CESTA KRÁSOU – Meditace a Světlo (2.díl)
Druhá část této série článků je věnovaná úžasné meditaci, která vnáší do vašeho těla a do vašeho života více Světla z vašeho Zdroje.

Již nějakou dobu (asi několik měsíců) jsem pravidelně meditovala tak, že jsem se soustředila na svůj hluboký dech. Tento způsob zvýšil schopnost „umožňování“, což je jinými slovy proudění a manifestování úžasných věcí, již hotových v mém Zdroji= nefyzické sféře.

Proč mluvím o „hotových věcech“?

Protože kdykoliv o něco žádáme, třeba na základě toho, že vidíme jistý kontrast nechtěného a na chvíli zavibrujeme tím, co bychom pro sebe chtěli, je nám ihned dáno se všemi perfektními detaily, což znamená, že naše nefyzická větší část, kterou můžeme nazývat Bohem, Zdrojem, Vnitřní bytostí, nebo nejlépe Já Jsem Přítomností, se okamžitě vibračně stávám tím, co pro sebe chceme. Dokonce se tento Zdroj stává tou nejnádhernější Dokonalostí všeho, co bychom pro sebe chtěli mít a o čem se mnozí bojí i snít. Tato Dokonalost je okamžitě připravená k našemu užití.

 

Článek 2

 

Proč se ale málo z této hojnosti dostane do lidských životů?

Protože lidé „brání“ této Dokonalosti zhustit se do jejich fyzické zkušenosti. Tato Dokonalost tu je, je všude kolem vás v neviditelné formě v esenci nazývané „prahmotou“. A tak je velmi pravdivé říci, že všechno, co chcete ve svých životech mít a dokonce ještě více Dokonalosti, než si umíte představit, je na dosah vašich rukou. Jen to nevidíte, protože ke zhuštění nebo zkapalnění či zhmotnění je nutné nejdříve „nabídnout“.

A tak je zde zákon „Nabídky a Poptávky“.

Hmota je všudypřítomná a je vám k dispozici v obrovském nadbytku. Vtip je v tom, že musí být POPTÁNA! A to mnohem dříve, než vesmírný zákon svolí aby ji bytost mohla utvářet pro své použití.

Proto byla člověku dána svobodná vůle aby mohl plně vědomě žádat jakoukoliv hmotu. Když člověk žádá, vibruje stejnou vibrací jako požadovaná věc. To však mnohým bytostem vydrží velmi krátce, než je zahltí myšlenky, které vnáší pochybnosti, strach, obavy, či pocity nevhodnosti a pod. Vše opřené o staré navyklé přesvědčení, které určují vaši převažující vibraci. Ta se může za jistý čas stát opačná než je vaše touha. To poznáte jednoduše na vašich pocitech, které jsou jasným ukazatelem toho, zda se svým touhám vibračně přibližujete nebo vzdalujete.

O tom, jak používat emoce, jak zjišťovat, zda jste v souladu se svými přáními, bych mohla psát mnohem obšírněji. Jenomže to není stěžejní téma tohoto článku a mnohé informace můžete najít v jiných, předchozích článcích ode mne.

 

Článek 4

Dnešním tématem je jeden z velmi účinných způsobů, jak se vpravit do souladu s tím, co má váš Zdroj hotové ohledně tvarů a funkcí vašeho fyzického těla. Zdroj je Krása, Láska, Bohatství, Znalost, Pohyb, Hojnost, Dokonalost…

Z toho můžete lehce usoudit, že jakákoliv disharmonie v jakékoliv oblasti života a to i ve fyzickém těle, není čistým Božstvím. V disharmoniích jsou obsaženy vaše staré vzorce myšlení, zaměřování pozornosti a s tím spjaté emoce, ve kterých má větší část lidí naprostý chaos.

 

Já vám zde popíši jednu báječnou meditaci, která velmi účinně rozprostírá do vašeho těla harmonii a vnáší do něj Světlo – zdroj nejčistších informací.

Po jisté době zkušeností s touto meditací jsme pochopila, že vnější věci, byť i alternativní či přírodní jsou skvělé, ale dát prostor pouze vaší Já Jsem Přítomnosti Boha je to nejlepší, co můžete udělat. Jen tato Mocná Boží Přítomnost zná ty nejlepší cesty, jak opravit a uzdravit velmi akutní stav na těle či v těle, jak zharmonizovat jídelníček, jak zdokonalovat či přetvářet vaše návyky, jak vylepšovat váš vzhled v neustálém pohybu směrem k vaší svěží kráse, kterou již ve svém Zdroji máte hotovou s celou svou Dokonalostí. A nejen to, velmi se tato meditace odráží i na okolním světě. V první řadě to začnete pociťovat na zharmonizování vašich myšlenek, na jasnějším zaměřování a pocitech. Když začnete zvládat své myšlenky a pocity, přestane být životu, který proudí vaším tělem a duchem vnucována disharmonie, která vzniká z rušivých událostí vnějšího světa.

