COREY GOOD: AKTUALIZACE (3)
Raw-Tear-Eir mě pozdravil obvyklým způsobem. Raw-Rain-Eir, Raw-Mare-Eir a bytost s trojúhelníkovou hlavou stáli asi 9m ode mne a vypadalo to, že jejich pozornost je zaměřena mým směrem.

Tear-Eir pak se mnou začal komunikovat stejným slovoslovím, jaké jsem viděl v Zákonu jednoty.

Když jsem byl letos v pozdním létě v Joshua Tree, zažil jsem něco, co mne zaskočilo. Začalo to, když mnoho z účastníků akce Contact in the Desert (pozn. konalo se v červnu 2016) vidělo po nějakou dobu na obloze ve vysoké výšce modré blikající světlo. Nebylo tam žádné doprovodné červené světlo, jaké je normálně vidět v případě letadel. „Modrý blinkr“ se vůbec nepohyboval dopředu, dozadu a ze strany na stranu v různých vzorech jako letadlo. Když jsem to sám uviděl, zavolal jsem vzrušeně Davida, který brzy vyšel ven a také to po delší dobu sledoval.

Příštího rána, když jsem ležel na posteli ve svém pokoji, jsem najednou uslyšel sbor hlasů různého věku a pohlaví, jak opakuje „My jsme poslové a pomocníci jednoho nekonečného stvořitele/nekonečného stvořitele jednoho (One Infinite Creator)“. Okamžitě jsem vyskočil z postele a vyšel ven, abych se podíval, jestli je zdroj těch hlasů viditelný. Nic jsem neviděl, když jsem pátral pohledem po pouštním terénu a obloze nad ním. Hlasy ustaly. Šel jsem zpět do pokoje a sedl si na postel, přemýšlejíc, co se to právě stalo. Přelétl jsem pohledem po mé kopii první knihy Zákona jednoty, která ležela u hlavy mé postele.

Už několik měsíců jsem se pokoušel tu knihu číst, ale nebyl jsem schopen udržet nic z toho, co jsem četl. Když jsem se pokoušel ji číst, má mysl se někde toulala. Slova vypadala, jako by se vznášela nad stránkou, z čehož se mi zvedal žaludek a jímala mne závrať, když jsem se snažil dotlačit ke čtení. Natáhl jsem se po knize, zvedl ji a začal číst, a to bylo poprvé, co jsem byl schopen informace udržet. Jakmile jsem skončil s četbou knihy, překvapilo mě, že když jsem se příště setkal s Tear-Eir, komunikoval se mnou stejnými slovy/stylizací. Nyní jsem byl schopen pokládat více přímých otázek a získat odpovědi, které bylo snazší přeložit do lidské řeči. (Mimochodem, velmi zajímavá stylizace, v tom Zákoně jednoty. např. používání termínu „sound komplex“ = zvukový komplex, čímž je míněno slovo/výraz apod. Pozn. překl.)

Zhruba o týden později, mě opět probudil modrý orb, jak vniknul do mého pokoje. Nebyl jsem předtím o tomto setkání zpraven, takže jsem se nemohl mentálně připravit nebo převléci. Pak jsem byl přepraven na jednu ze sfér, kde na mne čekal Tear-Eir. Při tomto setkání s Tear‑Eir se mi dostalo potvrzení, že se uskutečnilo mé první spojení/kontakt s bytostí s trojúhelníkovou hlavou, když jsem uslyšel větu „My jsme poslové a pomocníci jednoho nekonečného stvořitele/nekonečného stvořitele jednoho (One Infinite Creator)“. Jméno, které Tear-Eir použil pro tuto bytost, znělo krátce a bylo téměř nevyslovitelné. Když to jméno padlo, tak jsem díky všeobecnému kontextu rozhovoru věděl, koho se týká.

Při našem současném setkání jsem stál před Tear-Eir a on začal komunikovat. Má pozornost byla odvedena zpět na kosmickou scenérii, která se rozprostírala okolo nás. Pozoroval jsem sféry, jak se na své cestě do vnějšku solárního systému pomalu pohybují ve směru Venuše a Země. Vypadaly, jako by stále více a více mizely/vytrácely se. Slunce začalo praskat/jiskřit tím samým zvláštním/podivným elektrickým výbojem, jehož jsem byl svědkem při mé poslední návštěvě před několika dny. Vypadalo to, jako by tam byla aureola/svatozář oblouku elektřiny vyzařující ze sluneční korony.

