DOHLEDÁ SE PRAVDY PRO KAŽDÉHO
Už nejsme proroky špatných frustrujících energií minulosti. Dostali jste teď nepřekonatelné dary nebes od dalších spojenců z vesmírných Planet . Osvobozují Vás od všeho nelidského -odsávání vytvořených negativních energií na Planetě.Prošli jsme s Vámi až do nových nastavených čistých energií a můžete tvořit dle libosti, volnosti a radosti Vašich srdcí. Probouzíte tím nové principy života u všech

Podívejme se do svých nastavených programů a zjistíme něco důležitého.Jste propojeni s celým bytím se Stvořením Vesmíru . Tím K Vám doléhají vysokofrekvenční síly energií ,které fungují na nově vytvořených vibraci DNA.

Nereagujme na staré energie, které ztrácejí na síle .Pro uvolnění starých programů je zde nainstalována pomocná energetická tzv. sonda Přátelství, která odsává a ruší vytvořené negativní vzorce na celé Planetě. Je dovoleno všem se očišťovat a nastolit nový řád v sobě. Připravili jsme pro Vás spoustu možností, jak je uchopit.

Probudíte se tím, že ve svém okolí rozséváte jenom radost, lásku a něhu.

Podporujte jen kladné proudy energií, čímž se dostanete do portálu průchodnosti ke všemu podstatnému pro další průběh Vašeho života.

Dostaňte se mezi otevřená srdce u bytostí, které již takto činí.

Mějte radost z vykonané činnosti a zasévejte plémě pro druhé, poskytněme jim práci u Vás a spravedlivě je odměňte.

Nezahálejme ani minutu tam, kde nám kvítí nepokvete……

Ukažme, že jsme pospolu připraveni tvořit a dále žít na této krásné Planetě.

Dohledá se pravdy pro každého.Nastavil se čas pro klid, láskyplné souznění jeden s druhým,čímž se dostaneme do rovnováhy celé Planety… ROVNOST….

Bůh stvořil tuto Zem pro všechny mírumilovné bytosti. My jsme se sem přišli učit a podívat na ostatní vyvíjející se druhy a tím doznat pravdy.

Tj.: VŠICHNI JSME SI ROVNI… .

Konejme k čemu jsme se doznali před vstupem na tuto Planetu Zem…..
Svítíme Vám na cestu…
channeling 19.10.2014 evelin

www.srdcesrdci.cz