DESET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE S VEŘEJNOSTÍ

385 5. 9. 2015
„Systém“ získal vyspělé znalosti fyzické a psychologické povahy lidí. Těchto vědomostí cynicky zneužívá k manipulaci s veřejností, jakoby byla stádem ovcí.

Způsob manipulace s veřejností

Noam Chomsky

Sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, ututlávaly finanční krize a povzbudily nebo naopak zničily mnohé ideologické proudy. Zde je seznam deseti nástrojů manipulace využívaných médií. Ty v podstatě povzbuzují hloupost, podporují pocit viny, rozptylují pozornost nebo vytvářejí umělé problémy, které pak magicky „vyřeší“. Které jsou jejich nejdůležitější techniky?

STRATEGIE ODVÁDĚNÍ POZORNOSTI

Základním elementem sociální kontroly je strategie odvádění pozornosti od důležitých otázek a změn řízených politickými a ekonomickými elitami použitím technik nepřetržitě zaplavujících veřejnost bezvýznamnými informacemi. Strategie rozptylování pozornosti je podstatná k vymýcení veřejného zájmu o základní poznatky vědy, ekonomie, psychologie, neurobiologie a kybernetiky apod. Tato technika přesměrovává pozornost veřejnosti od skutečných sociálních problémů kladením důrazu na záležitosti postrádající jakoukoli reálnou důležitost. Ideou je udržovat veřejnost stále zaměstnanou a neposkytnout jí čas k přemýšlení o nejdůležitějších principech a skutečném jádru věcí skrytých za sociálními problémy.

VYTVOŘENÍ PROBLÉMU NÁSLEDOVANÉ NABÍDKOU ŘEŠENÍ
[viz také práce bývalého mluvčího britské Green Party a Davida Icke.]

Tato metoda v podstatě zdůrazňuje symptomy, zatímco skrývá zásadní kauzy. Například poukazuje na násilí ve městech nebo na podrobnosti krvavých útoků, aniž by vyšetřovala příčiny těchto problémů. Vytváří a manipuluje s krizemi, které se týkají ekonomiky nebo násilí, aby povzbudila veřejnost přijmout nezbytné zlo v podobě omezení občanských práv nebo postupného odstranění veřejných služeb.

STRATEGIE POSLOUPNOSTI

To v podstatě znamená postupné zavádění destruktivní sociální politiky, která by byla neakceptovatelná, kdyby na veřejnost byla uvalena náhle. To je to, co během 80. a 90. let zavedla v rámci nových socio-ekonomických podmínek radikální pravice. Patří k tomu privatizace, nejistota, flexibilita, masivní nezaměstnanost, snížení kupní síly mezd a záruk na obstojný příjem. Všechny tyto změny by vyvolaly všeobecnou vzpouru, kdyby byly použity najednou.

STRATEGIE PODŘIZOVÁNÍ

Dalším způsobem, jak získat souhlas veřejnosti s nepopulárními opatřeními, je představit je jako „bolestné, ale nezbytné“ s cílem získat pochopení veřejnosti pro jejich budoucí uplatnění. Je to podobné, jako strategie posloupnosti. Je snazší přijmout budoucí oběti namísto okamžité porážky, protože účinek není pociťován hned. Později se veřejnosti doporučí uvěřit, že „zítra bude všechno už jen lepší“. To veřejnosti poskytne více času přivyknout myšlence nevýhodných změn a jejich rezignovanému přijetí až přijde pravý čas. Tato strategie byla velmi oblíbená v Sovětském svazu - příklad je v jejich pětiletkách.

ZACHÁZENÍ S VEŘEJNOSTÍ JAKO S DÍTĚTEM

Mnoho reklam a propagandy využívá dětské řeči a intonace, jakoby divák či posluchač byl malé děcko nebo mentálně zaostalý. Pravidlo je takové, že pokud s lidmi zacházíte, jako by byli dvanáctileté, nebo ještě mladší děti, mají sklon reagovat bez kritiky, jako děti.

POVZBUZENÍ EMOCIONÁLNÍCH MÍSTO REFLEXIVNÍCH REAKCÍ

To je klasická technika k obejití racionální analýzy a kritické úvahy. Otevírá dveře do podvědomí, kam implantuje plány, přání, strachy, úzkosti, nutkání a požadované prvky iracionálního chování.

BOMBARDOVÁNÍ MALIČKOSTMI K UDRŽENÍ VEŘEJNOSTI V NEZNALOSTI

Je důležité přivést lidi do stavu, kdy jsou neschopni porozumět technologiím a metodám užívaným k jejich zotročení. Aby mohly být manipulovány jako ovce, je kvalita vzdělání poskytovaná nižším sociálním vrstvám úmyslně tak nevalná, až mizerná, jak jen je možné.

POVZBUZOVÁNÍ VEŘEJNOSTI - BUĎTE SPOKOJENI S PRŮMĚRNOSTÍ

To zahrnuje podporu víry uvěřit tomu, že je v módě být hloupý, vulgární a nevzdělaný, kdy je každý pobízen, aby uvěřil, že právě toto jsou charakteristiky podstatné pro pozdější moudrost dosahovanou věkem.

PODPORA VINY A VLASTNÍ VINY

Toto je mimořádně zvrácená strategie využívající neustálého spílání lidem za jejich vlastní neštěstí, kvůli selhání jejich inteligence, schopností nebo snah, tak, aby nezkoumali strukturální vady sociálního a ekonomického systému, který je zotročuje. Například jedním z nejzvrácenějších kontrolních mýtů americké společnosti je víra, že pokud budeš dost dlouho nepřetržitě pracovat, budeš úspěšný a zbohatneš. To se některým lidem občas skutečně podaří a jejich úspěch média široce oznamují veřejnosti. Stane se to jen párkrát, ale všem je pak ustavičně připomínáno, že když to dokázali tamti lidé, ty můžeš také. Když ovšem budeš usilovně pracovat a nezbohatneš, je problém jen v tom, že jsi nepracoval dostatečně tvrdě nebo nebyl dostatečně chytrý a skončil jako břídil. Nezáleží na tom, co tě potká, mýtus zůstává nedotčen a Amerika zůstane „zemí příležitostí“ a „největší zemí na světě“.

POZNAT LIDI LÉPE, NEŽ ONI ZNAJÍ SAMI SEBE

Vědecký pokrok v posledních padesáti letech vygeneroval rostoucí propast mezi tím, co ví veřejnost a vědomostmi dominantních elit. Díky biologii, neurobiologii a aplikované psychologii „systém“ získal vyspělé znalosti fyzické a psychologické povahy lidí. Těchto vědomostí cynicky zneužívá k manipulaci s veřejností, jakoby byla stádem ovcí.

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR::
107-7380440287/0100 s uvedením „Dar“ do zprávy pro příjemce.

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021