Článek 6

Každý den ráno a večer před spaním si sedněte někam, kde nebudete rušeni.

Zcela se uvolněte a představujte si své tělo jak je zahalené do oslnivého bílého Světla. Prociťujte a udržujte tuto představu asi 5 minut. V této chvíli vnímejte to úžasné spojení mezi vaším vnějším Já a Tou Já Jsem Přítomností = Boží Jiskrou ve vás. Pak na chvíli vneste pozornost do středu svého srdce a představte si jej jako Zlaté Slunce 1-2 minutky odhadem). Pak následuje uznání (řekněte nahlas či v duchu): „Radostně se nyní oddávám hojnosti té Mocné Boží Přítomnosti, tomu čistému Kristovi!“

Pak pociťujte ten jas tohoto světla ze Slunce a zesilujte jej v každé buňce svého těla (od jejího jádra). Toto vše zhruba 10 minut.

Nakonec proneste tato slova: Já Jsem dítětem Světla – Já miluji Světlo – Já sloužím Světlu – Já žiji ve Světle – Já Jsem Světlem ochraňován, osvěcován, zabezpečen, podporován – Já žehnám Světlu.

Mějte na paměti: Budete tím, o čem přemýšlíte.

 

Článek 5

A teď pár informací, které do této meditace vnesou více jasnosti.  :-D

Všechny věci, které vás obklopují, pocházejí ze světla. Světlo je tedy Nejvyšší Dokonalostí.

Existují vědci a lékaři, kteří léčivé účinky světla zkoumají a používají s velmi významným efektem. Zjišťují, že lidské tělo je jedna velká fotobuňka, která velmi významně reaguje na světlo, jak to vnější, tak to vnitřní.

 

Ať už je léčení pomocí světla z vnějšku jakkoliv efektivní, nemusím vám zdůrazňovat, že jít k samému Zdroji Světla, který je uvnitř každé lidské bytosti, je to nejdokonalejší řešení s efekty přesahující rámec lidské zkušenosti.

A tak nejenomže prostřednictvím této meditace velmi dobře „umožňujete“ tím, že zaměstnáte myšlenky velmi souladným směrem, ale také pomocí zesílení světla uvolníte tu Zdrojovou energii v každé buňce. Jádro každé buňky obsahuje vibraci (informace) o Dokonalém obrazu, podle kterého by chtěly fungovat. Kdyby buňky nepodléhali lidské vibraci, tak by také automaticky fungovali jen směrem k Dokonalosti a Věčnosti. Ovšem vibrace jedince se velmi často sráží s vibrací jader buněk a prostřednictvím těchto tlaků se buňky deformují.

Když ale uvolníte ten „odpor“ a začnete třeba 2-3 krát denně touto či podobnou meditací, buňky budou moci lépe rozprostřít tu životní energii, která proudí každým člověkem, a vykonají jisté věci, které se velmi brzy ozrcadlí na vašem zevnějšku, či v rychlosti hojení např. úrazů a pod.

Tato zkušenost, která se po odhodlaném meditování, velmi brzy vlije do vaší zkušenosti, posílí vaše odhodlání a změní vaše přesvědčení.

Žádná slova, ani sebelépe napsaný článek nemohou předat to, co poznáte vlastním prožitkem a radostí z něj.

Článek 7

Všem vám přeji ohromnou touhu, která je vždy touhou Boha a která vás dovede k velmi pevnému rozhodnutí, jež vyvrcholí vždy úspěchem, který se rozprostře do nezměrné radosti, jež bude zachycena v těch nejzazších zákoutí existence, aby se odrazila zpět do vašeho života prostřednictvím všeobjímajícího a všeobsahujícího Bohatství…

 

Autor článku: Maia Marie Špaček

Autor fotografií: Gabriel Lubomír Špaček

www.jajsem.com

 

Zdroj meditace: Odhalená tajemství: Godfré Ray King

www.reiki-melzerova.cz

 

Originál: http://www.amazon.com/Unveiled-Mysteries-Saint-Germain-Series-ebook/dp/B0058ET838/ref=pd_sim_351_3?ie=UTF8&refRID=1EASNFRBJAEZXMPSW7EK