CO „VE HVĚZDÁCH“ – SRPEN 2016
Motto: Dobrá kvalita osobního přístupu k životu je v úpravě toho, co a jak osobně očekáváme od probíhajících událostí. Osudovost v rámci vesmírných mantinelů není o fatální nutnosti, ale o MOŽNOSTECH.

 

Prázdniny se přehouply do druhé (vnímané jako té kratší) poloviny. Slunce si užívá ve své domovské oblasti – ve znamení Lva. Merkur je panensky zemitý, zcela jiný než coby vládce Blíženců: konec legrácek a blbinek, je čas na každodenní rutinní práci; přestává si všímat všeho kolem, naopak jde do detailů.

Venuše si ještě pár dní bude užívat jako pravá královská princezna ve znamení Lva. Marsje 1. srpna na 29° Štíra, chřestí zbraněmi, aby předvedl, že to s tou další misí – postupem znamením Střelce – myslí naprosto vážně. Jupiter je ve znamení Panny, v déledobé opozici na Cheiron, což současně naznačuje velké možnosti léčby (ale v jeho případě to může znamenat i velkohubé vychloubání úúúžasných úspěchů farmaceutického průmyslu), současně to vyjadřuje i existenci bolestivých a nevyléčitelných zranění a chorob, i nevyváženost s možností léčby jiným, alternativním způsobem.

Postupně se vyjevuje, že „vše je jinak“ než nás dosud učili. Saturn se doslova usadil na místě (je prakticky během srpna stacionární – nehne se z místa, v polovině srpna mění směr svého postupu) ve znamení Kozoroha; je dlouhodobě v konfliktním postavení sNeptunem ve znamení Ryb. Trvá rozpor (s těžko zvladatelnou syntézou) na jedné straně s přílišným množstvím vod, nejasností, mlh, mámení, šálení, neuchopitelných nehmotných energií, kdy je možné doslova cokoli, kdy se leccos vynořuje i mizí, a na straně druhé s porozuměním s hmotnými a vůbec „festovními“ záležitostmi vyžadujícími pravidla a řád.

Uran je stále ve znamení Berana (ale už si „nevyřizuje účty“ předchozí několikaletou kvadraturou s Plutem). Pluto (dlouhodobě 2008-2024 ve zn Kozoroha) trvale oznamuje transformaci veškerých struktur, pravidel, řádů, zásad, zákonů, mocenských a finančních pevností… nyní v modu retrográdním nás vyzývá k mohutnému autentickému vnitřnímu úklidu a vypořádání v našem osobním nitru. A červivá třešinka na dortu: Lilith ve Štírubude stále v aspektu s některou z planet, od poloviny srpna do poloviny září v trigonu s Neptunem.

Celý srpen budou působit silné ahrimanské síly – nabídky úžasného života za upsání své duše; při odolávání budeme čelit výsměchu na nejcitlivější osobní rovině (tzv „podpásovky“), a předchozí poctivé tvořivé úsilí bude v některých případech „řádně potrestáno“. A tvrdí „neřádi“ pojedou dál…

——————————————————

 

1.-6.8. virtuální útoky, hackeři, hry přenesené z virtuální reality do té žité, lidé jednají jako zombie.

2.8. Novoluní (22:45), VOC 02:44-03:12. Mars vběhne do zn Střelce: svou aktivitu projevuje obranou svobody a ideálu, což zvládá jako úžasné dobrodružství. Miluje sportovní vyžití, a to jako poctivou soutěž; nezvládá situace, kdy jsou pravidla popírána (a pak se projeví nezvládanou agresivitou). Protivníka někdy podceňuje. Ne náhodou začínají olympijské hry, přejme všem sportovní zážitky a „fair play“. Sportovci vyladili svou fyzickou formu právě na tuto významnou soutěž, např proto se nezúčastňují jiných, jindy významných soutěží, případně z dobře rozjetého etapového závodu odstoupí – aby se doladili na ten Jediný.

