DIAMANTOVÁ KOMNATA SRDCE OTEVÍRÁ BRÁNY PRO SOUCITNÉ LIDSKÉ DLANĚ…
Stojíš před východem Slunce se zatajeným dechem z krásy každodenního zázraku zrození Nového dne. Uchvátí Tě celého a zdá se, jakobys splynul svým vnitřním plamenem s ranními červánky. Cítíš se pohlcen žhavou koulí světla slunce, blahodárnou jitřenkou, která Tě probouzí a vtahuje do života zlatočervenými odlesky barev zalitého rána. Putuje s Tebou celý pozemský život až do Věčného království Boha. Každé ráno zrozením prvních nevinných paprsků rozehrává hru jménem Život. Je jako dítě, které opouští svůj blažený přístav lůna matky a vydává se na každodenní cestu po blankytné obloze jako svobodný poutník přitahující rezonující životní zkušenosti. Projev Lásky a pochopení pro cestu svých bližních zrodí soucit a udává přirozený směr kormidlu k cestě do oceánu sjednocení. Čisté a nepopsané plátno, osvícené sluncem je připraveno k realizaci vysněného záměru. Je třeba jej naplnit všemi vůněmi a příchutěmi, kořením a rozmanitými barvami, které přináší přirozený život sám. Uvědomuješ si, že jsi vyzrál ve zkušeného režiséra pomíjivých životních okamžiků. Procházíš se vědomě mezi postavami stvořené hry a vnímáš, jakou úlohu ve vztahu k Tobě sehrávají. Jestli bude Tvůj život drama, válečná hra či komedie je jen na tom, čím naplníš svůj záměr. Je třeba se obklopit energetickým polem s podmínkami k růstu, aby ses mohl stát celistvým a chutným ovocem pro svět. Jsi jako strom, jež je součástí obrovského sadu. Rostou v něm různorodé stromy, avšak jestliže si vědomě stvoříš v sobě svatý prostor s jeho odrazem ve vnějším světě – kořeny v zemi zesílí a Tvoje jistota v další kroky se stává nedoktnutelnou. Pokud svoje spojení se Zemí posiluješ vědomě energeticky a dodáváš potřebnou výživu s láskou, může vyrůst Tvůj strom do plné zralosti a kvést radostně miliony jemných květů. Přiláká hladové poutníky svojí vůní, vyzařující čistotou, přirozenou krásou i šlechetnou vznešeností a začne rodit nové, geneticky zdravé ovoce. Kolem se rozrůstají podporující rostliny frekvenčně navzájem spolupracující na velkém díle Stvořitele. Energetické pole Tvého stromu mezi ostatními nabralo na síle a intenzitě růstu. Plevel se vytratil sám mezi propojeností a souhrou kořenů. Šťavnaté, vonící plody jsou vyhledávány v dalekém okolí, protože chutnají jako svobodný, nespoutaný život sám. Ovoce nese v sobě informace Boha. I Ty jsi součástí rozmanitosti přírody a neseš v sobě věčné jádro. Opravdový světelný domov přitahuje Tvoji pozornost k sobě, tam, kde jsi skutečně šťastný, spokojený, svobodný a po dlouhé době opět sám sebou. Je ukrytý v tichém šepotu, hlásícího se tlukotem existujícího života v těle – srdcem člověka. Víš o něm a mnohdy ho i nevnímáš. Tvoje pozornost by měla být zaměřena právě na tento sotva slyšitelný zvuk v ruchu a chaosu dnů. Jdi do ticha a setkáš se s ním. Radostně přivítá Tvoji upřenou pozornost. Začni naslouchat a být v jeho přítomnosti stále delší čas. Zná Tě odjakživa, ovšem Ty se s ním setkáváš po dlouhé době temna a zapomění. Cítíte se spolu tak opojně, že splynete v jedno. Duše jásá a srdce tančí divoký tanec podle vesmírných světelných not Jednoty se vším. Potlačená přirozenost vyšla napovrch v podobě extáze osvíceného Poznání. Přichází chvíle, kdy se brána chrámu otevírá dokořán a svěřuje Ti svoje poklady. Stojíš tváří v tvář světlu ohromné záře. Neskrývej svůj zrak. Již