Centrum protonové léčby v Praze

Centrum protonové léčby v Praze – hlasujte a pomozte!

Dnes, kdy v České republice existuje špičkové centrum léčby rakoviny, je paradoxní, že ho využívají zahraniční pacienti a pro české pacienty je tato bezpečnější a účinnější léčba nedostupná.
Důvodem jsou restrikce a průtahy ze strany Ministerstva zdravotnictví a VZP.
Pacienti jsou tak vystaveni dlouhým čekacím lhůtám, během kterých dochází k dalšímu růstu nádoru.
V České republice jsou dnes dlouhé čekací doby i na klasické ozařování, a proto by léčba části pacientů protony výrazně přispěla k včasné a díky tomu úspěšnější léčbě nádorových onemocnění.

Žádáme proto, aby byla léčba prostřednictvím protonového centra v Praze na Bulovce neprodleně zařazena do systému veřejného zdravotního pojištění ČR, které si na základě zákonných povinností platíme.

Hlasujte a pomozte!!!

http://www.hlasprozivot.cz/category/petice/