CO „VE HVĚZDÁCH“ – ŘÍJEN 2016
Motto: Dobrá kvalita osobního přístupu k životu je v úpravě toho, co a jak osobně očekáváme od probíhajících událostí. Osudovost v rámci vesmírných mantinelů není o fatální nutnosti, ale o MOŽNOSTECH.

 

Tak se nám v polovině září NASA pokusila nasadit brouka do hlavy – oznámením o rozšíření zvěrokruhu o 13.souhvězdí, a že navíc jasně spočítali, že jejich rozložení není na ekliptice pravidelné, že má každé zcela jiné rozpětí – šířku/délku. Pravděpodobně „díky“ překladu došlo k jistému zmatení konkrétních pojmů – ale naštěstí ne (obou) pojetí. Mix typu vozy-kozy. Výslovně v textu upozornili, že se toto týká astronomie, tedy nikoli astrologie (které v současném vědeckém světonázoru nemohou přijít vědci na jméno).

Astrologie má s astronomií společné to, že používá hvězdnou oblohu; nikoli však jako hmotná tělesa, ale pro symbolické pojmenování časových kvalit v průběhu roku (proto astrologie užívá pojem „znamení“ a nikoli souhvězdí), a v tomto prostředí pohyb a aspekty planet. V době 3. až 4. tisíciletí př. n. l., kdy k jejich pojmenování došlo, se oněch „původních“ 12 úseků (pozice souhvězdí i znamení) vpodstatě shodovalo, což právě vyhovovalo pro běžná pozorování pouhým okem a možnost používat astrologickou symboliku všem, kterým se dostalo aspoň základního vzdělání.

Navíc pojmenování planet sluneční soustavy (i dalších souhvězdí) se shoduje se symbolikou starověkých bájí (tedy s informacemi předávanými ústní tradicí), a jejich naciťovanými energiemi. Takže – mnoho povyku pro nic, i když čas okurek již pominul (… co skleníky? Tam zrají pořád, hlavně když to přebije důležitější zprávy). A co symbolika „12+1“? Dle mého názoru: v rámci astrologie ten „1“ (Artuš, Kristus a další) není součástí kruhu, mezi planetami zobrazovanými na jeho okraji. Ten „1“ je ústřední postavou – tedy ho vnímám v centru/středu mandaly horoskopu, kam směřuje proces individuace C.G.Junga – tj nalezení sama sebe, své individuální podstaty, své cesty životem, za pomoci ideálního propojení energií daných při narození (což je něco jako otisk prstů).

Tyto veškeré dary („od sudiček“) – tedy tyto energie, máme v průběhu individuální inkarnace vědomě pochopit a realizovat. Opravdu se doslova stát tím JEDNÍM, jedinečným – což je teprve počátek cesty k velkému JEDNU. Hadonoš nese toho, kdo zprostředkuje symbolicky zralým plodem (biblickým jablkem) fenomén „poznání“. Zdaří-li se, pak je to to pravé alchymistické dílo: sám sebe proměnit v symbolické zlato. Nezdaří – adept ještě nedozrál; a pokud nezrale nezralé okusí, nestane se Jedním, a stihne ho stejně jako Lucifera pád z nebes.

——————————————————————————————————————-

 

K aktuálním energiím: Je tu říjen, sluníčko je stále slabší, „skřivani“ se už budí do tmy, a „sovám“ začíná jejich aktivní čas už odpoledne.

Slunce – říjen zahájí na 8°Vah, podzim by se měl začít halit do škály barev; předchozí teplo to asi zpozdí, kromě toho stěhovaví ptáci do sv. Michalovi neodletěli, předpovídá se teplá zima (globální oteplování tu je, ale ze zcela jiných důvodů…).

Merkur ve zn Panny ještě sklízí, třídí a ukládá informace/svou úrodu, užije je až přijde správný čas.

Venuše na 9° Štíra se jako Večernice již od června rychle vzdaluje od Slunce, blíží se  k osudovému setkání se Saturnem.

