Chronoekonomická analýza únor 2017
1. až 3. února budou dění na burzách a ve světovém obchodě ovlivňovat dramaticky působící chronomy, které mohou vést k rozkolísání kurzů akcií firem produkujících moderní technologie či akcií leteckých společností.

7. – 23. února by se měly světové trhy stabilizovat a naopak by měly růst ceny akcií technologických firem podporujících letectví, zbrojní průmysl a kosmonautiku, logistických a leteckých společností či automobilek.

25. – 28. února se přiženou pomyslná chronoekonomická mračna vytvářející předpoklady pro velkou volatilitu na trzích. K nejistotě přispěje jak složitá geopolitická situace nebo činy teroristů tak možné živelní pohromy. Možné jsou i útoky na leteckou či železniční dopravu, rozkolísat se mohou akcie firem leteckých společností a firem produkujících techniku pro satelity a pro kosmonautiku. Možné jsou také výpadky počítačových a rozvodných sítí, a k tomu mohou přispět i útoky hackerů.

Chronomy specificky ovlivňující dění v naší republice jsou v únoru 2017 velmi problematické a to zejména 10. až 15. února nebo 21. až 24. února, kdy může dojít k rozkolísání našeho burzovního indexu a dají se očekávat masivní útoky spekulantů na kurz naší měny.

Zdroj: http://www.stribrny.cz/