Pohled na rok 2015 očima kartářky a vědmy Dagmar Kroužilové.
daggy.webnode.cz/