Mars zakouší na 2° Kozoroha dosud dosud pro něj neznámé energie omezování, vymezování striktních pravidel – což ho po jejich přijetí a zvládnutí velmi posílí, dodá mu jistoty ve svém počínání.

Jupiter (4°Vah): začíná vnímat rozdíly pojmů „cesta“ a „cíl“. A zatím váhá, co s tím.

Saturn (11°Střelce): má šanci být učitelem mravnosti a pořádku (leč zatím se to na kolektivní úrovni jaksi míjí...). Má přespříliš práce s mlžícím a neuchopitelným Neptunem a Dračí osou – s tím, kam směřujeme.

Uran (23°Beran), v retrográdním modu – stále drsně a nekultivovaně prosazuje své ideály, ničí co se mu nezdá (a to dřív než si to domyslí), což souvisí s nejrůznějšími katastrofickými událostmi. Měli bychom jeho výzvu přijmout a očistit/vyklidit co není dále k užitku, binec v našem osobním vědomí a pochopit svou osobní svobodu.

Neptun (10°Ryb), též retrográdní, v konjunkci s Dračím Ocasem, a v déledobé T-kvadratuře se Saturnem: nekultivovaně a natvrdo jako Zemětřas. Což takhle otřást se svým vlastním nitrem?

Pluto (15°Kozoroha) – jako vždy má ve všem pravdu, a i když třeba „jinak nemůže“, nebo se něco nepovedlo – má ji, a přes to vlak nejede.

Chiron (22°Ryb), retrográdní – stojí sám a stranou (otázka osobního horoskopu?! – co nám to má říci) – se pokouší nám předat božské léčení, i když je to skrze velkou bolest (nejen lidského jedince, jde o veškerý život – otázka jak to dokáže ten který zpracovat).

Lilith uprostřed znamení Štíra se vyžívá ve veškerých možných prostopášnostech a perverzitách – otázka je jen v tom, koho si k sobě připoutá (zneužije) jako spojence – jak kolektivně v rámci aktuálního tranzitu, tak i osobně skrz individuální radix (horoskop zrozence).

 

Vzhledem k situaci napjaté na všech úrovních, i kvůli energetickým výronům Slunce, z centra galaxie a dalších „účinkujících“ na současném energopanoptiku, a dle hermetického “jak na nebi tak na zemi“, se dá průběžně a dlouhodobě předpokládat zvýšená možnost jevů typu velké havarie, zemětřesení, nejrůznější živelné události (nyní živly voda, země, oheň, a jejich mix). Dále postupně dochází ke „sbližování“ inkarnačních výhonků – proto se mohou nejen na osobní rovině (i kolektivní v rámci jednotlivých států a území) vyjevovat „vzpomínky“ na události z jiné doby, jiné reality, kde dosud nedošlo ke karmickému vyrovnání – máme dojem dežaví ap, a nutí nás to řešit to, co se domníváme, že s námi nyní dočista vůbec nesouvisí. Je dobré toto vše přijmout a „řešit“, zvědomit, a pak by se nám ty někdy děsivé vnější události dít neměly, nebo aspoň ne tak drsně, ne prostřednictvím utrpení. I vědomé pochopení, proč se tak děje, je druhem očisty.

1.10. Začínáme Novoluním (2:11) – něco, co už nějaký čas v skrytu zrálo, se chystá se projevit – naladíme na pár dní své niterné „anténky“, načítáme  a louskáme… Jistě budou následovat pěkné sny, vesmír si je pro nás nachystal.

2.10. VOC 07:43-21:43. Informace, co „přijdou“, budou nečekané a nepragmatické, rozhodně nečekejme logiku (a nejde jen o VOC). Čerpejme z filmů a hudby.