Pak mi Tear-Eir poslat vizualizace Slunce vyzařujícího pulzujícím způsobem sérii silných energetických výšlehů. Nato jsem uviděl energetické vlny, jak naráží do magnetického pole Země a ovinují se okolo něj. Energie byla skrze severní a jižní pól zacílena/nasměrována do jádra Země a pak se vynořila ven skrze zemský povrch.

Pomyslel jsem si pro sebe, že je nemožné se před těmito energetickými vlnami v podzemí ukrýt, bez ohledu na to, jak hluboko pod povrchem nebo jak vyspělou technologií byste byli zaštítěni. Očekával jsem, že další rozhovor se bude týkat scény, jíž jsem byl právě očitým svědkem. Tear-Eir mi pak sdělil, že naše spolu‑tvůrčí kolektivní vědomí v tom, co bylo, hrálo roli a že se to brzy vyjeví.

Nešokovalo mě slyšet, že to, co se odehrávalo v našem solárním systému, mělo složky energetické, kosmologické a kolektivního vědomí. I když mě překvapilo zjištění, jak moc naše kolektivní vědomí ovlivňovalo tuto realitu. Pak mi Tear-Eir sdělil, že každý, i ten nejposlednější člověk na planetě, byl důležitým přispěvatelem v tomto procesu a že žádná bytost nebyla/není důležitější nebo výjimečnější než jiná. To je poselství jednoty/jednotnosti/jednoho – ústřední bod (premisa) série Zákona jednoty.

„On“ dále sdělil, že vědomí ostatních bytostí, které jsou nyní chyceny v našem solárním systému, se také podílelo v tomto procesu. Tear-Eir pak uvedl, že vzrůstající energetické vlny způsobovaly změny v chování na Zemi, stejně jako na rozličných základnách a plavidlech, která dlí uvnitř našeho solárního systému. Také to narušovalo matrici/síť/mřížku „behaviorální modifikace“ (pozměněného chování), která ovlivňovala/ovlivňuje myšlenky a chování lidí na této planetě po mnoho tisíciletí. Výsledkem je, že tato matrice/síť/mřížka musela být zesílena na maximální stupeň své síly/výkonu, aby měla na populaci kýžený efekt, což, jak mi bylo řečeno, mělo vliv i na nárůst jejích postranních efektů.

Energetické změny a zvýšený výkon/síla sítě kontroly mysli způsobovala, že se lidé začali chovat nevyzpytatelně, začali být apatičtí a nevýkonní. Já sám, jsem si tohoto dopadu povšiml nejen na sobě, ale i na ostatních lidech operujících v nedávných měsících okolo mne.

Tear-Eir pak konstatoval, že jsme dosáhli bodu zvýšeného slučování „časových realit“, které bude exponenciálně pokračovat, jak se zvyšuje energie vyzařující z naší hvězdy.

Dostal jsem emaily s dotazy týkajícími se „Mandelova efektu“, ale nebyl jsem schopen se tím zabývat. Při jedné z našich nedávných cest na natáčení epizod Odhaleného vesmíru (Cosmic Disclosure) nadhodil jeden z producentů toto téma a detailně ho rozvedl. Můj zájem dosáhl vrcholu, a když jsem se dostal domů, prozkoumal jsem tento fenomén do hloubky. (Pozn. překl. Mandelův efekt spočívá v tom, že část lidí si pamatuje jednu verzi událostí a další část jinou. V USA si toho všimli na jednom Dragon conu v roce 2010, když část lidí měla „zafixováno,(pamatovala si vše velmi detailně, a to včetně klipů z pohřbu, projevu vdovy, truchlení v JAR a výtržností ve městech), že Nelson Mandela zemřel v 80-tých letech ve vězení, zatímco podle jiných stále žil /teď už nežije, alespoň podle mého internetu/. Někteří lidé si také pamatují epizody ze Star Treku, které natočeny vůbec nebyly /anebo byly a sloučením časových realit jsme o ně přišly? chjo/. Bližší info v angličtiněhttp://knowyourmeme.com/memes/the-mandela-effect.)

Tear-Eir pak sdělil, že se vskutku jednalo o reálnou zkušenost a že je to příklad toho, co budeme zakoušet stále víc a víc až do závěrečného sloučení (časových linií/realit). Prohlásil, že naše spolu‑tvůrčí vědomí nás směřuje k volbě časové reality, kterou budeme nakonec prožívat. Máme jen malý prostor na to, protlačit sami sebe skrz, abychom společně prožívali optimální časovou realitu.

Pak jsme s Tear-Eir probírali několik jiných témat, včetně osobních nebo týkajících se lidí operujících okolo mne. Jedním z témat, bylo šokujícně nízké procento lidstva, které by bylo připraveno na vzestup, pokud by k němu mělo dojít nyní. Jednalo by se přibližně pouze o 0,042 %, což je méně než jeden z 2 300 lidí. Bylo zřejmé, že čas na to, aby si každý z nás zpracoval svou karmu a navýšil svou vlastní stránku (polaritu) služby ostatním, se krátí.