4.8. VOC 06:13-09:34

5.8. Venuše (nyní jako Večernice) s obdivem vstoupí do znamení Panny: začíná nad svými představami o  pohádkovém životě kalkulovat – předchozí období ji přece jen něco stálo (nejen finančně). O svých výdajích začíná konečně přemýšlet, třídit své touhy na potřeby a to další, bez čeho se lze obejít. City musí jít – aspoň poněkud – stranou. Pokud dobře zasela, sklízí. Začíná si uvědomovat, že život není jen o onom vysněném ideálu, že má svá pravidla. Pokud si toto vše nejen uvědomí, ale i uvede do svého života, bude jí odměnou nadčasová láska v každodenním životě.

6.8. VOC 08:21-18:56

5.-12.8. velkohubé informační oblbování lidí, o zcela nefunkčních pravidlech bezpečí a jistot; lži propagované jako pravda

8.8. VOC 19:41-9.8. 06:51

10.8. 1. lunární čtvrť (20:21)

10.-14.8. masivní medializace o těch „správných, bruselsky korektních“ způsobech lásky a vztahů vůbec.

11.8. VOC 08:11-19:24

13.8. VOC 19:37-14.8. 06:11, Saturn mění svůj postup na přímý – za pár dní se postupně uvolní dosavadní pocity strachu, a že nic sami nemůžeme…

14.-15.8. Dny přející projevům lásky (jen upozornění – není v té době VOC, tedy přeje početí s „božskou jiskrou“).

14.-18.8. možné individuální teroristické akce

15.8. Den slavený k nanebevzetí P. Marie. Celý den nastanou pouze lunární aspekty (s Neptunem v Rybách, Venuší v Panně, s Plutem v Kozorohu, a Merkurem v Panně). Ve dnech kolem tohoto svátku se připomenou mnohá Mariánská proroctví, ze kterých bychom mohli čerpat jak informačně, tak hlavně procítěním – vytřídit co je programování lidské bytosti k poslušnosti vládcům, a co je „vyšší“ poselství pro každého z nás, jak individuálně, tak i na kolektivní rovině, týkající se všech mariánských témat. Den alchymie „par excellence“.

16.8. VOC 04:45-13:52. Od 12h počítejme s asi hodinovým energetickým pulzem z prostředí vesmíru – k očištění/sanaci technických inteligentních zařízení a systémů, případně i lidí, kteří s nimi pracují. Což by mohlo vést k jejich nepředvídatelnostem.

18.8. Úplněk (11:27) – zesílení možnosti teroristických akcí, jednání lidí nelogické, nepochopitelné, zesílení úrazovosti, havárií (s lidským faktorem nezvládání situace). Zvlášť problémem v době VOC 11:27-18:34 ! Problémy brzd, nárazy, nepřiměřená rychlost, nepozornost. Důležité nejen pro záchranáře, lékaře a celý záchranný systém. Tedy – buďme pozorní a soustředění na dění kolem nás (ale i v nás samých).

18.-31.8. Mars se pokouší útočit na Saturna, rozjet ho kupředu, ale nemá na to dost sil: tedy jde o změny dosavadních pravidel (což může být pro občany jak pozitivní, tak i negativní důsledky), a jeho konání je pod pláštíkem mlhy, lží, manipulací s informacemi. Současně to může znamenat i postupující „odhalování“, i např tak, že „chybička se vloudila“, původně jako  nechtěný únik informací. Jednoduše – bude se to mlít, nebudeme vědět, jestli to myslí vážně, co je pravda a co manipulace. Jako v bubnu pračky s přidanými kamínky.

20.8. VOC 14:21-21:18

22.8. VOC 13:48-23:19. Slunce vchází do zn Panny: období sklizně, třídění, ukládání, i úklid před příští setbou. Slunce jako vládce ctí bohyně Isis, či Demeter a Ceres.

