CESTA KRÁSOU: Krása skrze ruce a mysl (3.díl)
Tento další díl vám přináší pár praktických tipů, jak umožnit buňkám tvořit dokonalý vzor, který má každý z nás ve svém Zdroji.

Božská Hojnost se nevztahuje pouze na vnější zabezpečení penězi, bohatstvím, jídlem, zdravím, sladěnými lidmi, ale také na to, čím může vaše fyzické tělo být ve své vrcholné formě.

 

Není náhoda, že většina lidí touží po kráse, dokonalém zdraví, věčném mládí a nadbytku všech dobrých věcí. To, co někteří považují za povrchní a nemožné (i když sami po tom uvnitř touží), je ve skutečnosti volání Božské vnitřní bytosti každého člověka, která říká: „Všechno v té nejúžasnější harmonii máš u mne nashromážděné. Všechny věci jsou ti ve své dokonalosti k dispozici. Vše máš na dosah ruky pokud Mne necháš proudit do tvého života bez omezení přesvědčení a myšlenkových vzorců, která tě svazují.“

A tak se může stát , jak se praví ve svatém písmu: „Buď tiše a věz: Já Jsem Bůh.“ Jinými slovy, jakmile ztišíte a vyrovnáte svou vnější mysl, vtrhne do vašeho života ta Mocná Boží Energie, která tvoří vše Dokonalé a v Ohromném nadbytku.

 

Článek 5

 

Božská Inteligence proudí lidskou postavou neustále. Kdyby zůstala v tomto okamžiku ve své čisté podobě, tato bytost by nikdy nepoznala nesoulad = smrt, nedostatek, nevědomost, disharmonii ve své činnosti. Byla by neustále inspirována Životem v té nejdokonalejší formě jakou si většina lidí ani neumí představit.

Jenomže, tato Mocná Energie Přítomnosti Boha proudící každým člověkem je ve většině případech neustále zabarvována vzorci myšlení a přesvědčeními, která ji vtiskávají destruktivní vzorce do jejího tvoření. A protože tato Síla poslouchá všechny příkazy, pak musí tvořit to, co každá bytost požaduje.

Drtivá většina lidí je od mala přesvědčována a velmi brzy si tyto vzorce osvojí, že lidské tělo musí stárnout a jeho tvar je předem dán tzv. genetickou predispozicí. A tak těmito myšlenkami, velmi často nevědomě, barví tu dokonalost Zdrojové Energie. Každý den…stokrát, tisíckrát různými obměnami myšlenek vtiskává a přesvědčuje své tělo o svém věku, o svých nedostatcích, o svých obavách… Mnohdy k tomu slouží i tzv. vtipné fráze . Bohužel „Velký zákon“ nečiní rozdíly a bere lidi za slova a pocity.

Další důležitou věcí je neustále si uvědomovat, na co zaměřujete svou pozornost a vhled. To je dost málo pochopená záležitost. Mnoho lidí poutá pozornost na „nedostatky“ jak své, tak druhých lidí, věnuje se neštěstí a nemocem druhých těl a pociťuje sympatie či soucit. Tudíž svou pozornost podtrhávají silnými pocity, čímž oživují a nutí tyto vlastnosti, aby přišly do jejich světa, zůstaly tam a jednaly.

 

Článek 4

 

Víte, že tělesné buňky komunikují s okolím?

Když se potkáváte s lidmi, vaše buňky si dorovnávají vibrace podle buněk lidí ve vašem okolí. To platí, když je ponecháváte v automatické činnosti.

Proto i lidé, kteří jsou v kómatu, stárnou.

Pokud tedy nedáte tělu jasný vědomý příkaz (každý den), můžete pro sebe chtít cokoliv, ale vaše buňky budou nadále pokračovat v automatické činnosti a přizpůsobovat se obecnému průměru.

Hovořte tedy se svým tělem.