3.10. Den plný emocí – výročí sjednocení Německa. Počítejme s čímkoli – politikum ve všem. Hlavně utužení „Bezpečí“.

5.10. VOC 03:04-10:26. Vynoří se fenomén vztahu muži – ženy – vše může být jinak…

7.10. VOC 08:26-22:40. Den zmatků, nejasné cesty a rozhodování. Merkur vstupuje do zn Vah (9:56), bude tam do 24.10.: teoreticky otevřená komunikace, s diplomatickým naladěním: řeknu mnoho, ale dám si pozor abych vlasně neřekl nic konkrétního… je to vše zdánlivě logické a inteligentní. Hlavní je nebýt za to osobně zodpovědný. Vykecá se z čehokoliv. A rozhodně odmítá jakýkoli extrémismus a fanatismus – v případě nutnosti to schováme, zakryjeme něčím nádherným. Ideál – pod perský koberec. Být „in“.

Nádhera nade vše, i kdybych to měl ukrást (Merkur mj chrání obchodníky a zloděje – i oni mají potřebu „úspěšně komunikovat“. Viz mýtus jak  Merkur (v Řecku Hermes) na svět přišel a co bylo dál…).  Vynoří se nové úúúžasné nádherné všeslibující reklamní kampaně, vnucují vše bez čeho prý nemůžeme dále žít – to je ale jen znevolňující program. Můžeme!

To vše nám buď osvětlí, nebo naopak uvrhne až do dluhů tvrdý aspekt Slunce/Pluto – coby konfrontace mocenských sil. Projeví se to na všech úrovních, stačí jen nahlédnout na titulky zpráv, politické události jsou jen obrazem stavu kolektivního vědomí. Ale neničte si jejich úplným sledování pracně držený optimismus: „ven“ to vše půjde díky Plutonské retrograditě velmi nekultivovaně, s vědomými podrazy ve vztazích, i v konfrontaci světonáhledu uvnitř každého z nás, ať jsme na jakémkoli stupni poznání. A proto – nenechejme se ničím rozhodit… Pozitivum – pokud toto zvládáme, jsme na dobré cestě transformace – toho svého vědomí. Vzhledem k specifiku plutonického působení účinek potrvá až týdny.

8.10. silný nástup emocí

9.10. 1.lunární čtvrť. VOC 18:51-10.10. 08:33. celá noc “mimo“.

11.10. informace o nových „cestách“ a možnostech „dalekých cest“. Důležité pro další světonázorový postup. Téma venerických chorob a jejich léčba, ve „vyšším“ levelu jde o jejich symboliku pochopení. Zesílená bouchací atmosféra úrovně zemětřesení, vč nebezpečí jaderné katastrofy. Zjemnění situace – příp její transformace prostřednicvím filmů s takovouto tématikou.

12.10. VOC 01:49-14:43. Den plný zásadního nechápání jakýchkoli pravidel. A z toho plynoucí havaristická konstelace.

13.10. Zmatky a nerozhodnost (havaristická konstelace) se pozdě večer přesouvají do stavu „už vím a jdu!“. Nepropásnout a věřit tomu – resp si!

14.10. VOC 09:13-17:08. Den zmatků, bolestí, ztrát a nepohody. Večer možný přísun a pochopení nových, respektive dosud utajovaných informací.

15.10. Nová nečekaná odhalení (možný vliv už před 3 dny). Nekultivované a násilnické činy.

15.-25.10. Celkově větší možnost násilných činů, katastrofických událostí přírodního i umělého charakteru, havarií, výpadky techniky, jejich nekontrolovatelnost, pozor na výpady Umělé Inteligence, ale na druhou stranu pro „zrající adepty“ posílení energií transformačního typu.

16.10. Úplněk 06:23. VOC 06:23-17:04. Den plný nerozhodnosti, zatajování informací, demagogie, účelové propagandy. Kulminuje zvýšená úrazovost, násilnické chování.

17.10. emoce na pochodu – s výsledkem „slepý vede slepé“.

