DECH OSVOBOZENÍ…
Když se srdce stane květenstvím přirozené krásy duše, vyzařuje do okolí extázi vůně Lásky. Tvořivá Boží touha představuje přetékající číši Moudrosti. Radosti, Zanícení a Nadšení. Rozlévá se do světa, kde činí dobro a mění svět v lepší místo k životu. Dotýká se svými vibracemi srdcí všech, kteří jsou připraveni sdílet podněcující inspiraci k plavbě do blaženého vnitřního světa s názvem „Hlubiny Věčnosti“. Vnitřní „Souznění“ je stav „Vědomí“ vyzrálé vody Pramene Poznání, který prošel dlouhou obohacující poutí ke Světlu. Cestou do oceánu Moudrosti a Lásky rozsévá zdrojové informace dotýká se svojí frekvencí i našeho vnitřního Plamene. „Osvobození“ přichází v odevzdanosti a přesahuje chápání mysli. Nepřijde nikdy, když jsou naše touhy zaměřeny na cíl. Dá se nazvat stavem Bytí a vibračním propojením s celou existencí. Zůstáváme jím tak dlouho, kolik vnitřní svobody a lásky si dovolíme sobě věnovat. Rozkvetlý „Květ života“ je symbolem, jak odevzdanost a láskyplná péče svobody otevírá všechny okvětní lístky našeho srdce. Projeví vnitřní krásu směrem do vnějšího světa. Láká nás smyslnou vůní a krásou nás chce svést, abychom se zastavili a dali průchod naslouchání a cítění. Probouzíme naše srdce, začínáme být bdělí, a vnímáme svět jinak než předtím. Stali jsme se přemostěním mezi materiálním a spirituálním světem a toto Poznání šíříme dál. Začleňujeme duchovnost do běžného života a zdokonalujeme se v bytosti, které projevují lidskost a soucit s celým veškerenstvím. Jsme praví tvůrci reality života, na které čeká s otevřenou náručí celý Vesmír. Touhy vibrujícího srdce na vlnách soucitu jsou směrovány na službu pro lidstvo, kdy spojujeme světelná vlákna ve slovo „MY“. Vyjděme do přírody a ve všem spatříme odraz souznění s naším vnitřním světem. Prostota a jednoduchost se snoubí s tichostí Bytí. Boha lze nalézt jen v naší rozkvetlé, čisté, zářivé duši – tak jako poupě nebo dítě v Boží nevinnosti.

Eva Hannah Haberlandová
www.facebook.com/EvaHannahHaberlandova