COREY GOOD: AKTUALIZACE (5)
DOVĚTEK DAVIDA WILCOCKA
Je pro mne velmi zajímavé číst Coreyho poslední zážitky. Přestože toho z The Ascension Mysteries ještě mnoho nepřečetl, je mezi obsahem této nové knihy (vychází 30. srpna) a tím, co Corey právě zažil, vícero přímých souvztažností/korelací. Kniha v sobě kombinuje zprávy/intel od informátorů, učení dávných náboženství a studium série Zákona jednoty a vypráví tak příběh o starodávné bitvě mezi dobrem a zlem, která zuří v našem solárním systému už půl milionu let. Příběh začíná rasou Starodávných stavitelů, která zde, podle Zákona jednoty, vznikla před nějakými 2,6 miliardami let. Tato skupina se poprvé objevila na Venuši.

Vypadá to, že Corey získal přímou okružní jízdu po některých z jejich přežívajících původních zařízení. Byl představen holografické formě buď bytostí samých, nebo jednoho z jejich ochránců v podobě Strážce. Skupina známá jako „Ochránci“ (Guardians) poskytla Starodávné rase stavitelů mocnou obrannou technologii, aby se mohli chránit proti invazi vetřelců. To se dálo formou celých měsíců, které účinkovaly jako zbraně, podobně jako Hvězda smrti (Death Star) ve filmech Hvězdné války (Star Wars).

Tyto zbraně původně ochraňovaly náš solární systém a tucet sousedních systémů před nepřátelskými útočníky, protože se nacházíme ve vysoce žádané oblasti galaxie. Vypadá to, že náš vlastní solární systém byl využíván jako druh „vesmírné trestanecké kolonie“, kam byli v naději na převýchovu/nápravu umísťováni lidé, kteří v jiných světech propadli/neuspěli při Vzestupu. Místo toho tito lidé nakonec uzavřeli dohodu s negativní, dravou umělou inteligencí, která naplnila jejich těla nanity a dala jim tak nadlidské schopnosti.

S touto drtivou silou umělé inteligence (UI) ve svých službách byli schopni se nabourat (hacknout) do těchto obranných měsíců a použít je jako útočné zbraně, k čemuž měsíce nikdy nebyly zamýšleny. Tato skupina, kterou já nazývám Impérium (Empire), se stala extrémně bojechtivou. Napadali sousední planety, čímž si v nich získali mocné nepřátele. Gonzales už nadnesl, že ke zničení Marsu došlo díky zbraním, které střílely z jednoho z těchto měsíců a zasáhly planetu samu. Nyní se zdá, že Coreyho vize toto podezření přímo dosvědčuje.

Přijde mi velmi zajímavé, že bytosti, které s Coreym spolupracují, mluví najednou tou samou stylizací, jakou vidíme v sérii Zákona jednoty. Už dlouho jsem cítil, že máme co do činění s těmi samými lidmi. Zjištění, že zdroj Zákona jednoty se zde objevil tak fyzickým a osobním způsobem, pro mne bylo jedno z největších překvapení v mém životě.  Corey dostal možnost zažívat tyto věci z první ruky, kdežto já je potřebuji slyšet od něj – přinejmenším až do teď – s několika málo pozoruhodnými výjimkami, které jsme ještě nezveřejnili.

Rozsah a hloubka jeho zážitků/zkušeností je stejnou měrou vykoupena osobní daní, kterou za to platí, což mohu dosvědčit. Je velmi nepravděpodobné, pokud ne nemožné, že lže. Vše co vím a vidím, mi říká, že má velmi skutečné/reálné zkušenosti/zážitky. Oba dva jsme zakusili velmi mocné a pokračující „negativní pozdravy“, ve smyslu Zákona jednoty. To způsobilo, že každá z úrovní lidí, se kterým spolupracujeme, byla s námi oběma nespokojena a cítila, že neděláme dost pro to, abychom této inciativě pomohli pohnout se kupředu.

