BOLEST, NEMOCI, DETOXIKACE A MYŠLENKOVÉ PASTI
Ráda bych tímto článkem obrátila vaši pozornost k podstatě toho, jak je vše dokonale zařízené pro vzkvétání každé lidské bytosti. Chci, aby jste se dříve, než začnete číst tento článek, zaměřili na to, že každá věc ve Vesmíru vždy obsahuje obě polarity. Tudíž, dostane-li se člověk do stavu nějakého druhu bolesti či nemoci, vždy tato věc v sobě nese potenciál jak pro zhoršení stavu směrem k fatální destrukci, nebo zlepšení stavu směrem k maximálnímu stupni zdraví a prosperity. I když v každém člověku proudí každým okamžikem Božská síla, která dokáže bez omezení vše vytvořit, většina lidstva tuto sílu zatěžuje a zabarvuje myšlenkovými vzorci, které ji pak zneužívají k negativnímu tvoření a k vyjadřování nedokonalosti. Proto platí : Stáváte se tím, na co nejvíce myslíte.

 

Drtivá většina lidí prochází od narození, bez ohledu na to, zda se nachází v Americe nebo Africe, podobnou výchovou ze strany společnosti, podobnou vírou v neschopnost těla se dokonale uzdravit a obnovit a především důvěrou v autority, které mají patent na pravdu. V moderní společnosti jsou to učitelé, vědci, lékaři…v méně rozvinutých místech jsou to náboženští vůdci či ti, co nevědomě zatížili svou božskou sílu vlastnostmi stáří a degradace. A tak bez ohledu na to, kde se rodíte, chovají se lidská těla ve vašem okolí podobně, jelikož na ně působí podobná víra a myšlenkové programy, které vznikly pozorováním zkušeností druhých lidí.

Není to o tom, že lidské tělo automaticky stárne a rozpadá se, je to o tom, že lidé automaticky myslí a přebírají zkušenosti druhých lidí z generace na generaci a tak se zdá, že se fyzická těla chovají podobně.

Dochází k samočinným zvykům sledovat druhé v jejich nemoci, bolesti či detoxikaci a přebírat tyto programy směrem k vlastní osobě. To začne působit jako zátěž na buněčný systém, který, byť má v sobě potenciál tvořit podle perfektního vzoru z Božského Zdroje směrem k dokonalosti, musí přebírat vibraci z vůle vlastníka těla a přizpůsobit se jí. Umíte si představit, jaké by to pro vás bylo tvořit pod tlakem něco, s čím se neztotožňujete a víte, že to není to, co chcete dělat a čím chcete být? Tak takovýto odpor vzniká uvnitř lidských těl, když jde vůle vlastníka (jeho vibrace kterou vysílá) proti vůli buněk, které v čistém stavu vibrace chtějí tvořit pouze život, prosperitu a dokonalost.

 

MAIA ČLÁNEK 2

 

Nejsilnějším pomocníkem pro tvoření destrukce je strach. Ten je implantován mnoha různými způsoby a je obsažen v mnoha myšlenkových vzorcích. Začíná se tím, že je výchovou posilována nedůvěra v inteligenci těla, jsou vám vnucovány ideje, že nemáte nic v těle pod kontrolou a kdykoliv se můžete dostat do stavu ohrožení na životě jen tak, náhodou. Různá negativní schémata – „co by kdyby“ jsou vám nejdříve nucena ze strany nebližších, pak ve školách a nakonec v časopisech, filmech, knihách a nejvíce v lékařských ordinacích ve formě nejsilnějšího zaklínadla = prognózy. Tímto se postupně upevňuje ohromná nedůvěra ve vlastní tělo až do bodu, kdy ho někteří lidé musí udržovat pomocí chemie z vnějšku.

 

A když se někdo rozhodne z tohoto kolotoče vymanit tím, že začne měnit stravu a způsob života včetně myšlení, vůbec si neuvědomí, že přechází do podobného procesu programování. A tak dle zkušenosti druhých lidí, které si přečetl, očekává „detoxikaci“, která u některých jedinců nemá konce. Stejně tak setrvává v systému myšlení, kdy hledá pro nastolení rovnováhy v těle další vnější prostředky – jen vymění chemii za bylinky, superfood a různé formy čistících prostředků.Nedojde mu, že v tu chvíli dál setrvává ve stejné nedůvěře ve své vlastní tělo, i když jím prochází každým okamžikem nejdokonalejší Božská síla a moc, jež je schopná vše obnovit do perfektního stavu.

Lidská mysl byla nasměrována na hledání ve vnějším světě a přitom každý člověk sám v sobě obsahuje ohromnou Božskou sílu, která stvořila celý vesmír a která má schopnost vytvořit život z neživé hmoty. Toto vše je mnohými vědeckými pokusy již dávno potvrzeno.