Zeptal jsem se, jestli bude možné říct, zda jsme sami sebe nasměrovali do optimální časové reality. Tear-Eir jednoduše odpověděl že, „pokud se bude svět otřásat“ okolo mě a Davida, pak budeme vědět, že naše kolektivní vědomí si vybralo „jinou než optimální časovou realitu“. V tom případě já a David budeme skřípat zuby a rozpoznávat, co se stalo.

Pomyslel jsem si pro sebe, že by mohlo jít o zemětřesení, ale David a já žijeme docela daleko od sebe. Pravděpodobnost toho, že bychom oba zažívali to samé zemětřesení, je velmi malá. Ačkoliv poté, co jsem to prodiskutovával s Davidem, řekl, že součástí scénáře posunu pólů budou i současně probíhající zemětřesení ve světě, sopečná aktivita, tsunami a superbouře. Je důležité si tady poznamenat (zapsat za uši s vykřičníkem!), že MÁME SCHOPNOST řídit/ kormidlovat/NASMĚROVAT naši budoucnost do „optimální časové reality“. Součástí toho je i vyvíjet tlak na úplné odhalení/zveřejnění a pracovat sami na sobě, abychom zvýšili naše vlastní pozitivní stránky (polarity) a vzestoupili.

Chtěl jsem se dozvědět více o tom, co mi bylo právě sděleno, když jsem si všiml, že přistál modrý orb a umístil Gonzalese vedle ostatních tří bytostí zmiňovaných dříve. Gonzales k nim byl obrácen čelem a zjevně s nimi komunikoval. Jakmile jsme s Tear-Eir zakončili naši komunikaci, přesunula se celá skupina ladným klouzavým pohybem asi na 3m od nás.

Gonzales mne s velkým úsměvem pozdravil a zeptal se „Doufám, že jsem ti moc nechyběl?“. Bylo hezké vidět, že má stále tentýž smysl pro humor. Vrátil se právě z jednání s SSP Aliancí, kterého se účastnila i Mayská skupina. Pak mě vzal kolem ramen a vedl mně se projít. Nyní mi začal předávat zbytek informací, v čemž nás předtím přerušil přílet modrého orbu, který ho odnesl pryč.

Pak sám sobě položil otázku „Tak kdepak jsme to skončili? Á, ano“. Nata prošel pár věcí, o kterých jsme se bavili již dříve, aby mohl začít tam, kde předtím skončil.

Když opět probíral detaily ohledně Antarktidy, zmínil několik nových údajů, které v naší předchozí konverzaci neuvedl. Nejvíc vyčnívala informace, že nedaleko od ruin, které jsem pozoroval, se nachází starodávné pohřebiště se stářím hrobů v rozmezí 18 až 60 tisíc let. Odkryté pozůstatky patřily nečlověčí rase s protáhlými lebkami a zvláštní kosterní strukturou. Konkrétně, jejich hrudní koš a boky měly odlišné proporce od normálních lidských bytostí. To byl popis, který jsem okamžitě rozpoznal, protože pasoval na egyptské faraony jako Achnaton a jeho žena Nefertiti. Mimoto se v ledovém šelfu, zamrzlém rychlostí blesku, našly zachované pozůstatky těch samých bytostí, spolu s různými prehistorickými zvířaty. Některé z těchto rozvalin byly vyzvednuty nad úroveň povrchu a bleskově zamrazeny do ledu. Bylo to jako obrovská tsunami náhle přeměněná v led. Ať se stalo cokoliv, došlo k tomu velmi rychle a pouze s malým varováním pro obyvatele těchto staveb – shodně s teorií o náhlém posunu pólů.

Gonzales mi řekl, že když pobýval těch několik týdnů v podzemí u Ansharů, viděl některé zajímavě věci, které vypozoroval, když prováděl svůj průzkum terénu, jenž spočíval v tom, že chodil všude, kam mohl a prohlížel si vše, co tam viděl. Při dvou různých příležitostech si všiml dvou příslušníků kněžské kasty, jak jdou dolů chodbou, která končila pevnou stěnou jeskyně. Oni prošli přímo skrz stěnu, ale Gonzlas toho nebyl schopen. Bylo pro něj docela obtížné najít způsob, jak se podívat do místnosti, kam oni vcházeli, ale nakonec se mu podařilo objevit škvíru ve stěně, která mu umožnila nahlížet tam, kam oni vešli. Když se podíval dovnitř, uviděl množství různých druhů obrů, kteří rozmlouvali s těmi dvěma kněžími. Jejich výšky se značně lišily. Tito obři byli velmi znepokojení. Vypadlo to, že jsou to vězni nebo uprchlíci. Ten větší z nich, který vpředu hovořil s knězem, měl hlavu v dlani a vydával zvuky, které Gonzales vnímal jako sténání/úpění. Krátce po tomto incidentu se Gonzales stal nežádoucím a byl vypoklonkován. O tom, proč tam ti obři byli, žádnou informaci neměl.