18.10. VOC 03:02-16:30. Venuše přejde do zn Střelce (09:01), bude tam do 11.11.: konec sexyhrátek, užívání si vášní a perverzit. Přichází teď na to, že vztahy jsou lepší (pro Venuši doslova pohodovější a krásnější), když jsou opečovávány na bázi vzájemného porozumění na smysluplné úrovni, v čistotě a spontánnosti. Souvisí to i s touhou po dálkách, krásách exotických krajin. Dobrý čas pro listování v katalozích cestovek… a případně i pro realizaci takových snů.

19.10. Projeví se mocenské síly – a to nejen kolem nás v rámci celého světa, ale i v nás – ale je-li osobní boj nad naše možnosti, je žádoucí toto přijmout a situaci řešit na jiné úrovni. Dáme si pozor, aby nás cosi nevtáhlo do předem ztraceného boje. Nepáchejme „dobro“; obrátilo by se to proti nám – “pro dobrotu na žebrotu“. A pak bychom slyšeli „vždyť jsem ti to říkal že…, nebo si říkali sami sobě „kdybysem to byl býval věděl, tak bysem sem nechodil“ (parafráze z filmu Knoflíková válka).

20.10. VOC 13:16-17:28; ztřeštěná komunikace, únik utajovaných – pozor – i na osobní rovině, možná je ztráta dat (i toho, co je na datové úrovni – i to co „máme“ v bankách, na úřadech...)

21.10. šálení, mámení, věřím – nevěřím, to  snad ani není možné… zkoušky svobodné volby.

22.10. VOC 21:14-21:34 (pouhých 20 minut); 3.lunární čtvrť, šance symbolického přerodu domácí puťky

23.10. Slunce se vnoří do temnot znamení Štíra (01:46): každoroční nabídka vnořit se do „vod transformace“ – tedy spíš do bažiny toho, co „není přece naše“, do svého vlastního stínu: a pak to rozebrat domrtě, na prvočinitele, až do informačně nehmotné podstaty: tuto pak jako dobře opečovávaný kompost nechat proměnit na užitečnou esenci pro potřeby nového života.

Objevují se staronová (tedy dosud jen nevědomá) tajemství. Už vzhledem k silnému působení současných vesmírných energií by bylo dobré tyto záležitosti aktuálně si zpracovat a přijmout. Rozhodně je to víc než trávit(!) čas v nasvětlených chrámech konzumu (projevu sil temnoty): nenechat se doslova znásilňovat programy globálního mocenského systému, vždyť nám byla přece dána svobodná volba.

24.10. VOC 14:21-25.10. 05:16. Merkur jako sluneční pobočník se též vnoří do hlubin Štíra (22:46), kde bude do12.11.: může pomáhat ozřejmovat a vykládat objevující se informace a vhledy, přeložit je do „lidštiny.“ Nicméně je dobrá jistá obezřetnost – když víme co je Merkur zač, čert nikdy nespí…

26.10. VOC 22:31-27.10. 15:51; krize směřování, nerozhodnost

27.10. Slunce v konjunkci s Merkurem (18:16) – v hodině kolem je dobrá meditace – přijdou hlubinné informace. Zadejme si přitom nejen jejich příjem, ale i „dodání“ klíče k rozzipování dat, a i termín „plnění“. Kolem nás počítejme s propagandou a „masáží“ související s kumulovanými výročími, volbami nejen u nás, a „vysvětlením“, co údajně pro své/naše dobro nechápeme, a jak vlastně máme/smíme myslet, atd.

28.10. Supervýroční den republiky. Nicméně – pokud se dívám na aktuální tranzit na horoskop republiky, tedy vlastně na tzv Solární horoskop (ten přesný čas, kdy je Slunce na stejném místě jako při „zrodu“), měli bychom slavit již o den dříve, 27.10. 2016. Slavit – otázka co. Na první pohled se zdá, že čas pro transformaci národa jsme již prošvihli, tzv konec Mayského kalendáře už tu přece byl – leč byl časem nepravým: transformace musí být (tak jako v čističce) nejprve nastartována vložením čehosi jako katalyzátoru nebo aktivačního činidla = násada živých organismů, a teprve po jejich řádném namnožení může čistící/transformační cyklus řádně započít.