Poručte mu být silné a otevřené pouze pro přijímání vědomí Nanebevzetých Mistrů, kteří jediní povýšili svá fyzická těla nad obecný průměr. Nic nestojí mezi vámi a vaší svobodou něž lidské tělo, které vám vytváří omezení jež jste přijali za svá. A tyto lidské překážky jsou velké jen tak, jak si namlouváte. Nic nebrání tomu, abyste během velmi krátké chvíle mohli dát průchod té Dokonalosti, kterou nosí každá buňka ve svém jádru.

Kromě toho, že existuje možnost rychle proměnit pomocí Elektronové energie své fyzické tělo, kdy např. chybějící končetiny a části těla mohou vyrůst a orgány se obnovit během pár minut či hodin, je vědecky prokázané, že tělo člověka se během jednoho roku celé kompletně obmění.

Proč mnohá těla po této obměně nesou stále stejné disfunkce?

Protože lidé mají většinou tatáž přesvědčení a vzorce chování jako před rokem.

 

Článek 2

 

Když v tuto chvíli zůstanu u té pro mnohé více uvěřitelnější možnosti transformace těla za jeden rok, podělím se o jisté věci, které ovlivňují jak zdraví, tak i krásu a souměrnost těla.

Člověk dokáže rychle povýšit své myšlení, ale fyzické tělo mnohdy velmi zaostává. Pak toho dotyčného z jeho zvýšené vibrace vědomí neustále stahuje zpět. Nemocné a disharmonické tělo si pro sebe bere největší část pozornosti a pro Já Jsem Božskou Přítomnost nezbude moc prostoru. Proto vibrační zvýšení bytosti musí vždy jít ruku v ruce s povýšením fyzického těla.

Člověk však obdržel i pro tuto situaci velkou podporu, která proudí skrze jeho ruce. Když projíždíte rukama nad svým tělem, energie, která jimi proudí, je energie Božské Dokonalosti a tento vzorec vaše buňky přebírají.

 

Článek 9

 

Dokonalé zdraví a trávení

Stoupněte si, zvedněte levou ruku nad hlavu dlaní otočenou vzhůru a pravou rukou projíždějte po pomyslné kružnici nad oblastí břicha zleva doprava (začněte dolní částí kruhu a pokračujte nahoru). Pociťujte, jak vnášíte vzorec od své Já Jsem Přítomnosti do všech buněk. Lidé, co mají větší břicha ať pociťují, jak jim ruka nadbytek odsává. Tímto způsobem vnášíte dokonalý vzorec pro všechny orgány v těle, energie proniká až do kostní dřeně. Vaše trávení se velmi rychle zdokonalí, břicho obdrží plochý tvar (vše nad úroveň roviny je abnormální stav), orgány, které pracovaly líně, získají na své vitalitě a toto vše se vám ozrcadlí na pleti, rysech obličeje a pocitu vzrůstající energie (dohromady s postupným vylaďováním jídelníčku). Ale to vše jen v případě, pokud vytrváte toto jednoduché cvičení dělat každý den (stačí několik minut) alespoň jednou či dvakrát. Pro rychlejší efekt můžete i vícekrát.

Lidé, kteří potřebují shodit nadbytek kil zeštíhlí, ti, kdo cítí, že chtějí přibrat do zaoblenějších tvarů, mohou nějaké kg získat (což se stalo mě).

 

Článek 12

 

 

Vnášení souměrnosti

Krása lidského těla a obličeje tkví v jeho souměrnosti. Čím souměrnější obličej, tím více ho považujeme za krásný a podvědomě na něj reagujeme velmi pozitivně.

Stoupněte si stabilně (třeba mírně rozkročte). Dejte obě dlaně mírně před ramena a postupně sjíždějte po obou stranách těla až dolů k chodidlům. Nebo rovnou tělo rukami hlaďte. Pociťujte příjemnou energii a ve své mysli udržujte obraz své představy o dokonalosti svého těla. Provádějte minutu, dvě či více, jak vám to bude příjemné. Při každodenním používání za pár týdnů můžete začít vnímat kromě stále hezčího vytvarování postavy i jisté změny rysů v obličeji k větší souměrnosti.

