CO JE DHARMA?
Sri Swami Vishwananda

Co je to dharma?

Je to povinnost. Dělat to, kvůli čemu jsme se narodili. Velmi často se mě lidé ptají „Swamiji, můžeš mi říct, co je mojí dharmou?“. Na to se já jich zeptám „A co děláš v životě?“. Oni odpoví „Dělám např. to a to…“ a hned vzápětí přímo říkají „…ale to není moje dharma!“. Bez toho, aniž by čekali na odpověď! Víte, velmi často vidíte takovéto chování lidí. Už mají ve své mysli odpověď a chtějí potvrzení této odpovědi. Když jej dostanou, jsou velmi šťastní. V opačném případě je to velmi špatné a jsou nešťastní.

Takže, když řeknou „…ale to není moje dharma!“, tak se jich zeptám „A jak to víš, že to není tvoje dharma? Když víš, že to není tvoje dharma, tak dělej to, co je tvoje dharma. Protože když říkáš, že cokoli, co v životě děláš není tvojí dharmou, je to jakoby jsi říkal, že to, kam tě Bůh umístil, je špatně. Že cokoli ti dává je špatně. Takže tím, že říkáš „To není moje dharma“, říkáš Bohu „Děláš to špatně! Já to vím lépe než Ty! Já vím co je moje dharma!“

Každý z vás má svoji vlastní dharmu. Např. být matkou, otcem, pečovat o rodinu, nebo cokoliv jiného…Ale dharmou každého je PŘIJMOUT, že COKOLIV děláte, JE vaší dharmou. Že kamkoliv vás Bůh umístil má svůj účel.

„Je pravda, že všichni máme jeden cíl. Každý z nás má však jiné povinnosti i cestu, jak toho cíle dosáhnout. Někteří mají sloužit, někteří mají meditovat, někteří sloužit v rámci rodinného života.“

Sri Swami Vishwananda

Musíte se naučit přijmout to. Když se to naučíte přijímat, když milujete to, co v životě děláte, uvidíte velmi jasně, že to správně. To je odevzdání. A to je přijetí. Když se naučíte přijímat tuto základní dharmu, pak se vám sama odhalí větší dharma, to proč jste sem přišli.  Skrze přijetí těchto malých věcí života, se vám pak odhalí opravdová dharma vaší inkarnace.