Nato se Gonzales rozhovořil o podrobnostech z posledního vyjednávání mezi pozemskou aliancí a syndikáty, které tvoří to, co mnoho z nás zmiňuje jako Cabal. Vypadá to, že vyjednávání vůbec nepostupují rychle. Nyní se debatuje o osudech členů syndikátů a těch, kteří pracovali pod nimi, ať už vědomě nebo nevědomě. Tyto syndikáty trvají buď na plné imunitě a prominutí trestního stíhání pro každého z jejich skupin nebo nedostane imunitu nikdo. Zmínili (udali) každého, kdo pracoval v některém z rozličných nepřiznaných programů na planetě, stejně jako ty, kteří jim sloužili mimo planetu, jako jsem to dělal já v SSP.

Také pokračovali v trvání na kontrolovaném, částečném odhalení, které by probíhalo postupně v příštích 100 letech. Byli proti jakémukoliv druhu document dumps/zahlcení dokumentací, protože trvají na tom, že by to destabilizovalo celý socio-ekonomický systém na planetě. (Document dumps –práv. def.: Způsob odpovědi na žádost o vydání informací, který spočívá v předání obrovského množství dat protistraně nepřátelským a nepříjemným způsobem -> lidově řečeno, zahltit a šmudlo hledej /jehlu v kupce sena/. Nicméně tady je to spíš míněno ve smyslu uvolnění obrovského množství informací najednou. Pozn. překl) Tvrdili, že úplné odhalení by vedlo k chaosu a k mnoha úmrtím v důsledku výtržnictví, vzteku a paniky v zemích, které jsou oběťmi Cabal. Tyto obětované země by si mohly začít navzájem nabourávat své ekonomiky a podnikat proti sobě náhlé a nestoudně agresivní úkony, vedoucí k rozsáhlým válkám. Velký počet členů pozemské aliance sdílí obdobný strach, že by takovéto scénáře v případě úplného odhalení mohly nastat.

Gonzales pak pokračoval v prohlášení, že syndikáty už jsou na masivní document dump připraveny. Vyvinuly vypínač internetu, takže mohou vyřadit komunikační prostředky a v určitých oblastech dokonce elektřinu a stopnout tak data, aby je nikdo nemohl prohlížet. Mohou zmírnit jakoukoliv odezvu od těch, kteří už data shlédli, a to například prostřednictvím jimi kontrolovaných mediálních organizací. Mohou také ostříhat a odstranit videa, články nebo příspěvky na sociálních médiích, která jsou v rozporu s jejich agendou. Gonzales řekl, že akce document dump může odstartovat jako data dump válka (Data dump – přesun obrovského množství dat z jednoho systému do jiného úložiště apod., ale dá se to vyložit obdobně jako document dump, akorát se tentokrát jedná o zahlcení čistě daty/údaji. Pozn. překl.).

Vypadá to, že Panama Papers byly prvním úderem Cabal, kterým dali alianci vědět, že také disponuji usvědčující dokumentaci, kterou mohou spoustu z nich dostat před soud.

Nyní se má za to, že k document dumps musí docházet ve vlnách, aby se zvýšila možnost, že se to skutečně dostane až k obyvatelstvu. Tyto syndikáty soustavně usilovali o 3. světovou válku, ale bez jakéhokoliv úspěchu.

Neustále pokračují ve výhrůžkách, že vyvolají přírodní neštěstí, což zahrnuje i odpálení náloží, které by způsobily výbuch dvou supervulkánů, čímž by na určité úrovni došlo k vyhynutí planety. Značně pochybuji, že by bylo dovoleno, aby se něco takového stalo, ale většina pozemské aliance nemá pocit, že by na to měla sázet.

Ve vyšších vrstvách naší atmosféry a v různých oblastech na Zemi a na jiných nebeských tělesech stále pokračují šarvátky a v obou skupinách panuje velmi reálný strach, že nějaké pokročilé plavidlo havaruje v zalidněné oblasti. Obě skupiny mají ve svých řadách členy, kteří jsou připraveni se po tom vrhnout, pokud k takové havárii skutečně dojde.