Ale tak jak je to klasicky s oněmi Štířími energiemi – taky třeba nemusí, holt to jinak nešlo, nepovedlo se, přihřálo se to buď příliš moc nebo naopak málo: jen tak akorát je správně (ale jak – to se nedovíme, je to tajné…). Máme šanci na cca příští 2-3 roky, že by se mělo změnit vše co je zažité, jisté, nastavená pravidla hry… Najít tu svou správnou vlastní národní hodnotu, nenechat se držet v područí Temné Matky (zlé samozvané macechy), nenechat se korumpovat výhodami na cizí účet (tedy na účet nás všech). Informace k tomu pro nás proudí právě v těchto dnech. Opět otázka klíče.

29.10. VOC 12:09-30.10. 03:01; celý den, ale zvláště odpoledne plné zmatků, únik, ztráta dat, informací, problémy techniky, výbuchy, živelné pohromy, ale i opačná situace – třeba i nechtěně nám dojde, že leccos doopravdy nemusíme, že máme možnost svobodné volby.

30.10. Novoluní (18:38); snový den, vhodné kino, aktivovat antény na příjem dat shůry – cosi nového se rodí ve vodních hlubinách. Konec letního času – zimní hibernace začneme „dospáním“ – času co od jara chybí. Venuše se setkává se Saturnem – poznání, že k lásce je třeba i vzájemný respekt. Stabilizují se smysluplné vztahy, a ty co toto nesplňují, spějí ku konci.

31.10. helloween – síly temnot ožívají.

Naznačené energie jsou uváděny v konkrétních datech, nicméně jejich působení není bleskem z čistého nebe, obvykle působí již pár dní předem (cosi se chystá), ale hlavně doznívají (nejsou-li trvalejšího působení) pár dní po datu. Což nám dává větší šanci pro jejich uchopení a pochopení – tedy CHOPME SE JICH!

 

Zopakujme si (jako vždy) informaci ke dnům, kdy „nic nejde logicky, racionálně“ (Luna void of course – píši VOC, navíc předávám kompletně – jako reakce na inspirativní text Eriky Hájkové/Peprné >>http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/8394-jak-nahradit-smrtici-pilulky-zeny-nebo-otrokyne-lze-obejit-hormonalni-koncepci-metody-starych-cinanu-a-mladych-indianek/<<): jednání je na citově-emoční rovině zmatečné, se ztrátou smyslu pro realitu.

Doporučení: nedokazujme světu, že to přemůžu, že čas „postavím do latě“ a že vše půjde po mé vůli. Podvolíme-li se situaci (tedy využijeme-li ji), pak „samo“ půjde napojení na „nereálno“ – např meditace, příjem z informačního pole, prociťování vesmírných energií, uvolňování dosavadních psychických bloků a strachů. Příznivě pro silné emotivní zážitky (např divadlo, film, koncert, výstava, četba).

Časem tyto záležitosti začneme cítit, a žít s nimi v souladu s běžným hektickým žitím, s pocitem, že jsme „naskočili na vlnu“, že se věci dějí vlastně klidněji a přívětivěji než dřív. Měli bychom si dát větší pozor na jednání řidičů: nepůjde často ani tak o projevy agresivity, jako spíš o nejasnost jednání, o zpomalené reakci v konkrétní situaci. Zvýšíme pozornost i na přechodech, řidiči chodce nebo i další auta někdy doslova nevidí. Havarie jsou vpodstatě z tzv hloupých chyb. Též se rozšiřuje počet těch, kteří řídí pod vlivem drog, a pak vlastně nevědí, co činí.

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/9208-co-ve-hvezdach-rijen-2016/