DAGMAR KOCŮRKOVÁ: VHLEDY DO ENERGIÍ ZÁŘÍ 2015
Beran – Aries
21. 3. – 20. 4.
živel: oheň
Berani se budou v čase Panny cítit posíleni její mentální energií. Příznivě na ně budou rovněž působit akční energie, které k nim začnou velmi harmonicky proudit ze znamení Lva od planety Mars. Pro Berany to mohou být nové výzvy a aktivity, do kterých se mohou během září směle pustit. A aby toho nebylo málo, Beranům bude zároveň během času Panny přát z téhož znamení také planeta Venuše, což je planeta štěstí v lásce a současně i růstu v hodnotách na všech úrovních – materiálních i duchovních. Takže, co víc si přát?

Býk – Taurus
21. 4. – 21. 5.
živel: země
Býci pocítí v čase Panny příliv zemité energie posílené v úrovni Slunce, vlastní identity a svého Já, a mnozí Býci tak dostanou příležitost v zemské úrovni zazářit. U převážné většiny Býků půjde tedy o období tvořivosti v pozemských záležitostech. Býci narození koncem tohoto znamení mohou však během září lehce vnímat planetu Saturn, která se v tomto období vrátí do znamení Štíra. Bude to pro ně znamenat konfrontace s vnitřními a vnějšími překážkami, s nimiž se budou muset umět vypořádat.

Blíženci – Gemini
22. 5. – 21. 6.
živel: vzduch
Blíženci budou v čase Panny nejvíce vnímat energie Lva, jež začnou proudit do jejich znamení. Půjde o spojení a propojení elementů vzduchu a ohně. Mnohé Blížence tak mohou v tomto čase doslova zažehnout nové motivující energie. A s přílivem této nové chuti do života může přijít u Blíženců i rozvoj jejich pracovních činností a také vztahů s druhými lidmi. Do jejich činností může ale přinést během září trochu chaosu planeta Neptun ze znamení Ryb. Bude tedy na Blížencích, jak se naučí tyto energie vybalancovat.

Rak – Cancer
22. 6. – 22. 7.
živel: voda
Raci se budou v čase Panny cítit prozářeni její energií. Půjde u nich o propojení elementu vody, který je plný citů a emocí, s elementem země, který spojuje city se stabilitou. Raci budou mít totiž v té době už za sebou letní, poměrně silně emoční období, takže zemité znamení Panny je může v jejich citových oblastech ukotvit. Celý tento proces má souvislost s planetou Pluto, která Raky už dlouhodobě transformuje ze znamení Kozoroha, což je spojeno s vyklízením kostlivců ze skříní. Nyní tedy dostanou Raci šanci prožít na chvíli citovou stabilitu.

Lev – Leo
23. 7. – 22. 8.
živel: oheň
Lvi budou v čase Panny podobně jako Berani nejvíce vnímat a prožívat planety Mars s Venuší, které se snoubí v uvedeném znamení. Eros u nich pojede v tomto období doslova na plné obrátky, takže pro Lvy to bude především znamenat seznamování se s těmito principy, jež jsou spojené s vnitřní ženou a mužem a zároveň s jejich mystickou svatbou v propojení. To se pak může u Lvů projevovat jak ve vnitřním, tak i vnějším světě. Lvi se tak mohou během září snadno, ale i šťastně zamilovat, anebo dojít k důležitému poznání.

Panna – Virgo
23. 8. – 22. 9.
živel: země
Panny budou mít ve svém  čase Slunce ve svém domovském znamení, takže se budou cítit touto energií celé prozářeny. To může mít za následek, že se z některých šedých myšek a kukel mohou vylíhnout do nového života krásní, pestrobarevní motýli. Jak už to ale zpravidla u Pannen bývá, potřebují si to Panny dovolit. Tentokrát by se jim to ale mohlo podařit, protože celý tento proces líhnutí bude během září podporovat planeta Jupiter, tedy planeta štěstí, růstu a sebedůvěry, takže Panny mají reálnou šanci vyrůst v krásné bytosti.