 

Když tělo onemocní nějakou nemocí, znamená to, že ten dotyčný byl jistými nevědomými druhy myšlenek již delší čas vzdálen od svého Zdroje. Když je tělo zdravé, ale dotyčný projde zkušeností akutního zranění, většinou jde o krátkodobý výkyv jistými myšlenkami, které ho dostaly mimo rovnováhu. Oba tyto stavy mohou být doprovázené bolestí.

Když se dotyčný nachází uprostřed bolestí, nemusí být pro něj snadné se jakkoliv vibračně sladit s tím, kým ve skutečnosti je. Většinou se v takovém stavu naplno rozjedou uložené myšlenkové vzorce produkující ohromný strach, který udržuje vibraci v nízkém stavu, tudíž v odpojení od Zdroje.

V takovém případě je každý způsob malého navýšení vibrace velice cenný.

Protože jsem si vloni prošla zkušeností zranění, které se běžně ošetřuje v nemocnici a bylo doprovázené velkou bolestí, to co píši a čím chci inspirovat, bylo vyzkoušené v mé zkušenosti až do bodu rychlého uzdravení (každý den byly viditelné velké pokroky) a plné regenerace. Mě osobně byl velkou podporou Abraham a St.Germain. Použila jsem z obou Zdrojů procesy a afirmace k plnému a nezvykle rychlému zotavení.

 

MAIA ČLÁNEK 4

 

 1. RELAXACE: Když přijde akutní stav bolesti, strachu, nedůvěry, paniky… je velice nutné najít jakýkoliv způsob, kdy budete alespoň na nějaký čas uvolnění, aby vámi mohla proudit bez zatížení léčivá síla, kterou v sobě máte. K tomu vám mohu doporučit velmi krásnou relaxaci od Abrahama (Esther a Jerry Hicks). Tato mi poslána velmi zajímavým způsobem….seděli jsme s partnerem v autě a tato meditace začala sama hrát – zaplo se přehrávání a spustila se celkem dost hlasitě, že to námi až trhlo. V databázi nahrávek v autě však nebyla. Samovolně se spustila z telefonu Gabriela, který ji tam „možná“ kdysi stáhl a úplně zapomněl, že tam něco podobného je. Podpora ze Světla přišla v pravý čas a byla velmi účinná. Přenesla mne přes prvních pár dní, než jsem uviděla, že jsem schopná se vyléčit doma sama a ještě lépe, než by to lékař, byť s tím nejlepším úmyslem avšak s omezenými možnostmi, které medicína nabízí, dokázal. Vzhledem k tomu, že vůbec nevíme, jak se nahrávka k nám dostala, ani neznáme zdroj odkud, musíme nejdříve tuto meditaci nahrát na místo, odkud si ji budete moci stáhnout. Odkaz poté během několika dní doplním.

 

Nahrávku si můžete stáhnout zde: https://www.dropbox.com/s/7fo9vmccmsxctoz/abraham.mp3?dl=0

UPOZORNĚNÍ: WordPress má nějaký nástroj, který neaktivuje tento odkaz v článku. Musíte si proto tento odkaz vykopírovat a vložit, nebo vyhledat v diskuzi pod článkem, kde aktivní je.

 

MAIA ČLÁNEK 3

 

 1. PROHLÁŠENÍ JÁ JSEM: Vím, že některé druhy pozitivních afirmací mohou negativní stav člověka ještě více prohloubit a to proto, že jsou svým tvrzením velmi vzdáleny od místa, kde se ten dotyčný nachází a poté vzniká velký rozpor mezi tím, kde ta osoba je a tím, kde by chtěla být. Tento druh afirmací, který jsme použila já, však v sobě nese zcela jiný náboj a jinou energii. Přímo oslovuje vaší „božskou podstatu“ JÁ JSEM a tím tuto sílu jasně směruje a ona začíná působit téměř okamžitě. Proto je velmi dobré být ve střehu, s jakými slovy JÁ JSEM spojujete při běžné mluvě. Tato silná prohlášení by měla být spojena s uvědoměním, že každá lidská bytost má v sobě Zdroj Božské síly a Inteligence. Pak ji teprve můžete oslovovat a nechat ji působit . Pro akutní bolest: „Já Jsem ta Velící Přítomnost a zde udržuji své vědomí.“ Silnou úlevu od akutní bolesti jsem cítila do pár minut. Pro nalezení cesty ven z této situace: „Bože ve mně, ty Mocná Já Jsem Přítomnosti! Vystup! Ovládni plně tuto situaci a přines harmonické řešení.“ Do druhého dne přichází silná inspirace jak dál, nebo viditelné řešení nějaké komplikované situace. Když přicházejí na mysl negativní myšlenky –„co by se mohlo stát“ a pod., opakujete toto prohlášení: “STOP! Já zavírám své dveře! Zůstaň venku!“ Těmito všemi prohlášeními uschopňujete Božskou sílu k tomu, aby tvořila dokonalost a vyvedla vás z jakékoliv situace. Nestačí to říci jen jednou, pokud je vaše mysl z větší části dne zaplněna negativnímu myšlenkami a scénáři, což v situaci bolesti u mnohých je. Musíte ta prohlášení říkat třeba 5- 10 minut- klidně potichu. Musíte najít tu sílu a to rozhodnutí a nikdo na světě to za vás nemůže udělat. Když pocítíte jistou úlevu, můžete dál naplňovat přes den svou mysl tímto prohlášením: „JÁ JSEM to viditelné zdraví, které si přeji.“

