Mé objevy začaly kousek po kousku do sebe zapadat, až se postupem času vyvinuly do několika jedinečných a účinných metod, nyní registrovaných pod ochrannou známkou: „Kolibové balanční techniky®“, zkráceně KBT®. Tyto techniky jsou nyní tak propracované a účinné, že někteří klienti se zbaví vleklých potíží již po jedné návštěvě. Ve spolupráci s lékařkou z neurologie nyní posuzujeme účinky „Kolibové balančních technik®“ na zdravotní stav jejích pacientů. S mými „Balančními technikami“ se seznámila i vrchní sestra rehabilitačního oddělení. Podle jejího názoru jsou mimořádně účinné a využívají mnoho nových, zatím neznámých postupů.

balancnitechnika.cz