Už mají ušité i krycí historky, které obnášejí zřícení satelitů s nukleárním pohonem a s následnou kontaminací rozsáhlých oblastí, což by mohlo donutit lidi buď uprchnout, nebo zůstat ve svých domovech, dokud nedostanou jiné informace. Je používáno množství rozdílných krycích příběhů, které jim umožní, pokusit se odklidit trosky předtím, než je uvidí očití svědci nebo vyfotí někdo z místní populace.

V těchto šarvátkách bylo zničeno mnoho různých vojenských satelitů a zbraňových platforem tím, že shořely v atmosféře nebo byly odmrštěny z naší orbity. Určitý počet selhání, která zapříčinila ztrátu některých z těchto aktiv, byla přisouzena stále vzrůstající sluneční aktivitě.

Probírali jsme i několik dalších témat, která končila tím, jak mi Gonzales předal olivovou ratolest od SSP aliance, což již zmínil v našem předchozím rozhovoru. Vyřídil mi, že pokud budou mít stále přístup do LOC a k tamní léčivé technologii, tak mi ji zpřístupní. Problém je, že momentálně k ní přístup nemají. Prohlásili, že se jim podařilo zajistit nějaká lékařská aktiva, která by mi pomohla s některými z mých zdravotních problémů, které jsou důsledkem mé služby v programu SSP „20 a zpět“.

Také mi nabídli, že se mi Kovboj veřejně omluví. Při pouhé zmínce o tomto individuu jsem ztuhnul a vyhlídka, že bych se opět ocitl v jeho přítomnosti, mě mimořádným nadšením nenaplňovala.  Jako by mi četl myšlenky, prohlásil Gonzales, že tento jedinec dostal domácí vězení, protože odmítl přestat mě sledovat prostřednictvím svých kontaktů.

SSP aliance dále chtěla, abych přijal dohodu, ke které se mě pokoušel donutit Kovboj. Chtěli, abych se stal jejich aktivem a řídil se jejich příkazy. Pokud bych souhlasil, dostal bych logistickou a finanční podporu, ale nasadili by mi tak náhubek, abych nemohl Davidovi a komukoliv dalšímu zveřejňovat úplné podrobnosti. Z toho jsem měl pocit, jako by ta nabízená olivová ratolest neplodila žádné ovoce. S politováním jsem odmítnul.

Nicméně Gontzales prohlásil, že v budoucnu se před nimi (SSP Aliancí) budu stejně objevovat jako prostředník mezi nimi a Aliancí bytostí sfér. Někteří z těchto jedinců budou také přítomni na budoucím setkání organizovaném jinými nepozemskými skupinami, a proto bych potřeboval s nimi udržovat jakž takž přátelské pracovní vztahy, což v tuto chvíli vypadalo jako nemožné.

Předtím, než jsme ukončili konverzaci, jsme ještě hovořili o nadcházejících prezidentských volbách v USA a o některých dalších méně významných tématech. Gonzales řekl, že Cabal nedovolí, aby se Trump stal prezidentem USA, i kdyby museli použít některé svých aktiv, abych k němu v den inaugurace doběhlo a probodlo ho.

Gonzales pak vytáhl jiné téma, o kterém jsme diskutovali před měsícem. Došlo k docela velkým pohybům DHS aktiv (DHS=Department of Homeland Security – Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických = vládní agentura, Pozn. překl.) a operativců, kteří se rozmísťují tak, aby byli připraveni na sociální nepokoje. Zamýšlejí potlačit jakékoliv nepokoje násilím. To vyžaduje, abych různé skupiny v armádě tyto operativce zastínily týmy speciálních sil. Tyto skupiny cestují v obyčejném oblečení a nechávají se zaměstnat v oblastech, kam byli přiděleni, aby zde splynuli.

Gonzales prohlásil, že skupiny Cabal se radovaly z nedávné úspěšné operace rozdmýchávání rasových neshod a působení výtržnictví. Předpokládal, že tato operace se bude stupňovat v měsících před volbami a i pak. Také předpokládal, že země v Alianci začnou rozprodávat obligace a úplně opustí dolar, což bude další operace pro rozptýlení mas.

V tomto bodě jsme byli oba odvezeni modrými koulemi, s velmi malou možností přípravy. Najednou jsem skončil u sebe doma. Pak jsem seděl s rukama v klíně a procházel informace, které jsem během pár hodin dostal, než jsem mohl pohnout se svým pravidelným rodinným životem.

-pokračování-


(c)2016 Corey Good
(c)2016 Translation: Lucie Sadílková

 

Zdroj: www.matrix-2001.cz