V poslední době jsme oba dva prošli hlubokou osobní transformací/přeměnou a léčebnou zkušeností, která nám, doufejme, dovolí být daleko víc produktivní a proaktivní, jak postupujeme kupředu. Informace, které Corey získal ohledně události na slunci vedoucí k nějaké formě masového vzestupu, je v knize velmi důkladně zkoumána. Tyto nové datové body jen dále podtrhují významnost toho, o čem jsem psal.  Nezapomeňme také, že jsem měl vizi o přebalu knihy, a když přišel dokončený produkt (kniha), Corey právě poprvé navštívil alianci z vnitřní země.

Na přebalu knihy je obelisk se zářícím světlem na vrcholu a vyobrazením Saturnu v pozadí, jak jsem již naznačil.  Kaareeina skupina odvozuje sama sebe zpět k Saturnu a nosí přívěšky se Saturnem. Také mají ve svých zahradách obrovský obelisk s jasným světlem na vrcholu – právě tak, jak jsem požadoval, aby to bylo na přebalu mé knihy. Pravděpodobnost toho, že by to všechno byla jen náhoda, je extrémně malá, ne-li směšná, když to vezmu z osobního úhlu pohledu. Pouze skeptik s realistickým přístupem by to mohl brát tak, že Corey a já jsme na tom všem nějak spolupracovali. Ačkoli nic nemůže být více vzdáleno pravdě.

V tomto bodě mě karma mě stíhá s tak přísnou přesností, že se o čemkoliv neodvažuji lhát. Snažím se, aby každá má myšlenka byla pozitivní a láskyplná vůči mně i ostatním, jak jen to je možné.  Žádný z nás z toho nezbohatl a Coreyho finanční těžkosti jsou stále přetrvávajícím faktorem, se kterým se musíme vypořádávat a počítat s ním. Corey procházel tak intenzivními zkušenostmi, že se často potřeboval na několik týdnů úplně stáhnout. Já jsem byl hodně během první poloviny roku v obdobné situaci, což způsobovalo mnoho problémů.

Oba jsme obdrželi kritické/závažné informace, které jsme měli okamžitě zveřejnit/odhalit a když jsme je nezvládli vypustit, trestuhodně jsme si to oba dva odskákali.  Corey si procházel mnohem tvrdšími zkušenostmi než cokoliv, co se mě samotnému kdy stalo, pokud si pamatuji. Nyní si oba dáváme naše životy zpět dohromady a přicházíme na to, jak je sladit s touto nepopiratelně bizarní situací.  Neočekávám od vás, že mě v těch všech fantasticky znějících situacích vezmete jen tak za slovo.

Máme Odhalený vesmír (Cosmic Disclosure), týdenní pořad, ve kterém můžete vidět Coreyho, jak toto vše osobně popisuje a rozhodnout se, zde mu uvěříte či ne. Mnoho tisíc diváků bylo udiveno úrovní hloubky a závažností Coreyho svědectví, když odpovídá na mé spontánní otázky. Je vždy v obraze a ani mně se ho nikdy nepodařilo přichytit při tom, že by si protiřečil. Má nová kniha je důkladně podložena spoustou vědeckých faktů a dosvědčujícími prohlášeními široké řady informátorů, které jsem mohl shromáždit.

Předobjednávkou knihy před 30. srpnem si zajistíte, že ji dostanete, když prvně vyjde a pomůžete nám tím zajistit, abychom se opět dostali na seznam nejprodávanějších bestsellerů v New York Times, což výrazně zvýší její všeobecnou důvěryhodnost. Pokud mohu říct, vše z těchto věcí je opravdu pravda. Realita je skutečně velmi, velmi zvláštní. Zanedlouho sami zjistíme, co se bude dít. Mezitím, učení Zákona jednoty klade důraz na lásku, soucit, odpuštění a službu ostatním, jakožto nejdůležitější klíče k osobnímu a planetárnímu vzestupu.

Jestli si děláte starosti o to, zda to „dáte“ či ne, odpověď je velmi jednoduchá: Jen buďte milí/příjemní/dobrý! Vypadá to téměř směšně, že tak komplexní materiál se dá smrsknout na tak jednoduché poselství, ale to je podstata toho, o co tu jde. Zdá se, že v naší budoucnosti uvidíme mnohem viditelnější známky těchto změn a já vás pobízím, abyste sami sebe připravili na Vzestup ….to víte, jen pro případ.


(c)2016 Corey Good
(c)2016 Translation: Lucie Sadílková

Zdroj a více informací na: www.matrix-2001.cz