Váhy – Libra
23. 9. – 23. 10.
živel: vzduch
Váhy budou v čase Panny nejvíce vnímat příliv merkurovské energie, která je přítomna v jejich znamení. Mentální energie bude tedy u Vah během září v plném proudu a Váhy tak získají příležitost měnit dosavadní koncepty a struktury a mohou dojít ke zcela novému způsobu vlastního myšlení. Lvovská Venuše s Marsem navíc ještě tento tok energie podpoří a umocní, takže se Vahám mohou otevírat během tohoto období nové cesty, vztahy a možnosti, které je mohou v životě posunou zase o krok dál a přiblížit k jejich snům a cílům.

Štír – Scorpio
24. 10. – 22. 11.
živel: voda
Štíři začnou v čase Panny vnímat sílu panenského Slunce a také planetu Jupiter se vstupem do tohoto znamení. Do znamení Štíra nakročí rovněž během tohoto období dočasně zpátky planeta Saturn. Spíše ale proto, aby se v září se Štíry rozloučila a naposledy se tak rozhlédla, jak se jí podařila štírovská strukturální proměna, a mohla zamávat Štírům před vstupem do znamení Střelce. Na Štíry tedy čeká v září ještě dokončit některé menší zkoušky, aby mohli směle říct, že zvládli učební látku a jsou připraveni podstoupit další.

Střelec – Sagittarius
23. 11. – 21. 12.
živel: oheň
Střelci budou v čase Panny cítit panenské energie spíše konfrontačně – mohou dokonce prověřovat během září vztahovačnost a urážlivost většiny Střelců. Pro mnohé to může být u Střelců až překvapující, protože je tak z dřívějška neznají. Povzbuzující ale pro Střelce je, že lvovské energie budou přát průtoku jejich dynamické ohnivé energie, takže i Střelci dostanou nakonec v tomto období příležitost být přeci jen produktivní při hledání nových vztahů a nových cest. A právě při takových úkolech se cítí Střelci nejlépe.

Kozoroh – Capricorn
22. 12. – 20. 1.
živel: země
Kozorozi si v čase Panny začnou po dlouhé době opravdu užívat slunečně – jupiterskou, zemitou energii. Bude to, jako kdyby si vydechli a řekli nahlas: „Konečně!“ Dlouhodobě totiž procházeli plutonskou energií, která je tavila silou jaderné energie až k samotnému jádru. Kozorozi museli totiž projít tak důkladnou tavbou, takřka až alchymistickým procesem, proto, aby se z nich staly autentické bytosti se vším všudy. Tento proces bude ale u konce a v září se tak budou moci Kozorozi volně nadechnout a užívat si pozitivní energie pozdního léta.

Vodnář – Aquarius
21. 1. – 20. 2.
živel: vzduch
Vodnáři budou v čase Panny nejvíce vnímat váhovskou enegii a vzdušného Merkura, takže jim půjde lehce vše, co je spojeno s pohybem a racionálním myšlením, což je pro Vodnáře takřka typické. Naopak spíše konfrontačně budou Vodnáři v tomto období vnímat lvovskou Venuši a Marse, a bude hodně záležet na tom, jak se jim podaří spojit opoziční protilehlé znamení Lva s těmito energiemi. Pokud ano, pak dostanou příležitost vstoupit do doposud neprobádaného duálního žensko-mužského světa a náležitě jej prozkoumat.

Ryby – Pisces
21. 2. – 20. 3.
živel: voda
Ryby se v čase Panny začnou dívat do svého protilehlého znamení na Slunce a Jupitera. Proto mohou Panny tentokrát Ryby v mnohém inspirovat. Ryby, které ale už nějaký čas plují se svým vládcem Neptunem ve svém znamení, se mohou kvůli tomu začít najednou rozpouštět ve vodním snovém světě, Panna je však v tomto období dostatečně usměrní a vrátí je zase zpátky do reálného života, aby se v něm v září neztratily. Pro Ryby to bude něco jako záchranný kruh, který jim pomůže zůstat nad hladinou.

Dagmar Kocůrková, astroložka, lektorka jógy a výtvarnice
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk