DOBA RYCHLÉHO RŮSTU
Ačkoliv byly březen a duben klidnými měsíci, docházelo k intenzivnímu vyplavování nízkých frekvenčních úrovní ( komplexně) a inventarizaci starých 3D, 4D vzorců myšlení, přesvědčení s poměrně hlubokým převzorováním základní struktury pro získání osobní síly. Reorganizace ve Vědomí může probíhat někdy poměrně dramatickým způsobem vzhledem k intenzivní světelné infuzi – pocit jakoby nás fotony chtěly položit na záda. Kontinuálním důvodem je dosáhnout hlubšího stavu pokory a rozšířeného jasnějšího Vědomí. Vzrůstá kapacita mozku, telepatická komunikace se stává pohodlnější. Tím, jak se aktivuje více vláken DNA je i šišinka mnohem aktivnější. Velká část obyvatelstva se probouzí v letošním roce, Probuzení je otázkou externích, nebo interních faktorů.

 

Život se starými vzorci se stává poměrně náročný, pokud se člověk dívá na svět z pozice karmické časové osy a přehrává staré zkušenosti ( náročnější vyrovnávání paměti mezi příčinou a následkem). Opakování starých rodinných vzorů předávaných z generace na generaci, pokračování v šablonách logického myšlení, které se „ tradičně“ předává a které společnost předkládá záměrně, někdy z pozice nevědomí, někdy z pozice manipulace, přináší dyskomfort a náročnost Bytí. Pokud shodíte všechna stará „ zavazadla“, do života vstupuje moudrost. Ujistěte se, že nejdete po staré cestě.
Přesunout se do nového prostoru Nové Země znamená o-puštění starého prostoru a o-puštění Průvodce jménem Iluze, znamená to také dělat plně své vlastní volby a svá vlastní rozhodnutí, vycházející z podstaty a pravdy sebe sama. Lidská rasa je vedena od počátku života najít si svůj životní vzor hledáním kolem sebe ( konec uctívání vnějších autorit).
S čím se teď mnozí potýkají je tvořit nový – vlastní vzor – skutečnou pravdivou identitu sebe sama se seberealizací. O co silnější je odchýlení od sebe sama vyplývající z iluze „ bezpečí “ , o to těžší může být „ oprava“. To obsahuje přestat sabotovat sami sebe a vystoupit z rolí, které lidstvo hraje a následovat svou vlastní přirozenou autoritu. ( autentický záměr).
Květen je expanzivním měsícem. Jak planetu zaplavují stále vyšší frekvence, projev prvku svobodné vůle nebude moci být uplatněn, pokud nebude v zákrytu s Pravdou. Vše se děje v nejvyšším zájmu všech zúčastněných stran za účasti nepodmíněné Lásky Světelné Inteligence. Plánem Kolektivního Vědomí je Probuzení vyšších úrovní, není třeba se zaměřovat a brát osobně kolektivní roztříštěnost. Často nejlepší způsob učení je být v tichu. Bez tohoto poznání je těžké rozpoznat duševní, nebo emoční závislost.
Zarovnejte se se svým srdečním centrem – srdeční centrum není jen čakrou, je to zdrojový bod, z kterého proudí čisté Světlo spojující nás se Zdrojem VŠEHO, je to místo bez Ega, bez duchovního Ega, bez oddělenosti. Srdce je centrum, které řídí osobní evoluční Vzestup, nikoliv epifýza. Otevřené srdce je jedním ze základních kritérií Zlatého Věku.
Transmutace. Každá sekunda klidu regeneruje a omlazuje buňky, to je důležité pro aktivaci DNA a schopnost zarovnávat se 24/7 s vyššími frekvencemi. Současné životní prostředí na Zemi nepodporuje 100% čistou strukturu DNA – to celé bude trvat stovky let.
Na mé osobní cestě je od počátku roku tématem péče a stabilizace fyzického těla. Identifikovat oblasti v těle, které nesou hlubokou citovou zátěž. Každý vedlejší účinek Vzestupu těla je účelný a demonstruje, co se děje a co je třeba očistit a propustit ( emoce, staré kódy víry, parazity, toxiny, karmu, negativní myšlenky).
Tělo se při přepětí vysoce nabitých fotonických částic zarovnává se změnami často dramaticky a rekonstruuje energetické obvody. Nezapomeňte, že tělo bereme sebou do vyšších úrovní a přeměňuje se na krystalickou bázi. Víceméně jsme schopni udržet upgrady, aktivace, úpravy vlivu Galaktických frekvencí přicházejících do naší Sluneční soustavy.
Posvátný Mayský kalendář popisuje Galaktické frekvenční energie a dekóduje každý den segmenty, které mohou být během 24 hodin zcela, nebo částečně uzdraveny a propuštěny ( strachy, fobie, sebehodnota, sebeláska, zdraví, logické myšlení, emoce…..) pomáhá tyto segmenty vyzvednout na vědomou úroveň, pomáhá vrátit paměť a najít vnitřní sílu. Na nevědomé úrovni působí stejně tak, skrze situace, které zůstávají nepochopeny.
Aktuálním cíl je vždy zarovnat všechny aktivity s čistým srdcem, čistým úmyslem, klidem, harmonií, s nejvyšší kvalitou světelných vln Lásky a Světla v nejvyšším zájmu lidské rasy. K dispozici je tolik tolik Lásky. Dáte-li více Lásky, dostanete více Lásky.
Nejbližší posun přichází synchronně s novým počátkem cyklu Tzolkinu ( 21.5)
Požehnání všem, kteří jsou v tomto procesu Vzestupu zapojeni. Mnoho milující Lásky, radosti a hojnosti vám všem.
V Lásce, Světle, Službě
Lenka
Copyright © www.mayskykalendar.blogspot.com Informace lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.