrtochy počasí. Jen odvážný a pevně odhodlaný se pustí na pouť křížem kráž nepoznanou krajinou, kde je každý krok vědomou, někdy i bláznivou hrou, nebezpečím a dobrodružstvím v jednom. Jdeš cestou po proudu Božího záměru a cítíš, jak Tě vnitřně naplňuje všemi dary, které přicházejí lehce a samy – ochutnáváš je všemi smysly. Tvůj život se stává odevzdanou hrou nevinného dítěte. Doplouváš ke druhému, bájnému a průzračnému břehu a otevíráš uzamčené brány ukryté v mlze zapomění svým světelným Božím klíčem. Paprsky Slunce se dotknou Tvých nejniternějších hlubin duše a spojí se Světlem Poznání v Tobě. Stáváš se Jednotou a uvědoměním si propojenosti celého veškerenství. Zrcadlí Ti domov, odkud přicházíš – Světlo života. Tma zůstává v uvědomělém stínu, tak jako Slunce pozoruje stín. Ve spojení přirozené vnitřní síly, moudrosti a lásky jsi jako Slunce a záříš ostatním na jejich pouti za „Nebem na Zemi“. Ano, právě Ty, kdo čteš tyto řádky – jsi se dotkl své “Vnitřní Hvězdy” a stáváš se králem svého vnitřního Božího království “Vyzrálým dítětem Ráje” – středobodem celého Vesmíru. Jsi vítán ke vstupu do láskyplného společenství – světelné dveře jsou pro Tebe otevřené – tak již pojď tvořit „Nový Svět“ dítě zrozené z Boží Lásky.

Eva Hannah Haberlandová
www.facebook.com/EvaHannahHaberlandova