Bytí v zapomnění
Ego se vždy ztotožňuje s formou, hledá se v ní, a proto se v ní i ztrácí. Formami nejsou jen hmotné objekty a fyzické tělo. Kromě vnějších forem – věcí a těl – se lidé nejvíce ztotožňují s myšlenkovými formami, které neustále vznikají v mysli. Mezi formy patří i různé energetické formace, i když jsou mnohem jemnější a řidší než hmota. Možná jste si vědomi hlasu ve své hlavě, který nikdy nezmlkne a vytváří nepřetržitý tok myšlenek. Jestliže se necháváte pohltit každou myšlenkou a emocí, plně se ztotožňujete s hlasem ve své hlavě a ztrácíte se v každé myšlence a emoci, pak se plně ztotožňujete s formou a jste v zajetí svého ega.

Ego tvoří soubor opakujících se myšlenkových forem a podmíněných myšlenkově – emocionálních vzorců, které v sobě obsahují pocit nebo mentální pojem „já“.

Ego vzniká v okamžiku, kdy se pocit „Já jsem“- vědomí čistého Bytí – smísí s nějakou formou. Toto je definice ztotožnění se.

Je to Bytí v zapomnění, základní omyl, iluze absolutní oddělenosti, která mění realitu v noční můru.

Eckhart Tolle

Zdroj: http://www.novoucestou.cz/?p=3345