Video z ekokomunity Damanhur v severní Itálii.

Touha po blízkém kontaktu s přírodou vedla ke zkoumání hudby rostlin, již od r. 1976. Damanhurští badatelé vytvořili zařízení schopné zachycovat elektromagnetické změny na povrchu listů a kořenů a převádět je na zvuky. (Můžete si ho tam i pořídit.)

Jak začnou rostliny zpívat? Nejprve se jim přehrává klasická hudba, a rostliny se „učí“ vytvářet zvuky, a nacházejí v tom velkou zálibu, a pak se učí i vzájemně. Na různé osoby reagují různými zvuky, někdy zmlknou …

Konají se tam i koncerty, při nichž hudebníci a rostliny tvoří společnou hudbu.

Hudbu různých stromů a rostlin si můžete stáhnout či zakoupit na jejich stránkách.