 

MAIA ČLÁNEK 5

 

 1. K tomu, abyste dali průchod té síle, která přináší vyléčení, musíte změnit svá přesvědčení. Nemocný člověk má velkou touhu po zdraví, ale svými přesvědčeními ho znemožňuje a tím vzniká v jeho těle rezistence.Řešením, jak se zbavit bolesti je uvolnění a dosažení pocitu úlevy. Abraham přinesl jeden velmi účinný nástroj, jak nastolit důvěru v tělo a uzdravení. Je z knihy „Požádej a je ti dáno“ od Esther a Jerry Hicks. Popíši ho tak, jak jsem ho použila já, se svými úpravami. Vezměte si tužku a papír (nebo si sedněte k počítači) a pište si podobná prohlášení. Když píšete, lépe se soustředíte. Proto bude pro vás nejlepší, psát to každý den a každý den před usnutím si to číst. Před usnutím je nejlepší doba, jak nasměrovat mysl na to, co chcete, protože když s tímto usnete, máte několik hodin bez odporu, kdy tato síla může čistě působit.

 

 • Je přirozené, aby mé tělo bylo v pořádku.
 • I když nevím, co mám dělat, mé tělo to přesně ví.
 • Mám miliardy buněk s individuálním vědomím a ony jasně vědí, jak dosáhnout své individuální rovnováhy.
 • Když tato situace vznikala, nevěděl jsem to, co vím těď.
 • Kdybych to před tím věděl, k těnto okolnostem by nedošlo.
 • Nepotřebuji znát příčinu této nemoci (zranění).
 • Nepotřebuji vysvětlit, proč zažívám tuto nemoc (tento stav).
 • Musím jen svou pozornost pevně zacílit na své uzdravení.
 • Nezáleží na tom, co nastartovala tuto nemoc (co způsobilo toto zranění či stav), protože právě teď měním svůj směr zaměření.
 • Je přirozené, že mému tělu bude chvilku trvat, než se dostane do souladu s mými zdokonalenými myšlenkami, týkající se Dobra.
 • S ničím není třeba spěchat.
 • Mé tělo ví nejlépe, co dělat.
 • Dobro je pro mě přirozené.
 • Má vnitřní bytost si je komplexně vědoma mého fyzického těla.
 • Mé buňky žádají o to, co potřebují, aby se jim dobře dařilo a Zdroj energie na tyto jejich požadavky odpovídá.
 • Mým úkolem je pouze relaxovat a zhluboka dýchat.
 • Já jsem schopný to dokázat.
 • Já jsem schopný to zvládnout.
 • Já jsem schopný být zdravý.

Pak už jen ležte, soustřeďte se pouze na hluboký nádech a výdech a usínejte s tímto vědomím. Ucítíte-li v těle nějaké pocity, či bolest, myslete na to, že Zdrojová energie specificky odpovídá na požadavky buněk a uvnitř probíhá uzdravující proces.

PŘI SILNÉ BOLESTI PŘIPOJTE TOTO:

 • Tento vjem bolesti je indikátorem reakce Zdroje na můj buněčný požadavek.
 • Tento vjem bolesti je úžasným ukazatelem toho, že pomoc je na cestě.
 • Rozhodl jsem se relaxovat v tomto vjemu bolesti, poněvadž chápu, že znamená zlepšení.

MAIA ČLÁNEK 8

 

Uvědomte si, že každá buňka ve vašem těle reaguje nezávisle a má přímý vztah s tvořivou životní silou. Když cítíte radost, uvolnění, důvěru…jsou všechny obvody otevřené pro přijímání perfektního vzoru přímo od Zdroje. Jestliže cítíte křivdu, vinu, strach, nedůvěru či hněv… obvody jsou zablokovány. Životní síla nemůže proudit v čisté formě. Je zatížena či zabarvená destruktivními vzorci myšlení a vy ji nutíte tvořit nechtěné.

Přesto vše máte dokonalé uzdravení hned u sebe. Není na této planetě jediné lidské tělo, které by nemohlo být uvedeno do nádherného stavu z jakékoliv situace. Jediná věc která tomu brání, jsou myšlenky.

 

MAIA

 

Autor článku a fotografií: Maia Marie Špaček

www.jajsem.com

 

Zdroj ukázky: Požádej a je ti dáno – Esther a Jerry Hicks, nakl. www.e-synergie.cz

Věty St.Germaina: I AM DISCOURSES vol.3 – Godfré Ray King ,www.amazon.com