CO SE TO DĚJE S ENERGIEMI?
Vesmírné energie.
Silné, nové energie z vesmíru, dávají energeticky zabrat, především těm lidem, co nejsou v energiích lásky, řídí se svým egem a nechávají se strhávat k negativním vizím. V těchto nízkých vibracích jsou více zranitelní, mají v sobě chaos a zmatek, nevědí kterou cestou se dát, čemu věřit a čemu ne.

Jak z tohoto energetického sevření uniknout?

Spása, nějaká záchrana k člověku nepřijde zvenčí, ale přichází zevnitř, z jeho duchovní síly, toho kým skutečně je, z jeho otevřeného srdce.
Každý si tedy sám určí, kterým směrem se dá, jakými energiemi se nechá ovlivnit, jestli pozitivními anebo negativními. Člověk se duchovně rozvíjí podle svých rozhodnutí, co si k sobě přitáhne za energie v takové vibrací se i nachází.
Jenže v této nízké hustotě, je pro nás, jako lidstvo, podstatné to (a mnozí na to rychle zapomínají) že jen v propojenosti našich srdcí můžeme s úspěchem tvořit svět Jednoty. Takže bez tohoto světelného propojení (Kristových energií) nejsme vpravdě těmi silnými a nevyzáříme tu potřebnou intenzitu Světla na Zemi. Takže toto je pro nás v současnosti aktuální, v úrovni srdce hodně rychle zapracovat, ať se v Transformaci nezdržujeme.

A co nás stále ještě brzdí?

Když nebudete myslet pozitivně, ocitnete se v kolotoči iluzí a energeticky to s vámi pořádně zamává. Vesmír vám poté nastaví zrcadlo, přijde nějaká výzva, zkouška něčeho. Vše je teď mnohonásobně zrychlené, energie přicházejí nečekaně a mají za cíl, navést lidstvo správným směrem.

A tak, pokud uvěříte ve špatné, svět se vám bude projektovat v tom špatném, pokud reagujete v negativitě, přitahujete si tím stejnou vibraci, pokud někoho odsuzujete, pasujete se do role soudce, pokud kritizujete, stává se z vás kritik, a tak počítejte s tím, že vesmír zapracuje velmi rychle a i vás může někdo odsoudit, zkritizovat, abyste si uvědomili, co děláte špatně. Zkoušky podstupují všichni bez rozdílu. Je jasné, že ne každému se to povede, dělá jen to co umí, na co energeticky dosáhne, co se naučil ve škole Života.

Takže vše zůstává pouze na nás, na našem sjednocení, kolektivním vědomí. Jak se k tomu všemu postavíme, jestli se spolehneme na svou vnitřní silu (duchovní) a půjdeme cestou Jednoty anebo svou energii dáme vnějším silám, a půjdeme cestou duality. A jít cestou duality, si nepřeje nikdo z nás, my máme vyšší cíle. Síla myšlenky je veliká a jak si to tady ve hmotě utvoříme, takové energie i posílíme. Nezapomínejme, že jen my jsme těmi silnými a disponujeme obrovským potenciálem.

Kolektivní vědomí – propojenost srdcí
Když se budeme řídit srdcem a ne egem, posun v našem vědomí bude okamžitý a vysoké energie z vesmíru jsme připraveni pojmout, neboť už dokážeme rozlišit, co je skutečné, pravdivé, pocházející z Jednoty (nový program) a co iluzorní, klamné, součástí matrixu (starý program).
Utvořit svět v lásce, na to máme síly dost. Chceme-li pozitivní změny, je potřebné být ve stejné vibraci. Jít pozitivní cestou. Svou mysl směrujme k pozitivním řešením a v pozitivní reakci. Budeme tak v energiích vibračního posunu – vyšších vibrací, energií Lásky. Odpovědí je Láska – vibrační posun kolektivního vědomí.
S láskou a pokorou PLEJA
Tady a Teď

https://www.facebook.com/pleja.kristal