CO BY VĚDOMÝ TVŮRCE MĚL DRŽET V MYSLI
Po prvním „přečtení“ textů Hovory o Já Jsem, jsem se vrátil na začátek a tak instinktem jsem spočinul zrakem na některých obzvláště zajímavých momentech. Vybírám, neobjevuji, jen doporučím pozornosti těch, co se cítí takto osloveni. Texty přepisuji svými slovy a jak je chápu já.

 

JÁ JSEM je jedinou „činností“ člověka zde na Zemi. Pokud vzpomenu na Abrahama, pak bych řekl, že jediným úkolem je sladit se se svým Zdrojem, uznat jej plně a akceptovat jeho sílu, která člověku tvoří jeho život a to doslova. Vše kolem sebe, co člověk má, prožívá a vnímá, je produktem jeho vlastního tvoření, jeho mysli. Pokud někdy slyšíte říkat „ztište svou mysl, své EGO“ pak je to zřejmě do značné míry omyl ve výrazu – to co jedinec slyší není jeho mysl, to je zmatek a chaos, který se projevuje nad Zdrojovým Já Jsem a snaží se jej přehlušit. Ne snad že chce, ale že musí.

Proč?

Je to důsledek podvědomých existujících propojení v lidském mozku, které vznikalo celý život a ještě déle. Tím „ještě déle“ mám na mysli to, že kulturní zvyklosti v mluvení a tedy i v uvažování otiskly své cesty do podvědomé části mozku a pak je velmi snadné na určitou otázku odpovídat způsobem, který jedince dostává do stavu dalšího chaosu .

 

JA JSEM 2

 

Tedy, řekne-li jedinec VĚDOMĚ JÁ JSEM a připojí to, co skutečně chce, pak otevírá doširoka dveře přirozenému proudu života a vede po cestě bez překážek.

Stačí, aby ale člověku někdo položil otázku určitým způsobem, kdy se nabídne zvykově jako první odpověď „JÁ NEJSEM, NEMÁM, NEMOHU atd.“ Saint Germain zde říká, že tímto uvádí do pohybu síly neomezené velikosti, které působí už stále, dokud je dotyčný nezavolá zpět! Dokud se tato energie sama nestráví.

Tyto „nevědomé“ odpovědi, kdy jedinec skáče na tento „kulturální špek“, vedou do koloběhu reinkarnace a vláčení „životem“ bez jeho opanování.

Proto vědomě važte slova a tvořte jen to, co skutečně chcete.

 

Autor článku: Gabriel Lubomír Špaček

Fotografie: Maia Marie Špaček

www.jajsem.com