dlouho jsi nosil sluneční brýle. Je třeba pročistit jasnozřivý pohled, abys poznal Pravdu o životě. Tvůj život prošel zkušební etapou a možná útrapami, které Tě však díky předchozím zkušenostem dovedly až sem. Už víš, že mozek je nástroj tvořící nezbytný článek v mozaice těla. Stává se z něho křišťálově průhledná jednotka přenášející informace stále z větších dálek Vesmíru. Centrální diamantová komnata nejrychlejších světelných energií je v nejhlubším a nejskrytějším místě srdce. Otevře se pouze soucitným dotekem dlaně člověka, který je frekvenčně schopen přenést informace a šířit je pro blaho lidstva dále. Tvůj strom v sadě vzkvétá a žije naplno, i když ostatní kolem něho chřadnou. Lidská ruka, vedená nízkovibrační energií mozku spojená s egem chce držet kontrolu nad růstem ostatních stromů, chemicky je ošetřuje a vede sad do záhuby. Činí z něj mrtvé místo. Tvoje duše je však svobodná, vzkvétá a tělo pevné v základech stejně jako Tvůj strom. Probouzí se do života hýčkána teplými světelnými paprsky Slunce. Strom i Ty jste vyrostli ve společném objetí do Nebes. Dotýkáte se hvězd, které svítí jako miliony luceren na cestu ve chvílích, kdy se vkrádá do cesty tma. Ty ji však zpozoruješ vytříbeným zrakem. Raději sama odejde z cesty, protože se neschová před Tvým oslnivým světlem. Příroda žije ponořená do neviditelného světa propojených nitek energií spolu s člověkem, pokud přijme svoje místo v jejím společenství a odevzdá se náruči květin, slunce, stromů, vody a přátelství se vším, co je živé. Přibližuje se tímto rozhodnutím ke svému středu, spokojenosti a vyrovnanosti – k úplné celistvosti Boží říše na Zemi, v níž lidé jako bytosti světla mají svobodnou vůli si zvolit, jakou cestou povedou jejich příští kroky. Když člověka rozdělíme na dvě části, nemůže se nikdy uzdravit. Vždy jedna část uvnitř vstoupí na válečné pole a svým odmítavým pohledem chce toho druhého uvnitř dobýt, uklidit z cesty či pocítit příchuť vítězství. Takový člověk je mrzák a muka utrpení ho pronásledují na každém kroku. Oslavovat život dokáže lidská bytost, která vědomě přijala život ve fyzickém těle, zná hloubku svých kořenů, projevuje soucit se vším živým a začleňuje do každodenního života rozvinuté mimosmyslové vnímání. Zdroj informací důležitých pro lidstvo z pramenů dálných sfér načítá svým světelným mozkem, jež je řízený vědomým naladěním se na frekvence rozezvučených strun v hlubinách svého srdce. V něm je ukryto veškeré tajemství a bohatství domova, do kterého se navrátíme jednoho dne vědomým opuštěním těla. Světelný svět se zrodil na Východu, aby putoval během dne i celého života k vnějšímu bohatství Západu. Jedině spojením těchto dvou polarit může vzniknout něco nového, skutečného a přínosného pro lidstvo. Východ pozná vnější bohatství Západu a Západ vnitřní osvícené bohatství Východu, s ním i veškerou Moudrost i Pravdu o životě. Aby člověk mohl vyrůst do úplnosti Boží Bytosti a žít Nebe na Zemi, měl by znát obě strany mince. Žít světským životem, ochutnávat všemi smysly, ale i poznat Božský život v sobě. Roztav proto veškerá pouta chudoby, a ponechej sebe uvnitř vyrůst v Bytost Světla. Kdo se cítí naplněný a poznal bohatství uvnitř i vně může dozrát v celistvou bytost – žít opravdovým Rozkvětem v jednoduchosti Bytí – stejně jako láskou opečovávaný strom v obrovském sadu světa.

Eva Hannah Haberlandová
www.facebook.com/EvaHannahHaberlandova