Co se právě děje na Zemi!!!
Těm, co o tom nevědí, bych chtěl v kostce vysvětlit, co se děje na Zemi:

Celá naše galaxie prochází transformací. Je to evoluční proces běžný v celém vesmíru. Jednou za 26500 let je naše země v ideálním zarovnání s galaktickým rovníkem.Z galaktického slunce k nám proudí fotonová vlna a zvyšuje vibrace všeho živého na Zemi. (Když svítí slunce, všimněte si na odrazech domů a stromů bílého světla – dřív bylo do žluta).

Ve vyšších vibracích (frekvencích) nemůže existovat zlo a to teď končí a proto se to projevuje zvýšeným výskytem špatných věcí na Zemi.

“Zlí” lidé se projevují v plné parádě.

Člověk má dokonce pocit, že ty situace, zákony a většina věcí je postavených na hlavu. Čas se zdá, jako by utíkal rychleji. Vše je jen v energiích. Celý vesmír pracuje na bázi přenosů energie na úrovni kvantové fyziky. Takže co se děje na planetě (včetně bláznivého počasí) závisí na kolektivním vědomí všech lidí. Myšlenka má frekvenci a všechno na Zemi (kameny, rostliny, zvířata, jídlo) má svojí frekvenci. Klíčem ke všemu je láska.

Lidé musí pochopit, že jedinec nic nezmůže, ale je třeba se jako lidstvo (bílý, černý – všichni jsme bratři a sestry) spojit a společnou myšlenkou tvořit budoucnost. Všechno tohle těch pár lidí, co ovládají celý svět vědí a bojí se toho a dělají, co mohou, aby lidem snížili frekvence.

Ale galaktická vlna je velmi mocná a víc a víc lidí na světě se stáva laskavějšími a chce žít v lásce, bez konfliktů a v harmonii. Je to naše kolektivní myšlenka, která zachrání tento svět. Už se tak děje a nebude trvat dlouho a lidé budou žít v lásce až na věky. Teď je ten čas, proto nemá cenu se zabývat politikou a koukat na zprávy, které stejně po celém světě ovládají elity a jen lžou a zatajují realitu. Vypnout TV a nečíst noviny, milujte sebe, svou rodinu a choďte do přírody. Pokud možno nepijte alkohol a nejezte maso – na to vše byly vytvořeny myšlenkové programy jelikož už jsme ovládáni 5800 let.

Jsme na prahu obrovské změny, kterou si ani nedovedete představit.

Zdroj https://www.facebook.com/notes/p%C5%99%C3%ADznaky-transformace-tv/d%C5%AFle%C5%BEit%C3%A9-sd%C4%9Blen%C3%AD-co-se-pr%C3%A1v%C4%9B-d%C4%9Bje-na-zemi/1156624937691795

Lidé se spojují a ZLO dostává svou lekci od LÁSKY. Ano, jedině tak dokážeme všichni přežít. Láska je skutečným a vlastně jediným vodítkem. Je však pravda, že zde musí být nějaká rovnováha mezi zlem a dobrem, tzn., že tu vždy bude někdo – něco, co bude tuto stabilitu narušovat. Všem přeji, aby nerezignovali, neupadali do nějaké pasivity a více všímali lidí okolo sebe.