,,DEVÍTKOVÁ SMRŠŤ,,
,,DRAZÍ – děti Světla,,

,,má maličkost,, si dovoluje k Vám obrátit – ke všem ,,sestřičkám a bráškům,, ve světle vědomky ( i  nevědomky) pracujícím. Rád bych nabídl ,,jen toliko malé upozornění,, na velmi zajímavý ,,okamžik,, jenž se nezadržitelně blíží. Váže se k úvodnímu nadpisu ,,devítková smršť,,. Oč kráčí? Blíží se datum 9.9.2016….- budeme mít numerologicky VELMI zajímavý ,,impulz,,.  Tohoto data bude devítka ze DNE, rovněž z MĚSÍCE, ale také z ROKU!…Nejen však toliko tyto tři devítky budou ,,ve hře,, ale ještě ráno v devět hodin,devět minut a devět sekund přibudou další tři…Dokonce se vše toto bude odehrávat v 36.kalendářním týdnu – což jest OPĚT o ,,devítce,,. Když sečteme devítku ze dne,měsíce a roku dostaneme součet 27,což je opět DEVÍTKA!!… Tak, že souhrnem: 9.9.2016 v 09hod. 9min. 9sec v 36.kalendářním týdnu se bude konat ona ,,devítková smršť,,… PROČ tomuto datu přikládám takový význam?

Podívejte drazí – ,,devítka,, nese v sobě ,Neptunskou vibraci – to jest SÍLU OCEÁNU – SÍLU UNIVERZÁLNÍ JEDNOTY…

chcete-li jde o VĚDOMÍ BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY – nebo-li KRISTOVSTVÍ!! Tato vibrace je finální pro lidské vědomí – k této se všichni pozvolna ubíráme a budeme ji na této nádherné planetě brzy žít. Tyto řádky záměrně píši jako odpověď na níže uvedený email – který se týká KOORDINACE akcí ke zcela VĚDOMÉMU posílení Světla na Gáince…Jaký JINÝ IDEÁLNÍ IMPULZ PRO NAŠI SPOLEČNOU PRÁCI VE SVĚTLE BYCHOM SI MOHLI JEŠTĚ VÍCE PŘÁT?!.. než tento ,,okamžik,, jenž nám náš kalendář nabízí a je již doslova ,,za dveřmi,,?

Nikoho nelze přirozeně ,,nutit,, JDE O PRÁCI KONANOU Z VLASTNÍ SVOBODNÉ VŮLE a o NACÍTĚNÍ SRDCEM…Je zde prostě šance v tomto přímo ideálním okamžiku SPOJIT SVÉ SÍLY A NABÍDNOUT SOBĚ, PLANETĚ,VESMÍRU A NAKONEC I CELÉ EXISTENCI TUTO NEPTUNSKOU VLNU ,,TSUNAMI,,A PROLOMIT ONU BARIÉRU STAGNACE. Není třeba naprosto žádného zvláštního ,,umění,, – stačí, JEN usednout S ČISTÝM,OTEVŘENÝM SRDCEM A ZÁMĚREM POSÍLIT LÁSKU NA PLANETĚ A V SOBĚ SAMÝCH -BÝT JEDNOTOU SE VŠÍM-BÝT PROSTĚ TÍMTO SVĚTELNÝM OCEÁNEM… O deváté hodině ranní v den 9.9.tohoto roku nechť každý dle své úvahy usedne k tomuto INTEGRUJÍCÍMU SPOJENÍ na ,,čas,, jak sám bude cítit a co mu pracovní proces dovolí. U těch ,,velmi vytížených,, stačí jen v tento VELKÝ OKAMŽIK alespoň vzpomínka – nebo ,,přání,, být mimo vědomě této akce přítomen….a ono TO bude fungovat. Jde O SPOLEČNOU ,,MYŠLENKU,, V JEDNOTNÝ OKAMŽIK A TAK SÍLU PROJEVENÉHO SPOLEČNÉHO VĚDOMÍ… A TSUNAMI PŮSOBENÍ TÉTO SPOLEČNĚ VYPRODUKOVANÉ ENERGIE LÁSKY….Někdo bude SDÍLET  5 min. jiní například 20 min. a někteří si budou užívat třeba celou hodinu,i déle…každý, dle svých pocitů a ,,možností,,… Opravdu jde ,,jen toliko,, o SPOLEČNOU práci v ten,, CO MOŽNO NEJVHODNĚJŠÍ ,,OKAMŽIK,,….a nakonec Ti,kdož ,,cítí,, svým srdcem – budou,, VĚDĚT,,…

 

Všem nám ze Srdce přeji co nejkrásnější prožitek těchto mimořádných ,,chvil,,SPOLEČNĚ PROŽÍVANÉ JEDNOTY  směřující k té nejhlubší Pravdě v nás k ,,probuzení,, plného VĚDOMÍ KRISTOVSTVÍ…. nakonec proto jsme VŠICHNI zde a jde o NEJVYŠŠÍ PŘÁNÍ  našich duší… Dopřejme jim tedy ,,TO,, proč sem na tuto Zem vlastně ,,přišli,,…

 

V LÁSCE – OBJÍMÁ ,,bráška,, Jaromír