BOŽSKÝ ŽIVOT ODUŠEVNĚLÉHO A UŠLECHTILÉHO SRDCE…
Tolikrát už to bylo, kdy zlost v Tobě plála obrovským ohněm. Znovu jsi bytostně prožil okamžik, kdy ses nechal chytit do pavučin vnějšího světa a v království uvnitř se usídlila tma a jen probleskující světlo. Kolikrát se ještě vrátí ta nemohoucnost, kdy vidíš přicházet „dámu v tmavém plášti a pod ním schovanou zlost, nenávist, žárlivost, závist, deprese“ a vše, co tolik bolí. Cítíš ten pocit v oblasti pupku, jak svírá a rozbuší srdce? A přitom Milost je tak blízko a voní osvobozením a odložením emočních balvanů. Co Tě váže a drží v poutech ke stále dokola přicházejícím stavům? Nahlédni i přes tuto bolest do svých komnat. V představách si projdi celé království. Čeká na Tebe – trůn je bez svého milovaného krále, ztratil se a zapoměl na svůj chrám. Usedni na trůn zející prázdnotou – na místo Boha, které Ti právem náleží. Podívej se a vnímej všude kolem sebe přirozenou krásu. Začne znovu vzkvétat do nejkrásnějších barev duhy. Stačí, když uvidí Tvůj kouzelný pohled Boha, který se vzbudil po dlouhém spánku a začíná žít vědomě neovlivněnou pochopenou Pravdou.  U pramene studny v nás tryská z hlubin Země nejčistší voda Poznání.  Jdi za pokladem, ke kterému Tě chce svést skrze pocity Tvoje srdce. Zastav se a všímej si i té nejmenší krásy kolem sebe, každého upřímného úsměvu. Zjistíš, že když se díváš na svět z lepší stránky a mluví z Tebe niterný cit jazykem Boha – otevíráš si cestu k hojnosti a blahobytu, aniž bys pro to něco učinil. Začátek Nového světa je v přístupu k běžným denním maličkostem. Vše nepotřebné jde z cesty, jakobys žil ve světě a viděl z nadhledu starý svět, ale pro Tebe už neexistuje. Víra v nový pohled na život pomůže osvobodit Tvoji duši. Kráčíš po rovné cestě za světlem před sebou. Místo analyzování svých problémů a stínů za sebou se dívej na svět z lidštější stránky a upřednostňuj ušlechtilé soucitné hodnoty. Život bez odporu neklade žádnou překážku a Tvoje loď proplouvá stezkou vydlážděnou diamanty. Pohled umožňující realizaci pohádkových darů otevírá pro sjednocený zrak nevyčerpatelné zdroje vědění, bohatství duše i těla – lehkost Bytí na každém kroku života. Procházíš se mezi přírodou a chápeš, že vše stojí před Tebou a vždy tady bylo, jen Ty jsi nemohl vidět povrchním zrakem. Zříš Boží nádheru a nenecháš si ji vzít. Ochutnáváš ji všemi smysly a Tvůj život se mění v Božský. Našel jsi svůj opravdový domov a už nejsi sám. Tvoje mysl explodovala pod tlakem Božích vibrací. Srdce je na správném místě a člověk rozkvetlý do Božího rozměru si je vědom svého sladěného nástroje s celým veškerenstvím. Antény dosahují svými frekvencemi do nejvzdálenějších míst Nekonečna. V tichosti se zrodil Nový soucitný člověk. Ano, jsi to Ty, kdo čteš tyto řádky. Cítíš, jak hřejí a probouzejí oduševnělou ušlechtilost srdce. Nový svět se Tě dotkl do hloubky celého Bytí skrze otevřený a vznešený klenot, jež nosíš stále v sobě.

Eva Hannah Haberlandová
www.facebook.com/EvaHannahHaberlandova