24.8. Nic nejde, nefunguje, je zablokováno. Čím víc co chceme, tím hůř. Buben pračky se sice na chvíli zastaví, ale jen aby vše šlo zas … obráceně. VOC 21:38-25.8. 01:40

25.8. 3.lunární čtvrť (05:41)

27.8. VOC 02:30-05:06

28.8.-5.9. Finanční problémy (aspoň tak je nám to prezentováno), což se ovšem v reálu může týkat nejen státní pokladny („kočkování“ o rozpočtu), ale i každého osobně.

29.8. VOC 08:23-10:11

30.8. Den změn. Venuše s elegancí a grácií postoupí do zn Vah: konec veškerých (natož rozumových) analýz, životní touhou je potřeba estetična, elegance, krásy, dokonalosti a rovnováhy ve všem. V každém případě vypadat skvěle, ať se cítím jakkoli mizerně. Jen žádné skandály! Potřebuje být nejen v dokonalém prostředí, ale hlavně se samými dokonalými lidmi (případně ty dosavadní si sama k svému – dokonalému – obrazu zdokonalí).

Merkur se stává retrográdním (což potrvá do 22.9.) – začíná období, kdy zařízení týkající se komunikačních, analytických, výpočtových prostředků, ale i spotřebičů pro domácí a úklidovou péči, nebudou fungovat jak by měly. A nejen to – tyto činnosti nebudou dobře fungovat fyzicky ani nám, osobám, lidem.

Naopak bude toto období dobré k zajištění oprav těchto věcí (co jsme třeba už před časem udělat měli), ale i „opravy“ jak na to i v nás. Toto celé je ve zpětném pohybu Merkuru od 29°-15° Panny, a ta žádá kvalitní! analýzu situace, resp teoreticlou přípravu, jak „se“ opravit jako funkční zařízení.

Další z možných témat – zanalyjme si svou situaci a události zažité od 10.8., případně a lépe od předchozího Merkurova retroobdobí – od 22.5. Důležité jsou najednou detaily, ale právě proto nevidíme celek (toto potrvá do 24.10). Po skončení tohoto retroobdobí bude šance zrealizovat nyní předpřivený návrh úprav a změn.

31.8. VOC 06:20-17:22

—————————————————–

 

(Něco výhledového optimizmu: 1.9. bude Novoluní – vše spěje k čemusi novému; jenže zatím nevíme, co ze semínka vzejde…)

 

Zopakujme si (jako vždy) informaci ke dnům, kdy „nic nejde logicky, racionálně“ (Luna void of course – píši VOC, navíc předávám kompletně – jako reakce na inspirativní text Eriky Hájkové/Peprné >>http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/8394-jak-nahradit-smrtici-pilulky-zeny-nebo-otrokyne-lze-obejit-hormonalni-koncepci-metody-starych-cinanu-a-mladych-indianek/<<): jednání je na citově-emoční rovině zmatečné, se ztrátou smyslu pro realitu.

Doporučení: nedokazujme světu, že to přemůžu, že čas „postavím do latě“ a že vše půjde po mé vůli. Podvolíme-li se situaci (tedy využijeme-li ji), pak „samo“ půjde napojení na„nereálno“ – např meditace, příjem z informačního pole, prociťování vesmírných energií, uvolňování dosavadních psychických bloků a strachů. Příznivě pro silné emotivní zážitky (např divadlo, film, koncert, výstava, četba).

Časem tyto záležitosti začneme cítit, a žít s nimi v souladu s běžným hektickým žitím, s pocitem, že jsme „naskočili na vlnu“, že se věci dějí vlastně klidněji a přívětivěji než dřív. Měli bychom si dát větší pozor na jednání řidičů: nepůjde často ani tak o projevy agresivity, jako spíš o nejasnost jednání, o zpomalené reakci v konkrétní situaci. Zvýšíme pozornost i na přechodech, řidiči chodce nebo i další auta někdy doslova nevidí. Havarie jsou vpodstatě z tzv hloupých chyb. Též se rozšiřuje počet těch, kteří řídí pod vlivem drog, a pak vlastně nevědí, co činí.

 


(c)2016 Zuzana Křivohlávková

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/9083-co-ve-hvezdach-srpen-2016/