Opět ale pouze pokud vytrváte v pravidelnosti. Tímto způsobem vaše tělo může nabrat formu či vlastnost, jakou si přejete stvořit.

 

Článek 6

 

Mluvení do zrcadla

Hmota vašeho těla a hmota okolo vás odpovídá na vaše vědomé myšlení a cítění a tímto způsobem můžete přivést vaše fyzické tělo do jakéhokoliv požadovaného tvaru. Jste schopni zadat hmotě cokoliv chcete, protože ta Dokonalá Energie vámi proudí každým okamžikem. Představujte si a prociťte, že vaše tělo je neprůhledná látka, která se dá jednoduše myšlenkami tvarovat.

Lidské tváře se ve skutečnosti neustále mění. Stačí zapátrat v rodinných fotografiích a důkaz máte ihned před očima.

V celém Vesmíru neexistuje jediná věc, která by neměla oba konce – obě polarity. A tak, pokud obličej může měnit tvar a vlastnost během tzv. lidského stárnutí, může to samé nabídnout i opačným směrem. Pokud tělo, na základě myšlenek a pocitů majitele, umí dosáhnout rozpadu orgánů a jiných částí, je schopné i opačného postupu – tudíž perfektní regeneraci, obnovení, opětovný růst, transformaci i transmutaci (přeměna jedné látky v úplně jinou).

Ovládnout své fyzické tělo je základ proto, aby jste byli schopni ovládnout hmotu kolem vás.

 

Kdo nasměruje tělo do obnovení krásy, perfektního zdraví a dokonalosti, ten musí zákonitě zkrásnět ve všech směrech svého života. Pro vpuštění toho perfektního Světla do vašich buněk musíte opustit mnoho vzorců myšlení a běžného lidského fungování. Ze své zkušenosti po pár týdnech mohu naznačit, že přestanete zbytečně tlachat, zajímat se o mnoho věcí, které zrcadlí svět a tvoření ostatních lidí, přetransformujete mysl kde vám denně prolétne bezvědomí miliony myšlenek a tím poskytnete ten nejkrásnější a nejhodnotnější dar tomuto světu. Když se totiž myšlenkami nepodílíte na spolutvoření problémů a nefunkčních paradigmat společnosti, ovlivníte tím Dobro na Zemi více, než si umíte představit.

Dokonce, když uzdravíte své tělo a zvýšíte jeho vibraci, každý člověk má z toho užitek.

Nechte tedy ve svém těle působit tu čistou Energii Božství, které vámi proudí bezustání. Přestaňte ji zabarvovat nefunkčními vzorci myšlení a přesvědčení.

Vpusťte do svého těla vaši dokonalou krásu a prosperitu všech buněk. Vibrační vzor pro nádhernou formu nosíte v jádrech svých buněk.

 

Článek 10

 

A tak, když se na sebe podíváte do zrcadla, řekněte tomu obrazu tato slova, která jsem přeložila z anglického originálu The „I AM“ DISCOURSES (III.) řeči Nanebevzestoupeného Milovaného St.Germaina a kterými uzavírám tento díl:

„Skrze Inteligenci a Krásu, kterou Já Jsem, Já přikazuji, vezmi na sebe formu Dokonalé Krásy, protože Já Jsem Krása v každé buňce, ze kterých jsi složena. Ty reaguješ na můj příkaz a stáváš se zářivě krásná ve všech směrech, v myšlenkách, slovech, pocitech a formě. Já Jsem Oheň a Krása Tvých očí a nesu dál tuto zářivou energii do všeho, na co se dívám.“

 

Tak způsobíte, že vstoupíte do podoby Dokonalosti.

 

Autor článku a fotografií: Maia Marie Špaček

Inspirace: The „I AM DISCOURSES“ (Godfré Ray King)

www.jajsem.com