CHRONOEKONOMICKÁ ANALÝZA ČERVNA 2015
Chronoekomická situace je v prvních třech červnových dnech dosti složitá. Ve světě pravděpodobně dojde k dějům, které zřejmě rozkolísají cenu zemního plynu, ropy a ropných derivátů. Tlaky na ceny v důsledku konkurence těžby břidlicového plynu budou enormní. Některá významná média se mohou dostat do ekonomických potíží a změní majitele. Možné jsou i ekologické havárie vedoucí k znečistění zdrojů pitné vody. Ve druhé půli týdne by mohla na burzách zavládnout býčí nálada vedoucí k růstu burzovních indexů. Přispět k tomu mohou dobré výsledky logistických a telekomunikačních firem, prosperovat by rovněž měly pošty, koncerny podporující stavbu dálnic či jiných dopravních cest.

V týdnu od 8. do 14. června se projeví vcelku pozitivně působící chronomy ( genetické kódy časové struktury ), které by měly vést k dobrým výsledkům akcií mediálních koncernů a telekomunikačních firem. Slušné zisky mohou mít provozovatelé kin, zábavních center a prodejci mobilních telefonů a výpočetní techniky.

V týdnu od 15. do 21. června očekává Institut chronoekonomie ( ICHE ) na akciových trzích převážně pozitivní nálady, investoři by měli být schopni a ochotni vložit svůj volný kapitál do firem produkujících moderní technologie, prosperovat budou obory podporující letectví a kosmonautiku.

22. a 23. června budou dění u nás i ve světě ovlivňovat problematické chronomy zvyšující riziko chybného úsudku v investicích, nálada na trzích bude pravděpodobně dosti volatilní. Po zbytek června však budou opět působit velmi pozitivní chronomy, které by měly na trhy přinést býčí náladu. Trhy opět potáhnou akcie firem podporující zábavní průmysl, letectví, kosmonautiku či energetiku. Světlo světa mohou spatřit technické novinky, které změní rovnováhu sil na trzích s energiemi či s výpočetní a s komunikační technikou.

Pro naši republiku je situace v první červnové dekádě z chronoekonomického hlediska dosti náročná a zejména 8. až 10. června lze očekávat děje v přírodě i ve společnosti, které mohou poškodit naši ekonomiku a exportní politiku. Od 14. do 30. června však dění u nás budou specificky ovlivňovat chronomy, které by měly přinést podpisy významných smluv na poli ekonomickém i politickém, náš burzovní index by měl vykazovat růst a obchody se budou hýbat. K dobré náladě by měly přispět nejen dobré výsledky ekonomické, ale i výkony našich sportovců.

 

Autor: Richard Stříbrný

www.stribrny.cz