ČÍST V LIDSKÉM SRDCI
Číst v lidském srdci je stejné, jako číst ve vesmírných mapách. Je zde spousta stezek, zákoutí i přímých cest.

Rovina zdraví lidských srdcí je přímkou toho, kolik citu je jeho nositel schopný vydat zvláště v kritických situacích.

V klidu čerpej sílu pro své srdce, ať síla citu může být vždy po ruce.

KLADEME-LI DRUHÝM KAMENY DO CESTY, MOHOU TO BÝT STAVEBNÍ KAMENY PRO RŮST.

ZÁLEŽÍ NA TOM, JAK SE K TOMU POSTAVÍME.

POSELSTVÍ přijato na ostrově Kos 2014

Oldřiška Kališová

www.alternativnistudio.cz