Českou republiku navštíví v dubnu zakladatel transpersonální psychologie, prof. MUDr. Stanislav Grof.

Program prof. Grofa v České republice bude zahájen 22. 4. na Pražské křižovatce slavnostní společensko-kulturní akcí u příležitosti vernisáže první české výstavy holotropního umění pod názvem Cesta k sobě, která bude zároveň i poctou prof. Grofovi za jeho celosvětový přínos v mnoha oblastech lidského poznání.

V sobotu 23. 4. pak Stanislav Grof vystoupí jako jeden z mluvčích na České Transpersonální Konferenci.

Ve dnech 25. – 26. 4. pak proběhne dvoudenní přednáška Stanislava Grofa opět na Pražské křižovatce na důležitá témata dotýkající se nejen moderní psychiatrie a výzkumu vědomí, ale i celospolečenské krize. Témata zní: Globální krize a budoucnost lidstva a Kosmická hra: cesta do nejvzdálenějších koutů lidského vědomí. Stanislav Grof bude přednášet v českém jazyce celkem 12 hodin. Přednášky jsou určeny pro odbornou i laickou veřejnost a navazují na přednáškový cyklus prof. Grofa v ČR, který v roce 2014 Sdružení Holos pořádalo.

Další akcí, kterou Sdružení Holos pořádá je Mezinárodní seminář holotropního dýchání vedený Stanislavem Grofem Dobrodružství sebeobjevování: Prožitek holotropního dýchání, který se uskuteční ve dnech 29. 4. – 1. 5. v hotelu Belaria ve městě Hradec nad Moravicí.

Nad návštěvou převzala záštitu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE97. Organizátorem programu Stanislava Grofa v ČR je Sdružení Holos, které ve své činnosti dlouhodobě uplatňuje a rozvíjí práci Stanislava Grofa na praktické úrovni terapeutické péče o klienty a vzdělávání v těchto oblastech.

Další informace a možnost zakoupení vstupenek najdou zájemci na webových stránkách www.stanislavgrof.cz a www.holos.cz.

Stanislav Grof je psychiatr s více než 50letou zkušeností ve výzkumu léčebného, transformačního a heuristického potenciálu změněných stavů vědomí. Je jedním ze zakladatelů a hlavních teoretiků transpersonální psychologie. Získal i čestné ocenění za průkopnickou roli v historii tohoto vědního oboru od Asociace pro transpersonální psychologii (v roce 1993), prestižní ocenění Vize 97 od Dagmar a Václava Havlových v Praze (2007), a cenu Toma Vernyho za stěžejní přínos k rozvoji prenatální a perinatální psychologie (v roce 2010).

Prof. Grof je rovněž zakladatelem Mezinárodní transpersonální asociace (ITA) a po mnoho let působil jako její prezident. S manželkou Christinou, vyvinul metodu holotropního dýchání, vysoce účinnou psychoterapeutickou a sebepoznávací metodu, a zorganizoval velké mezinárodní konference transpersonální psychologie po celém světě (v roce 1992 i v Praze). Stále přednáší a vyučuje odborné výcvikové programy holotropního dýchání a transpersonální psychologie a je profesorem psychologie na Kalifornském institutu integrálních studií (KII) v San Franciscu na katedře filosofie, kosmologie a vědomí. Mezi jeho publikace patří více než 160 článků v odborných časopisech a knihách. Jeho knihy byly přeloženy do více než dvaceti světových jazyků.

Zpracoval: Tomáš Váňa

tel.: 773 615 324, 603 718 185, e-mail: holos@holos.cz

www.holos.cz www.stanislavgrof.cz www.tacz.org